top of page

SoluDyne Fuld Version

SoluDyne er et web-baseret virksomhedsledelsessystem med funktionalitet på tværs af løsningen, og moduler, som kan bruges individuelt eller integreret efter behov.

Moduler

Strategisk Ledelse

Strategi, implementering og efterlevelse

APOS - 
Procesledelse

Arbejdsprocesser, workflows og proces-digitalisering

Forbedringsforslag, Reklamationer, Afvigelser,
Audit Findings......

Hændelsesrapportering & Kvalitetsforbedringer

Risikostyring

Risikoanalyse, Samlet risiko, Fleksible og modificerbare modeller

GAP-analyse, HR-ledelse, Planlægning, træning og opfølgning

Vedligehold & Kalibrering

Vedligehold af udstyr og anlæg samt kalibrering af udstyr.

bottom of page