top of page

Lag Handlingsplaner

Stratedic Management.jpg

MARK - Strategisk Ledelse

Sett den strategiske retningen, implementer den i organisasjonen og sikre etterlevelse.

Vis organisasjons- / firmastatistikk på dashbordet / hjemmesiden

 • Oversikt over virksomheten

 • Oversikt over oppdrag, visjon, strategier, strategiske og operasjonelle mål

 • KPI'r

 • Del forretningsplanen med hele organisasjonen

 • Definer misjon og visjon

 • Sett strategiske mål

 • Legg til verdierklæring

 • Koble verdier direkte til prosesser

 • Modeller HR / HMS-policy

 • Link til revisjonsplaner

Forretningsplan

​MARK støtter hele organisasjonen, fra analyse og strategiutvikling til implementering og oppfølging av resultater.

Verdier

Misjon og visjon

Omgivelser

Forrige Handlingsplan

Tidligere måltall

 • Values

 • Mission and Vision

 • Environment

 • Previous Action Plans

 • Previous KPIs

Definer strategikart med strategiske mål

Definer måltall

Kompetanse; kurs, sertifikat

                                og kompetanser

Årshjul

Aktivitetsbeskrivelse,
ansvar, krav, beste praksis,
sjekklister og risiko

Organisasjon og ansatte

Implementer Planer

Sjekk planstatus og aktivitetsoversikt med oversikt over resultatindikatorer, Risiko, kostnad, prosjektfaser.

bottom of page