top of page

Kompetence og Kursusadministration

CAT - Competence Action Tool:
Det komplette verktøj til personale, kompetence, certifikater, kursusadministration og kursus-indholdsstyring. 

CAT Kompetencestyring er et komplet system, der vokser efter organisationens behov.

Organization Chat Icon

Define competences, courses, certificate types and CV categories

Define competences, courses, certificate types and CV categories

Define competences, courses, certificate types and CV categories

Define competences, courses, certificate types and CV categories

Define competences, courses, certificate types and CV categories

Define competences, courses, certificate types and CV categories

CAT - Competence Action Tool 
Gør det muligt for virksomheden at gennemføre effektive tiltag med fokus på de rigtige kompetencer, mål og træning for hver enkelt medarbejder.

Administrer og modificer medarbejdernes CV’er, når de erhverver uddannelse, arbejdserfaring og færdigheder.

CV

Kompetencestyring

Udvikl en kompetencestruktur, som sikrer kortsigtede og langsigtede mål.

Kursusadministration

​Administrere og holde styr på kurser og følge op på træning af medarbejdere.

Automatisering

​Selvbooking af kurser, opdatering af CV ved afslutning, alarmer og meddelelser om licenser og certifikater.

Certifikat- & Lisensadministration

Systemet håndterer fornyelser og udløb af certifikater, og logger hver transaktion med mulighed for at registrere, hvorfor transaktionen blev udført.

Stempel-administration

Håndtering af alle stempler i organisationen, udtræk af historik inkl. hvem, der har brugt stemplet, og datoer – tidsperiode for brug.

Define competences, courses, certificate types and CV categories

Specify requirements
to job functions, roles or profiles

Map Competence

Measure GAP

Follow up employee

Sætte krav
til jobfunktioner, roller eller profiler

Måle GAP

Competence GAP Graphs

   Følge op medarbejder

 • Kursus program

 • Kursus, OJT, eLearning

 • Træning i arbejdsprocesser

 • Evaluering

 • Mål-, udviklings- og medarbejdersamtaler

Define competences, courses, certificate types and CV categories

Specify requirements
to job functions, roles or profiles

Map Competence

Measure GAP

Follow up employee

Organisation og medarbejdere

Organization Chart

Kompetente medarbejdere, der kan udføre arbejde til den rette kvalitet

​Strategiske aktiviteter, operationelle aktiviteter, projekter og tiltag

Competence GAP Gantt

Define competences, courses, certificate types and CV categories

Specify requirements
to job functions, roles or profiles

Map Competence

Measure GAP

Follow up employee

Organisation

Employees

Activities &
Roles

Competent employees able to perform quality work to correct standards

​Definer, kortlæg, mål GAP, udvikle og følg op medarbejdernes færdigheder og kompetencer

Activites & Roles

Employees

Organisation

Define competences, courses, certificate types and CV categories

Specify requirements
to job functions, roles or profiles

Map Competence

Measure GAP

Follow up employee

Organisation

Employees

Activities &
Roles

Competent employees able to perform quality work to correct standards

 • Competence register

 • Course register

 • Certificate type register

 • Approval and authorization type register

 • Education, experience and language types

GAP

Competence GAP Graphs
 • Course programme

 • Course

 • OJT

 • eLearning

 • Training on work processes

 • Evaluation

 • Target, development and employee interviews

​Definer kompetencer, kurser, certifikattyper og CV-kategorier

 • Kompetenceregister

 • Kursusregister

 • Certifikattyperegister

 • Godkendelses- og autorisationstyperegister

 • Uddannelse, erfaring og sprogtyper

Organisation

Medarbejdere

Aktiviteter og roller

Optimer organisationens evne til at leve op til operationelle krav, og bevar overblikket over kompetent personale

City Building Icon

CAT bruges af store og små bedrifter, fra tusindvis til nogen få ansatte.

Kortlægge Kompetencen

bottom of page