top of page

Hva er forskjell på et Kvalitetssystem / Kvalitetsledelsessystem og et HMSK Styringssystem?


Kvalitetsforbedringsprosess
Kvalitetsforbedringsprosess

Et kvalitetsstyringssystem / Kvalitetssystem (QMS) og et styringssystem for helse, sikkerhet, miljø og kvalitet (HMSK) er begge rammeverk som brukes av organisasjoner for å administrere ulike aspekter av deres operasjoner. Selv om det er en viss overlapping mellom de to, fokuserer de først og fremst på forskjellige områder. La oss oppsummere forskjellene mellom et Kvalitetssystem / QMS og et HMSK-Styringssystem:

Kvalitetsstyringssystem / Kvalitetssystem (QMS):

 1. Fokus: Et Kvalitetssystem konsentrerer seg først og fremst om å sikre kvaliteten på produktene eller tjenestene som tilbys av en organisasjon. Den har som mål å møte kundenes krav og øke kundetilfredsheten.

 2. Komponenter: Et Kvalitetssystem inkluderer prosesser, prosedyrer, retningslinjer og beste praksis som sikrer konsistent kvalitet i produksjon, levering og støtte for produkter eller tjenester.

 3. Standarder: Det er ofte på linje med internasjonale standarder som ISO 9001, som gir et rammeverk for implementering av et Kvalitetssystem som fokuserer på kundetilfredshet, prosessforbedring og risikostyring.

 4. Nøkkelaspekter: QMS legger vekt på prosesskontroll, kontinuerlig forbedring, tilbakemeldinger fra kunder, korrigerende og forebyggende handlinger og dokumentasjon av prosedyrer.

 5. Fordeler: Implementering av et QMS kan føre til forbedret produkt- eller tjenestekvalitet, økt effektivitet, redusert avfall, bedre kundeforhold og forbedret markedsomdømme.

Ledelsessystem for helse, sikkerhet, miljø og kvalitet (HMSK):

 1. Fokus: Et HMSK-Styringssystem dekker et bredere spekter, og omfatter ikke bare kvalitet, men også helse-, sikkerhets- og miljøhensyn i en organisasjon.

 2. Komponenter: Et HMSK-Styringssystem inkluderer prosesser, retningslinjer, prosedyrer og praksis for å sikre helse og sikkerhet for ansatte, minimere miljøpåvirkning og opprettholde produkt-/tjenestekvalitet.

 3. Standarder: Mens ISO 14001 (Miljøledelse) og ISO 45001 (Arbeidsmiljø Ledelsessystem) ofte brukes som referansestandarder for miljø- og sikkerhetsaspekter, har ikke HSEQ et enkelt standardisert rammeverk som QMS.

 4. Nøkkelaspekter: Et HMSK-Styringssystem integrerer arbeidsmiljø- og sikkerhetsprotokoller, miljømessig bærekraft, risikostyring, beredskapsplanlegging, hendelsesrapportering og overholdelse av regelverk.

 5. Fordeler: Implementering av et HMSK-Styringssystem kan føre til forbedret sikkerhet på arbeidsplassen, redusert miljøpåvirkning, forbedret regeloverholdelse, bedre risikostyring og en generell bærekraftig og ansvarlig forretningstilnærming.


Sammenligning:


 1. Omfang: Kvalitetssystem fokuserer hovedsakelig på produkt/tjenestekvalitet og kundetilfredshet, mens HMSK-Styringssystem dekker et bredere spekter inkludert helse, sikkerhet, miljø og kvalitet.

 2. Standarder: Et Kvalitetsystem er etterlever med ISO 9001, mens HMSK kan basere seg på blandt annet ISO 14001 og ISO 45001 av hensyn til miljø og sikkerhet.

 3. Komponenter: Begge systemene inkluderer prosesser og prosedyrer, men med ulik vekt på kvalitet, sikkerhet og miljøaspekter.

 4. Mål: Et Kvalitetsssystem tar sikte på å møte kundenes behov og forbedre prosesser, mens et HMSK-Styringssystem strekker seg etter omfattende organisatorisk helse, sikkerhet, miljømessig bærekraft og kvalitet.

 5. Integrasjon: Et HMSK-Styringssystem integrerer helse-, sikkerhets- og miljøhensyn i det overordnede forretningsrammeverket, mens et Kvalitetssystem hovedsakelig fokuserer på å forbedre produkt-/tjenestekvalitet.

Forskjell på et Kvalitetssystem / Kvalitetsledelsessystem og HMSK-Styringssystem:

Oppsummert sentrerer et Kvalitetsssystem primært om produkt/tjenestekvalitet og kundetilfredshet, mens et HMSK-Styringssystem har et bredere fokus som omfatter helse-, sikkerhets-, miljø- og kvalitetsaspekter, noe som reflekterer en mer helhetlig tilnærming til organisasjonsledelse.


Som et Virksomhetsstyringssystem støtter SoluDyne begge disse brukstilfellene i én fleksibel løsning. Les mer 

コメント


bottom of page