top of page

RISK Analyse Kurs

Sett opp og utfør risikoanalyse i Risk Analysis-verktøyet.

 

Dette kurset gjennomføres som en workshop.

Målgruppe
Alle som utfører risikoanalyse.
 

Innhold

 • Valg av standard

 • Bygg risikoregister

 • Sett opp risikomatrise

 • Gjør risikoanalyser

 • Registrer en risiko

 • Analyser risikoprofil

 • Forstå trenden

 • Sette opp og følge opp tiltak

 • Ta ut rapporter
   

 

Forutsetninger

Må ha gjennomført SoluDyne Grunnkurs og må ha grunnleggende kunnskap om generell PC-bruk.

bottom of page