top of page

På SoluDynes kurs er det fokus på kunnskap om systemet og dets muligheter.

Opplæringen foregår hos SoluDyne, hos kunden eller som et Webinar.

SoluDyne tilbyr følgende kurs - det er mulig å få kurs spesielt tilpasset din bedrift som en workshop:

Kursoversikt

SoluDyne Grunnkurs

Introduksjon for nye brukere

Administrative Oppgaver

Administrasjon og konfigurasjon i SoluDyne for superbrukere

APOS Bruker & Modelleringskurs

Lær hvordan du bruker og modellerer prosesser i APOS

QIS-bruker & Ansvarlig kurs

Lær å bruke QIS.  For superbrukere og ledere.

CAT Administrative Oppgaver

Styre og følge opp ansattes kompetanse

RISK Analysekurs

Sett opp og utfør risikoanalyse i Risiko-modulen.

bottom of page