top of page

Om os

SoluDyne er en innovativ leverandør af integreret ledelses-software og internet-baserede tjenester til store og små virksomheder.
 

SoluDyne tilbyder komplette og brugervenlige løsninger, der er førende på markedet i forholdet mellem pris og funktionalitet mht. Integreret Virksomhedsledelsessystem. 
 

SoluDyne har siden sin begyndelse i 1990’erne arbejdet på stadigt at forbedre Ledelsens evne til at opretholde en høj Kvalitet og lede virksomheden og organisationen i overensstemmelse med strategi og mål med fokus på at gøre det lettere for virksomhedsdriften og den enkelte medarbejder at udvikle og overholde alle interne og eksterne krav i et stærkt konkurrencepræget, moderne forretningsmiljø. 

Processtyring og ledelsesdokumentation 

Arbejdsprocesser med krav, bedste praksisser og tjeklister.  
Afklaring, ensartethed, overholdelse, roller/stilling, linkning. Kortlægning og proces-modellering i henhold til APOS-metoden: vore konsulenter er specialister i proceskortlægning og arbejder til stadighed inden for området.    

HSE og Kvalitetsledelse

HSEQ-ledelse, HSEQ-analyse, HSEQ-audits og HSEQ- dokumentation. Virksomheden vil blive trænet til at betragte Kvalitet og HSEQ som aktiviteter og tankegange, som hele virksomheden skal tilegne sig, deltage i og tage ansvar for. Det organiseres og implementeres på en sådan made, at HSEQ præger alle niveauer i organisationen.

HR og Kompetence- ledelse

Tjenester til HR og Kompetence-ledelse: procesforståelse, support og ekspertise. 

Risikostyring

 • Risk Management, Risiko-identifikation, Risiko-analyse, Handlingsplanlægning, Implementering af og opfølgning på tiltag. Vore konsulenter hjælper din organisation med at implementere Risk Management på en enkel måde: Hvad er en acceptabel risiko?

 • Hvad kan ske? Effekt-analyse.

 • Beskriv årsag og effekt af hændelsen.

 • Barrierer/tiltag, der reducerer sandsynligheden for hændelser.  

 • Anbefalede tiltag til at reducere risici.

 • Vurdér og sæt mål for risiko-indekset med et faktisk nyt risiko-indeks. 

 • Vis i risikokområde-skema

Andre tjenester:

 • Procesforståelse, support og kompetencer. 

 • Enterprise-arkitektur.

 • Økonomi.

 • IT-tjenester og support.

 • Produktion, drift og vedligehold.

 • Projekter, Ændringer og ingeniørtjenester.

 • Systemer og udstyr.

bottom of page