top of page

RISK Risikostyring

Programvare for risikovurdering av prosesser, prosjekter, arbeidsmiljø, uønskede hendelser, IT-sikkerhet osv.

Få full kontroll over Risikostyring

Med SoluDynes programvare for risikovurdering og risikostyring får du full kontroll over risikoarbeidet. Improviserte tilpassede løsninger og regneark hører fortiden til.

RISK oppfyller kravene i bl.a. følgende ISO-standarder

  • Maskinsikkerhet – ISO 12100,

  • Medisinsk Utstyr – ISO 14971,

  • Personopplysningsforskriften / GDPR

  • Informasjonssikkerhet - ISO 27001, 
    ISO 27005 og ISO 29134

  • NS 5832:2014 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikoanalyse

History data is automatically saved and risk trend analyzes can be displayed graphically.

Historie / risiko-trend analyser

Integrert med prosesser, avviksrapportering, etc.

RISK can be used separately and / or integrated with processes, action plans, reported adverse events, etc.

Forhåndsdefinerte og brukerdefinerte risikomatriser

Risk assessments can be made using predefined risk matrix or user defined risk matrix.

Risiko Bow-Tie analyser

Grafiske Bow-Tie-analyser kan knyttes til risikoanalysene.

Rapporter, statistikk, trendanalyse

Samle kvalitetsrelaterte data for statistikk.

Automatiserte Handlingsplaner

Handlingsplaner med tiltak kan knyttes direkte til den enkelte risikovurdering.

Styr RISIKOEN

RISK sørger for full dokumentasjon og sikkerhet i arbeidet med risikovurdering

Risikostyringsmodulen sørger for at risikostyringsarbeidet i organisasjonen blir optimalisert, dokumentert og evaluert av kvalifisert personell i et enkelt verktøy.

bottom of page