top of page

Moduler i SoluDyne

Det fleksible prosessbaserte ledelsessystemet.
Komplett styringssystem i en løsning med integrerte moduler som kan brukes samlet og separat. En fleksibel verktøykasse for å løse dine forretningsbehov fra Kvalitet og HMS til HR og Vedlikehold.

Kom hurtig igang! Tilgjengelig som skyløsning eller på-stedet installation.

Full prosess-styring, fra arbeidsprosess og helt til arbeidsflyt- automatisering. Oppnå et prosessbasert styrings- og kvalitetssystem. Modelleringsverktøy integrert i nettleseren.
Les mer

Avviks- modulen støtter alle typer observasjoner,  forbedringsforslag, avvik, kundeklager, nestenulykker, yrkesskader, revisjonsresultater etc... 
Les mer

Støtter hele organisasjonen, fra analyse og strategiutvikling til implementering og oppfølging av resultater og KPIer  
Les mer

Komplett risikostyringssystem. Kan brukes selvstendig, og sammen med resten av systemet, f.eks. for risikovurdering av prosesser og vurdering av observasjoner ved en audit, nestenulykker etc..  Les mer

Komplett og kraftig modul for håndtering av alle typer dokumenter. Inkluderer integrert hørings- og godkjenningsfunksjonalitet og full revisjonshistorikk.. 
Les mer

Planlegging og gjennomføring av interne, eksterne og
3. parts revisjoner, med mulighet for individuell tildeling av oppgaver og Gant-plan visning av tidsplan. Les mer

Komplett HR- og kompetansestyringssystem. Mål GAP og planlegg kompetanseheving av arbeidsstyrken din. Inkluderer kursstyringsfunksjonalitet.
Les mer

Eiendelsforvaltning og Vedlikeholdsstyring. Inkluderer utstyr og reservedelshåndtering. 
Les mer

Komplett og kraftig prosjektstyringsverktøy integrert med sluttbrukers arbeidskø for delegering av oppgaver og ansvar.
Les mer

Følge opp kunder og leverandører. Inkluderer rating/score.
Les mer

Full Version
MARK - Strategic Management
APOS Process Management
QIS - Deviation Management
RISK Management
CAT - Competence Management
Audit
Project Management
Maintenance
Document Management
MARK
Vision, Mission, Values
O
Strategies, Perspectives
O
Strategy Goals, Critical Success Factors, KPIs
O
Strategic Plans, Policies
o
APOS
Work process with governing elements & Role/Job Function Connection
o
Prosess Diagram Editor
o
Workflow Editor integrated with workflow engine
Process Shape-designer
Rules, Regulations, Standards and Guidelines
Compliance Tool
Check-lists and Checklists with measurement history
Full Version
Strategic Management
Process
QIS
RISK
CAT
Audit
Project
Maintenance
Document Management
Customer Claim, HSEQ Occurrences, Improvement Proposal, Incident Reporting and Management: Process Non-Con, Product Non-Con, etc,
QIS Reporting Major: Advanced Flow, QIS Reporting Minor: Simplified Flow
Audit Findings - part of Audit Tool
Safe Job Analysis (SJA)
Root Cause Analysis, Root Cause Register
Risk Assessment
Barrier Management
Bow-Tie Analysis
Enterprise Risk Management
Full Version
MARK
APOS
QIS
RISK
CAT
Audit
Project
Maintenance
Document Management
Competence Management, License management
Course Administration, Continuous Training / Lessons Learned
CV, Development Plan and Goal
Audit Management; 1st, 2nd and 3rd Party Audits,
Audit Program
Audit Plan, Audit Criteria Structured as Checklists
Project with WBS - work breakdown Structure, Workflow
Project: Gantt Overview, Details, Participants, Risk/KPI
Timekeeping
Full Version
MARK
APOS
QIS
RISK
CAT
Audit
Project
Maintenance
Document Management
Products
Maintenance, Equipment
Calibration, Equipment
Spare Parts Management
Full Version
MARK
APOS
QIS
RISK
CAT
Audit
Project
Maintenance
Document Management
Form Designer
Mobil App, Android and iOS
Work Queue
Employees
Organization chart
Locations
Departments
Dashboard
Statistics
Multi Language Content Management
Document Management
Reports
Supplier Follow Up
Customer Follow Up
Change Management Workflows
bottom of page