MARK - Strategisk Ledelse

Sett den strategiske retningen, implementer den i organisasjonen og sikre etterlevelse.

Vis organisasjons- / firmastatistikk på dashbordet / hjemmesiden

 • Oversikt over virksomheten

 • Oversikt over oppdrag, visjon, strategier, strategiske og operasjonelle mål

 • KPI'r

Forretningsplan

 • Del forretningsplanen med hele organisasjonen

 • Definer misjon og visjon

 • Sett strategiske mål

 • Legg til verdierklæring

 • Koble verdier direkte til prosesser

 • Modeller HR / HMS-policy

 • Link til revisjonsplaner

Sjekk planstatus og aktivitetsoversikt med oversikt over resultatindikatorer, Risiko, kostnad, prosjektfaser.

Lag et KPI register

Eksporter data til Excel for datamining

MARK støtter hele organisasjonen, fra analyse og strategiutvikling til implementering og oppfølging av resultater.

Nøkkelfunksjonalitet

Målbare forbedringer

SoluDyne MARK hjelper deg med å definere og implementere målbare mål:

 • Sikrer struktur.

 • Sikrer kontinuitet.

 • Sikrer samhold mellom alle deler av strategiplanene.

 • Operasjonaliserer strategiene og sikrer implementering.

KPI

Støtter å sette resultatindikatorer for å måle fremgang mot strategiske mål; PI, KPI, KRI

PDCA-syklus

Verdier er integrert i PDCA-syklusskjemaet, som ligger på hjemmesiden, under fanen Strategier.


Verdierklæringer, verdigrupper og verdier-organiserer selskapets etiske standarder i tillegg til å dissekere et selskaps verdierklæring i handlingskomponenter, som deretter kan bli ledende prinsipper å følge i all handling

Rapporter

Diagrammer generert med det dynamiske diagramverktøyet kan brukes i rapporter og dokumenter generert i SoluDyne. Dette lar brukeren lage kraftige, nettbaserte rapporter med formatert tekst, bilder og diagrammer.

Strategisk styringspanel

Gir oversikt over aktiviteter per perspektiv som må oppnås innen en definert tidsperiode, og aktiviteter per strategiske mål for å oppnå langsiktige forretningsmål.

Verdier som styrende elementer

Verdier har de samme egenskapene som andre styrende elementer:
 

 • Kan kobles til eller dokumenteres på skjemaer for beste praksis og krav.
   

 • Verdi-ikoner vises på aktivitets-figur i flytdiagram når de kobles til / dokumenteres.

Dynamiske diagrammer

Produserer dynamiske diagrammer som oppdateres automatisk når nye data leveres til SoluDyne og SoluDyne Data Warehouse.

Ofte stilte spørsmål om strategisk ledelse

Støttes flerspråklig funksjonalitet på innhold?

Ja, flerspråklig funksjonalitet på alt innhold støttes.

Kan vi koble verdier til prosessene våre?

Ja, verdier kan knyttes til prosesser

Kan vi gjøre ansatte bevisste i å etterleve vår misjon og visjon, verdier, policyer og strategi?

Ja, sikres ved å:
 

Å bryte det ned i en enkel struktur som kan integreres i prosessene / styrende dokumentasjonen og deretter
 

Link til hjemmesiden, og
 

Send ut som meldinger eller bruk kursverktøyet / nano-trening for å sende ut opplæringspakker på "need to know" kunnskap.

Ressurser

Funksjonalitetsbeskrivelse

BBla gjennom vårt produkttre for mer detaljert dokumentasjon av denne modulen

MARK Presentasjon

Go to

La oss vise deg mulighetene med SoluDyne

Ønsker du en demo, har spørsmål om løsningen eller andre spørsmål? Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.

NO +47 51 850 850 , DK +45 70 20 20 03

© Copyright SoluDyne