top of page

Plan - Prosjektstyring og Handlingsplaner

Bruk PLAN til å lage planer med aktiviteter. Send aktiviteter som skal utføres til de ansatte. Følg opp aktiviteter og fremgang i dette enkle og komplette prosjektledelsesverktøyet.

PLAN-verktøyet kan integreres med alle moduler 

Handlingsplanene kan opprettes som frittstående, og / eller de kan knyttes til andre funksjoner i SoluDyne - som prosesser (APOS-modulen), hendelsesrapporter (QIS-modulen) og risikovurderinger (risikomodulen) osv.

Lett å beholde kontrollen

 • Bygger lett håndterbare prioritetslister

 • Bryter selskapets mål til operative gjennomføringsplaner

 • Delegere aktiviteter og send tilutføring, rett i ansattes arbeidskø, med en klar ansvarsfordeling.

 • Sikrer en ensartet måte å jobbe på

 • Forbedrer evnen til å delegere og utføre

Forenkle oppgaver med smarte løsninger og automatisering

 • Innebygd arbeidsflyt

 • Tildele / delegering av oppgaver

 • Sikrer samsvar mellom forventet gjennomføring ved  mer realistiske handlingsplaner

 • Bryter ned arbeidsmengden i aktiviteter og underaktiviteter i samsvar med den overordnede strategien

 • Sikrer fokus der det er nødvendig

 • Sender varsler for å unngå å glemme viktige oppgaver

Prosjektstyring

bottom of page