top of page

Dokumentstyring - Håndbøker og Manualer

Ingen flere tunge arbeidsprosedyrer. Få et system for dokumenthåndtering som skaper og har oversikt

Dokumentstyringssystem gjør det enkelt for bedriften å administrere dokumenter og målrette disse mot relevante ansatte samt å segmentere informasjon etter relevans.

Lett å holde kontroll

Den innebygde arbeidsflyten for dokumenthåndtering gjør det enkelt å produsere dokumenter fra utkast til høring, godkjenning og til publisering.

Forenkle oppgaver med smarte løsninger og automatisering

En sterk søkefunksjon i dokumenthåndteringssystemet gjør det enkelt å søke i både dokumenter og filer.

Håndterer alle typer dokumenter

Håndterer alle slags dokumenter og filer som Microsoft Office Dokumenter, Google Workspace Dokumenter, Pdf, ledelseshåndbøker, prosedyrer, instruksjoner, skjemaer, datablad etc.

Handles all types of documents

Handles all sorts of documents and files such as Microsoft Office Documents, Google Workspace Documents, Pdf, Management handbooks, Procedures, Instructions, Forms, Datasheets etc.

Funksjoner og fordeler:

  • Enkel tilgang til relevante dokumenter for ansatte

  • Automatisk varsling til aktuelle ansatte ved oppdatering

  • Fleksibel redigering, godkjenning og publiseringsflyt.

  • Muligheten for å lage og redigere dokumenter direkte i Microsoft Word, Excel, etc.         

  • Kvittering for lesing av dokumenter.

  • Automatisk varsling når dokumenter skal oppdateres.

  • Automatisk generering av kryssreferanseliste for ISO-standarder mm.

  • Full sporbarhet og historikk på alle dokumenter og filer.

  • Sterk søkefunksjon.

bottom of page