top of page
Quality Improvement Process.jpg

Komplett digitalt prosessverktøy for prosessledelse, arbeidsprosess og automatisk digitalisert arbeidsflyt.

APOS - PROSESSLEDELSE

Komplett Prosessledelse

APOS brukes til prosessledelse på alle nivåer; fra arbeidsprosesser og styrende dokumentasjon til digitalisering og prosessautomatisering.

I APOS brukes arbeidsprosesser som det sentrale rammeverket for å fordele ansvar gjennom roller knyttet til jobbfunksjoner, og formidle Beste Praksis i utførelsen av arbeidsflytaktiviteter. I tillegg er det et prosessverktøy som sikrer overholdelse av eksterne lover og forskrifter, standarder og krav.

Arbeidsprosess Orientert Styring

Forenkle oppgaver med smarte løsninger og automatisering

Smarte verktøy og automatisering for å gjøre det enkelt å endre, administrere og vedlikeholde systeminnhold.

APOS er utviklet med fokus på beste praksis og roller, for å sikre at moderne styringsprinsipper integreres i verktøyet. Alle ansatte kan delta i og føle eierskap til selskapets beste praksis.

Gjør det mulig for selskaper å utvikle og drive i henhold til Beste Praksis

APOS er et oversiktlig system med muligheter til å visualisere, administrere, kontrollere og sikre samsvar med bedriftens prosesser og styrende dokumentasjon.

Arbeidsprosesser brukes som det sentrale rammeverket for å fordele ansvar gjennom roller knyttet til jobbfunksjoner,
og formidle Beste Praksis i utførelsen av arbeidsflytaktiviteter.

Arbeidspross med Roller

Digitaliser og automatiser forretningsprosesser med arbeidsflyter og tilhørende skjemaer.

Saksbehandling, Tidsstyrte oppgaver, Skjemaer.
 

Kartlegg og automatiser enhver flyt eller faste oppgaver for å sikre korrekt kvalitet, sikre samsvar og lage revisjonsspor.

Arbeidsflyt Automatisering

Governing Elements

Manage and Visualize governing elements ensuring compliance with external laws and regulations, standards and business requirements. 


Governing Elements include clearly defined Values, Requirements, Best Practices, Local Amendments, Competence Requirements and Governing Definitions.

Form Designer

Design customized forms integrated with your automated workflows.

Modeller for å utføre

Modeller for å forstå og bruke

APOS Prosess Ledelse

Arbeidsprosess vs Automatisert Arbeidsflyt - forskjellen

En Arbeidsprosess som brukes som styrende dokumentasjon er en ikke-automatisert prosessvisning som illustrerer en rekke trinn som må tas for å oppnå et spesifikt resultat.  En arbeidsprosess definerer tydelig roller og ansvar og kombineres ideelt sett med styrende elementer for at ansatte skal ha en klar forståelse av oppgaven som skal utføres og hvilke krav og risikoer som eventuelt er involvert. Arbeidsprosesser brukes vanligvis til å erstatte kompliserte prosedyrer skrevet som dokumenter der risikoen for menneskelige feil vurderes å være relevant.  Mange moderne organisasjoner styrer hele driften ved hjelp av arbeidsprosesser, da dette sikrer høyere kontroll og effektivitet. Lær mer

Oppsummert betyr en arbeidsprosess i denne sammenhengen styrende dokumentasjon definerer hvordan arbeidet skal utføres.

Arbeidsflyt i denne sammenheng er en automatisert prosess og hjelper til med å utføre selve oppgaven.  For eksempel kan rapportering av avvik betraktes som en automatisert prosess.

Styr prosessene

APOS støtter organisasjonen i å krystallisere aktiviteter, roller og ansvar for de ansatte, og minimerer tidsbruken på å forstå hva en skal gjøre og hva en skal etterleve.

​APOS støtter prosesser og innhold på flere språk i én struktur.

Flerspråklig støtte

Integrert modelleringsverktøy

Modelleringsverktøyet er integrert i nettleseren.

Versjons- og revisjonssporing

Sporer alle endringer og holder et fullstendig revisjonsspor.

Skjema Designer

Design tilpassede skjemaer integrert med dine automatiserte arbeidsflyter.

Styringselementer

Administrer og visualiser styrende elementer for å sikre samsvar.

App

Få tilgang til prossene fra Mobilen.  Inkluderer mulighet for tilgang til system offline / ingen internett.

Funksjoner og fordeler:

  • Enkel tilgang til relevante prosesser for alle ansatte

  • Automatisk varsling til aktuelle ansatte ved oppdatering

  • Fleksibel redigering, godkjenning og publiseringsflyt.

  • Muligheten for å lage og redigere prosesser direkte i nettleseren.

  • Kvittering for å ha lest.

  • Automatisk varsling når prosesser skal oppdateres.

  • Automatisk generering av Samsvarsrapporter / kryssreferanseliste for ISO-standarder mm.

  • Full sporbarhet og historikk på alle prosesser.

  • Sterk søkefunksjon.

APOS Metoden: Modeller for å forstå og bruke

APOS er en forkortelse for Arbeidsprosess Orientert Styring, som beskriver metoden for å gjøre det mulig for et selskap å utvikle og drive i henhold til Best Practice. 
APOS er navnet for både Metode og System.

Eksterne krav:

Lover, regler og standarder

Interne krav: Verdier, Strategier og selskaps-krav

Fokus på Beste Praksis

De som har utviklet og opprettet APOS har gjort det med fokus på beste praksis og roller, for å sikre at moderne styringsprinsipper forblir integrerte. Et aspekt spesielt fokusert på er at alle ansatte kan delta i og føle eierskap til selskapets beste praksis.

Basert på arbeidsprosesser

I APOS brukes arbeidsprosesser som det sentrale rammeverket for å fordele ansvar gjennom roller knyttet til jobbfunksjoner, og formidle Best Practice i utførelsen av arbeidsflytaktiviteter. I tillegg er det et prosessverktøy som sikrer overholdelse av eksterne lover og forskrifter, standarder og krav.

Prosess Orientering

Graden av prosessorientering er avgjørende for om et selskap kan hevde å være prosessorientert. En organisasjon er ikke prosessorientert bare ved å tegne et bilde av prosessene sine.

APOS er et gjennomsiktig system med reelle muligheter til å visualisere, administrere, kontrollere og sikre samsvar med prosesser. Det gir en metode som gjør det mulig for et selskap å utvikle og drifte beste praksis. En organisasjons grad av måloppnåelse vil øke ved å jobbe effektivt med arbeidsprosesser.

Definer Prosesser

Definer styrende dokumentasjon

      Kartlegg kompetanse

          Rolle vs stilling

            Organisasjon og ansatte

Quality Improvement Process.jpg

Kompetansekrav

Aktivitetsbeskrivelse,
ansvar, krav, beste praksis,
sjekklister og risiko

Roller og ansvar

Samsvar med lover,

regler og standarder

bottom of page