top of page

Moduler i SoluDyne

Få hurtig adgang og start op!

Tilgængelig som cloud-løsning eller on-site installation


Bygget og designet til at sikre overholdelse og facilitering av ISO-standarder. Business Management-systemet med alt det nødvendige for kvalitetsforbedringsledelse i henhold til ISO-standarder.

Komplet processtyring fra arbejdsproces hele vejen til arbejdsflowautomatisering. Opnå et procesbaseret ledelses- og kvalitetssystem. Med browser baseret modelleringsværktøj.
Læs Mere

Løbende-forbedringsmodulet anvendes til at håndtere alle typer observationer i workflows såsom, forbedringsforslag, afvigelser, reklamationer, nærved-ulykker,  arbejdsskader og audit-observationer.  
Læs Mere

Understøtter hele organisationen, fra analyse og strategiudvikling til implementering og opfølgning af resultater og KPI'er  
Læs mere

Komplet risikostyrings-system. Kan  anvendes selvstændigt, og sammen med resten af  systemet, f.eks. til risikovurdering af processer og vurdering af observationer ved en audit, nærved-ulykker mv.
Læs Mere

Komplet og kraftfuldt modul til styring af alle typer dokumenter. Inkluderer integreret hørings- og godkendelses funktionalitet og fuld revisionshistorik.
Læs Mere

Planlægning og gennemførelse af interne, eksterne og 3. parts Audits, med mulighed for individuel tildeling af opgaver samt Gant-plan visning af tidsplan. Læs Mere

Komplet HR- og kompetencestyringssystem. Stamdata, kompetencer, licenser , GAB-analyser. Opkvalificering af din arbejdsstyrke. Inkluderer kursusstyringsfunktionalitet.
Læs Mere

Systematisk styring af planlagt og uplanlagt vedligehold af udstyr, produktionslinjer, bygninger, kørende materiel mv.. 
Læs Mere

Handlingsplaner

Komplet og kraftfuldt projektstyringsværktøj integreret med slutbrugerens arbejdskø for uddelegering  af opgaver og ansvar.
Læs Mere

Følge op på kunder og leverandører. Inkluderer kontraktstyring og vurdering.

Læs Mere

Full Version
MARK - Strategic Management
APOS Process Management
QIS - Deviation Management
RISK Management
CAT - Competence Management
Audit
Project Management
Maintenance
Document Management
MARK
Vision, Mission, Values
O
Strategies, Perspectives
O
Strategy Goals, Critical Success Factors, KPIs
O
Strategic Plans, Policies
o
APOS
Work process with governing elements & Role/Job Function Connection
o
Prosess Diagram Editor
o
Workflow Editor integrated with workflow engine
Process Shape-designer
Rules, Regulations, Standards and Guidelines
Compliance Tool
Check-lists and Checklists with measurement history
Full Version
Strategic Management
Process
QIS
RISK
CAT
Audit
Project
Maintenance
Document Management
Customer Claim, HSEQ Occurrences, Improvement Proposal, Incident Reporting and Management: Process Non-Con, Product Non-Con, etc,
QIS Reporting Major: Advanced Flow, QIS Reporting Minor: Simplified Flow
Audit Findings - part of Audit Tool
Safe Job Analysis (SJA)
Root Cause Analysis, Root Cause Register
Risk Assessment
Barrier Management
Bow-Tie Analysis
Enterprise Risk Management
Full Version
MARK
APOS
QIS
RISK
CAT
Audit
Project
Maintenance
Document Management
Competence Management, License management
Course Administration, Continuous Training / Lessons Learned
CV, Development Plan and Goal
Audit Management; 1st, 2nd and 3rd Party Audits,
Audit Program
Audit Plan, Audit Criteria Structured as Checklists
Project with WBS - work breakdown Structure, Workflow
Project: Gantt Overview, Details, Participants, Risk/KPI
Timekeeping
Full Version
MARK
APOS
QIS
RISK
CAT
Audit
Project
Maintenance
Document Management
Products
Maintenance, Equipment
Calibration, Equipment
Spare Parts Management
Full Version
MARK
APOS
QIS
RISK
CAT
Audit
Project
Maintenance
Document Management
Form Designer
Mobil App, Android and iOS
Work Queue
Employees
Organization chart
Locations
Departments
Dashboard
Statistics
Multi Language Content Management
Document Management
Reports
Supplier Follow Up
Customer Follow Up
Change Management Workflows
bottom of page