SoluDyne Full Versjon inkluderer alle moduler

Fremtidens Virksomhetsstyringssystem. Her i dag. Installer lokalt eller tilgjengelig i nettskyen.

SoluDyne er et nettbasert virksomhetsstyringssystem med funksjonalitet på tvers av løsningen,
 og moduler som kan brukes individuelt eller integrert etter behov.

Moduler

Strategi, implementering og etterlevelse

Strategisk Ledelse

Risikoanalyse, Samlet Risiko, Fleksible og modifiserbare modeller

Risikostyring

Prosjektstyring, Audit, Oppgaveoppfølging

PLAN

Arbeidsprosess, arbeidsflyt og prosess digitalisering

APOS - Prosessledelse

GAP-analyse, HR- Management, Planlegge, trene, Kursadministrasjon

Kompetanse og HR

Dokumentstyring og Filhåndtering

Handbooks

Avvik, Reklamasjoner, 

Nestenulykker
Revisjonssfunn etc...

Vedlikehold av utstyr og anlegg, samt kalibrering av utstyr.

Vedlikehold

Kontrakt og kontaktoppfølging

Kunde og Leverandør

Funksjonalitet

Homepage

Multilanguage on Content

Html Editor

Rules & Regulations

News

Dictionary

Revision History & Track Changes

Personnel

Dashboard

Comment / Change

Organization

FAQ Register

Active Checklist

Work Queue

Statistics

Product Register

La oss vise deg mulighetene med SoluDyne

Ønsker du en demo, har spørsmål om løsningen eller andre spørsmål? Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.

NO +47 51 850 850 , DK +45 70 20 20 03

© Copyright SoluDyne