top of page

Kompetence og Kursusadministration

Det komplette verktøj til personale, kompetence, certifikater, kursusadministration og kursus-indholdsstyring.

Udarbejd træningspakker og
administrer oplæring

 • Definer kursusregister og kurser

 • Opret online lektioner med quiz

 • Udfør kursusadministration / kursus-booking

Udvikle medarbejderne

 • Administrer kompetencedata / CV'er

 • Udfør GAP-analyse / se GAPs

 • Handlingsplaner: Medarbejderudviklingssamtaler & Udvikling

 • Administrer licenser

 • Godkendelse: Hold styr på, hvem der må udføre hvilke opgaver

Søg, rapporter og diagrammer

 • Organisationsdiagram

 • Stillingstyper

 • Personale

 • Kursusdeltagere

 • Licensoversigt / Alarm

 • Kompetenceoversigt / GAP

 • Status på gennemførte / ikke-gennemførte kurser per organisationsenhed eller medarbejder

 • Find personale, som matcher kompetenceprofil-søgning

Optimer organisationens evne til at leve op til operationelle krav, og bevar overblikket over kompetent personale

Nøglefunktioner

Kompetencestyring

Udvikle en kompetencestruktur, der sikrer kortsigtede og langsigtede mål.
Gør virksomheden i stand til at udføre effektive foranstaltninger med fokus på de rigtige færdigheder, mål og uddannelse for hver medarbejder.

Ydelsesindikator

Understøtter fastsættelse af præstationsindikatorer til måling af fremskridt mod strategiske mål; PI, KPI, KRI

PDCA -cyklus

 • Værdier er integreret i PDCA -cykeldiagrammet, der er placeret  på den  Hjemmeside, under  fane Strategier.
   

 • Værdierklæringer,  Værdigrupper og værdier-organiserer virksomhedens etiske standarder samt dissekerer en virksomheds værdidisklaration i handlingskomponenter, som derefter kan  blive vejledende principper at følge i al adfærd. 

Rapporter

Diagrammer genereret med det dynamiske diagramværktøj kan bruges i rapporter og dokumenter genereret i SoluDyne. Dette giver brugeren mulighed for at oprette kraftfulde, webbaserede rapporter med formateret tekst, billeder og diagrammer.

Kursusledelse

Giver et overblik over  Aktiviteter pr. Perspektiv  der skal opnås inden for en bestemt periode, og  Aktiviteter pr. Strategiske mål  for at nå langsigtede forretningsmål.

Værdier som styrende elementer

Værdier har det samme  egenskaber som andre styrende elementer:

 • Kan linkes eller dokumenteres på  Bedste praksis og  Kravformularer. 

 • Værdi ikoner  er  vises på flowdiagramaktivitetsformer når  forbundet  / dokumenteret.

Dynamiske diagrammer

Producerer dynamiske diagrammer, der opdateres automatisk, efterhånden som nye data leveres til SoluDyne og SoluDyne Data Warehouse.

Nøglefunktionalitet

Kompetencestyring

Udvikl en kompetencestruktur, som sikrer kortsigtede og langsigtede mål.

 

Gør det muligt for virksomheden at udføre effektive tiltag med fokus på de rette færdigheder, mål og oplæringen af den enkelte medarbejder.  
 

Nano-træning

Nano-træning har den nødvendige funktionalitet til at udføre kontinuerlig træning. som e-læring for medarbejderne, og sikre de rette kompetencer samtidig med, at medarbejderens tid til produktion maksimeres.

CV

Administrer og modificer medarbejdernes CV’er, når de erhverver uddannelse, arbejdserfaring og færdigheder.

Certifikatadministration

Systemet håndterer fornyelser og udløb af certifikater, og logger hver transaktion med mulighed for at registrere, hvorfor transaktionen blev udført. Systemet opfylder alle krav til sporbarhed.

Stempel-administration

Håndtering af alle stempler i organisationen, udtræk af historik inkl. hvem, der har brugt stemplet, og datoer – tidsperiode for brug.

Historik-filen bruges til at spore vedligeholds-stempler tilbage til medarbejdere i tilfælde af hændelser, undersøgelser af reparationer, etc. 

Kursusadministration

Administrer og hold styr på på åbne kurser:

 • Sæt kompetenceniveau

 • Tilføj kursuslicenser

 • Tilføj lektioner m / quiz

 • Tilføj og planlæg kurser

 • Tilføj deltagere til kurset, og udsend invitationer.


Vælg Deltagere baseret på:

 • Proces

 • Organisation eller organisationsenhed

 • Medarbejder-træstruktur

 • Søg

Handlingsplaner: Medarbejdersamtaler og opfølgning

Funktionalitet til at bistå i dialogen mellem ledere og medarbejdere for at danne basis for passende udviklingsaktiviteter og opfølgning.

Licensadministration

Understøtter kobling mellem licenstyper og Kurser. En licensalarm udløses, når dag dato er lig med eller senere en Licens Gyldigt til: datoen minus alarm-perioden. Hvis for eksempel en licens er gyldig indtil 1. januar 2020, og alarmperioden er en måned, vil alarmen udløses den 1. december 2019. Når en alarm udløses, vil den vises i Arbejdskøen hos de medarbejdere, der har Kvalitets-jobfunktionen.  

GAP Analyse

Mål kompetence-GAP for dine medarbejdere, afdeling og organisation.

Angiv kompetencekrav-niveau for Stillingsfunktioner, og identificer kompetence-GAP – dvs. forskellen mellem medarbejderens kompetenceniveau og det niveau, der kræves af stillings-funktionen.

Søg, Rapporter og Diagrammer

Eksempler på standard rapporter i systemet:

 • Overblik over personale 

 • Personale / Stilling

 • Kompetence-GAP

 • Opsummering af GAP

 • Tilgængelige Kompetencer

 • Signerede Træningspakker 

 • Quiz-resultat på Nano-læring 

 • Certificerings-alarm

 • Certificerings-ønsker

CAT Kompetencestyring er et komplet system, der vokser efter organisationens behov.

City.jpg

CAT bruges af store og små bedrifter, fra tusindvis til nogen få ansatte.

Ofte stillede spørsmål om CAT Kompetencestyring

Er det muligt at lave kurser og træningsplaner, hvor slutbrugerne selv kan bestille ønskede kurser i henhold til kompetence GAP?

Ja, dette er standard funktionalitet i systemet.

Hvilken type kurser støttes i CAT?

 • Nano-læring / kontinuerlig træning:
  Opret mobilvenlige oplæringspakker med vigtig kundskab, og afslut oplæringen med en quiz for at sikre, at medarbejderen har lært og kan huske nødvendig information.
   

 • På-jobbet-oplæring:
  Opret oplæring i processer og nye revisioner.
   

 • Klasserumstræning:
  Muligheden for at tilføje interne kurser og invitere deltagere
  Eksterne kurser:
  Hjælper med at holde rede på medarbejdernes eksterne kurser.

Overholder CAT kravene i GDPR?

Ja, CAT lever op til  GDPR-kravene og indeholder funktionalitet til at holde overblik over GDPR-verificering af medarbejderen.

bottom of page