top of page
Blueskye_olivetress_logo_v10.jpg

SoluDyne QHSE Business Management Software
Skalerbart. Integreret. Nemt.

SoluDyne Business Management Systemet er i overenstemmelse med QMS kravene i ISO 9001 samt QHSE kravene i ISO 9001, ISO 14001 og 45001.

Hvad er forskellen mellem et QMS og et QHSE Management System?  Læs mere.

Vi hjælper dig med at blive god til business management

Nøglemoduler og funktionalitet

Løbende-forbedringsmodulet anvendes til at håndtere alle typer observationer i workflows såsom, forbedringsforslag, afvigelser, reklamationer, nærved-ulykker,  arbejdsskader og audit-observationer.  
Læs Mere

Hændelsesrapportering

Understøtter hele organisationen, fra analyse og strategiudvikling til implementering og opfølgning af resultater og KPI'er  
Læs mere

Strategisk Ledelse

Komplet processtyring fra arbejdsproces hele vejen til arbejdsflowautomatisering. Opnå et procesbaseret ledelses- og kvalitetssystem. Med browser baseret modelleringsværktøj.
Læs Mere

Procesledelse

Komplet processtyring fra arbejdsproces hele vejen til arbejdsflowautomatisering. Opnå et procesbaseret ledelses- og kvalitetssystem. Med browser baseret modelleringsværktøj.
Læs Mere

Løbende-forbedringsmodulet anvendes til at håndtere alle typer observationer i workflows; forbedringsforslag, afvigelser, reklamationer, nærved-ulykker,  arbejdsskader og audit-observationer. Læs Mere

Understøtter hele organisationen, fra analyse og strategiudvikling til implementering og opfølgning af resultater og KPI'er  
Læs mere

Komplet risikostyrings-system. Kan  anvendes selvstændigt, og sammen med resten af  systemet, f.eks. til risikovurdering af processer og vurdering af observationer ved en audit, nærved-ulykker mv. Læs Mere

Dokumentstyring

Komplet og kraftfuldt modul til styring af alle typer dokumenter. Inkluderer integreret hørings- og godkendelses funktionalitet og fuld revisionshistorik.
Læs Mere

Planlægning og gennemførelse af interne, eksterne og 3. parts Audits, med mulighed for individuel tildeling af opgaver samt Gant-plan visning af tidsplan. Læs Mere

Komplet HR- og kompetencestyringssystem. Stamdata, kompetencer, licenser , GAB-analyser. Opkvalificering af din arbejdsstyrke. Inkluderer kursusstyringsfunktionalitet.
Læs Mere

Systematisk styring af planlagt og uplanlagt vedligehold af udstyr, produktionslinjer, bygninger, kørende materiel mv..  
Læs Mere

Komplet og kraftfuldt projektstyringsværktøj integreret med slutbrugerens arbejdskø for uddelegering  af opgaver og ansvar.
Læs Mere

Følge op på kunder og leverandører. Inkluderer kontraktstyring og vurdering.

Læs Mere

Planlægning og gennemførelse af interne, eksterne og 3. parts Audits, med mulighed for individuel tildeling af opgaver samt Gant-plan visning af tidsplan. Læs Mere

Audit Planlægning og Gennemførelse

Komplet og kraftfuldt modul til styring af alle typer dokumenter. Inkluderer integreret hørings- og godkendelses funktionalitet og fuld revisionshistorik.
Læs Mere

Dokumentstyring

Risikovurdering

Komplet risikostyrings-system. Kan  anvendes selvstændigt, og sammen med resten af  systemet, f.eks. til risikovurdering af processer og vurdering af observationer ved en audit, nærved-ulykker mv.
Læs Mere

SE SOLUDYNE I ACTION

Systematisk styring af planlagt og uplanlagt vedligehold af udstyr, produktionslinjer, bygninger, kørende materiel mv.. 
Læs Mere

Styring af Aktiver og Vedligehold

HR og Kompetencestyring

Komplet HR- og kompetencestyringssystem. Stamdata, kompetencer, licenser , GAB-analyser. Opkvalificering af din arbejdsstyrke. Inkluderer kursusstyringsfunktionalitet.
Læs Mere

Komplet og kraftfuldt projektstyringsværktøj integreret med slutbrugerens arbejdskø for uddelegering  af opgaver og ansvar.
Læs Mere

Handlingsplaner

​Alle moduler og funktionalitet kan bruges integreret som et komplet QHSE Management System eller som selvstændige moduler. Læs mere

​​SoluDyne kan integreres med de fleste ERP-systemer samt Office Online, Google Workspace, Azure AD...
Læs mere

​Kvalitetsstyringssystemet er tilgængeligt for slutbrugere på mobile enheder, via app på iOS og Android.
Læs mere

​SoluDyne understøtter en række standarder og regulativer, fra ISO til FDA Part 11 til landespecifikke regler.

Compliance

Processtyringsmodulet inkluderer et smart modelleringsværktøj, der gør modelleringsprocesser hurtigere, hvilket reducerer træningstiden. Læs mere

QHSE Management System er tilgængeligt som cloud-løsning, og som løsning installeret ved kunden.

Cloud eller on-premise installation

​SoluDyne giver fuld dokumentstyring med revisionshistorik og konfigurerbare skabeloner integreret med Microsoft Online eller Google Workspace

Microsoft Office Online eller 
Google Workspace

​​SoluDyne understøtter flere sprog på indhold såsom processer og bedste praksis, hvilket eliminerer behovet for duplikering af processtrukturer og reducerer vedligeholdelse.

Multi Language Content Management

bottom of page