top of page

Tjenester

TJENESTER - SERVICE MED FORDELER

Industripraksis fra sektorer som olje og gass, kraftproduksjon og -distribusjon, luftfart, finans, offentlig sektor samt små og mellomstore bedrifter
 

 • 20 års erfaring med dynamisk, integrert ledelse

 • Kontinuerlig forbedring av beste praksis med erfaring fra en rekke installasjoner innen en rekke forretningsområder

 • 100% fokus på kvalitet, innovasjon og bærekraftig vekst

 • Erfaring med å jobbe tett sammen med kundene

FORRETNING OG STRATEGISK LEDELSE

SoluDynes konsulenter tilbyr bistand for implementering av endringer som øker konkurranseevnen, lønnsomheten og veksten for våre kunder.
 

 • Strategi

 • Planlegger

 • Målstyring, KPI -er, risiko

PROSESS STYRE- OG LEDELSEDOKUMENTASJON

Våre konsulenter er spesialister på prosesskartlegging og jobber kontinuerlig i spesialfeltet med kartlegging og prosessmodellering i henhold til APOS -metoden:
 

 • Arbeidsprosesser med RACI, krav, beste praksis og sjekklister.

 • Avklaring, samsvar, samsvar, roller/posisjon, lenking.

HMS- OG KVALITETSLEDELSE

Kunden blir trenet i å behandle Kvalitet og HMS som aktiviteter og tankesett som hele selskapet må adoptere, delta i og ta ansvar for. Det er organisert og implementert slik at kvalitet og HMS gjennomsyrer alle nivåer i organisasjonen.

 • HMS -ledelse

 • HMS -analyse

 • HMS -revisjoner

 • HMS -dokumentasjon

Menneskelig ressurs- og kompetanseforvaltning

Tjenester for personalressurser og kompetansehåndtering:

Prosessforståelse, støtte og  ekspertise.

RISIKOSTYRING

Våre konsulenter hjelper organisasjonen din med å implementere risikostyring.

 • Risikostyring

  • Risikoidentifikasjon

  • Risikoanalyse

  • Handlingsplanlegging

  • Implementering av og oppfølging av tiltak

  • Konsekvensanalyse

 • Beskriv årsak og virkning av hendelsen

 • Barrierer / tiltak som reduserer sannsynligheten for hendelser

 • Anbefalte tiltak for å redusere risiko

 • Vurder og sett mål for risikoindeks med en faktisk ny risikoindeks

 • Vis i risikoområdet diagram

ANDRE TJENESTER:

 • Behandle forståelse, støtte og kompetanse

 • Enterprise Architecture

 • Finansiere

 • IT -tjenester og support

 • Produksjon, drift og vedlikehold

 • Prosjekter, modifikasjoner og tekniske tjenester

 • Systemer og utstyr

bottom of page