top of page

Kompetanse og Kursadministrasjon

CAT - Competence Action Tool:
Det komplette verktøyet for personell, kompetanse, sertifikat, kursadministrasjon og kursinnholdsstyring.

CAT Kompetansestyring er et komplett system som vokser etter organisasjonens behov.

Organization Chat Icon

Define competences, courses, certificate types and CV categories

Define competences, courses, certificate types and CV categories

Define competences, courses, certificate types and CV categories

Define competences, courses, certificate types and CV categories

Define competences, courses, certificate types and CV categories

Define competences, courses, certificate types and CV categories

CAT - Competence Action Tool 
Setter bedriften i stand til å gjennomføre effektive tiltak med fokus på rett kompetanse, mål og opplæring for hver enkelt ansatt.

Administrer og modifiser ansattes CV-er etter hvert som de oppnår utdanning, arbeidserfaring og ferdigheter.

CV

Kompetansestyring

Utvikle en kompetansestruktur som sikrer korte- og langsiktige mål.

Kursadministrasjon

Administrer og hold oversikt over kurs og følg opp opplæring av ansatte.

Automatisering

Egenbooking av kurs, oppdatering av CV ved ferdigstillelse, alarmer og varsler for lisenser og sertifikater.

Sertifikat- og lisensadministrasjon

Systemet håndterer fornyelser og oppsigelser av sertifikater og lisenser, og logger hver transaksjon med mulighet for å registrere hvorfor transaksjonen ble utført.

Stempeladministrasjon

Administrer alle stempler i organisasjonen, hent historikk, inkludert hvem som brukte stemplet og datoer; tidsramme, når brukt.

Define competences, courses, certificate types and CV categories

Specify requirements
to job functions, roles or profiles

Map Competence

Measure GAP

Follow up employee

Sett krav til jobb-funksjoner, roller eller profiler

   Mål GAP

Competence GAP Graphs

   Følg opp medarbeider

 • Kursprogram

  • Kurs, OJT, eLæring, Trening på arbeidsprosser

 • Evaluering

 • Mål-, utviklings- og medarbeidersamtaler

Define competences, courses, certificate types and CV categories

Specify requirements
to job functions, roles or profiles

Map Competence

Measure GAP

Follow up employee

Organisasjon og ansatte

Organization Chart

Kompetente medarbeidere som kan utføre arbeid til riktig kvalitet

Strategiske aktiviteter,
driftsaktiviteter, prosjekter og tiltak

Competence GAP Gantt

Define competences, courses, certificate types and CV categories

Specify requirements
to job functions, roles or profiles

Map Competence

Measure GAP

Follow up employee

Organisation

Employees

Activities &
Roles

Competent employees able to perform quality work to correct standards

​Definere, kartlegge, måle GAP, utvikle og følge opp medarbeidernes ferdigheter og kompetanse

Activites & Roles

Employees

Organisation

Define competences, courses, certificate types and CV categories

Specify requirements
to job functions, roles or profiles

Map Competence

Measure GAP

Follow up employee

Organisation

Employees

Activities &
Roles

Competent employees able to perform quality work to correct standards

 • Competence register

 • Course register

 • Certificate type register

 • Approval and authorization type register

 • Education, experience and language types

GAP

Competence GAP Graphs
 • Course programme

 • Course

 • OJT

 • eLearning

 • Training on work processes

 • Evaluation

 • Target, development and employee interviews

Definer kompetanser, kurs, sertifikat-typer og CV kategorier

 • •Kompetanseregister

 • •Kursregister

 • •Sertifikattyperegister

 • •Godkjennelse- og autorisasjonstyperegister

 • •Utdannelses-, erfarings- og språktyper

Organisasjon

    Ansatte

Aktiviteter & Roller

Forbedre organisasjonens evne til å oppfylle operasjonelle krav og hold oversikt over kompetent personell.

City Building Icon

CAT brukes av store og små bedrifter, fra tusenvis til noen få ansatte.

Kartlegg kompetanse

bottom of page