top of page

Rådgivning

SERVICES - TJENESTEYDELSE MED FORDELE

Branche-praksisser fra sektorer som olie & gas, el-produktion og -distrubution, luftfart, finanssektoren, den offentlige sektor samt små og mellemstore virksomheder
 

 • 20 års erfaring med dynamisk, integreret ledelse

 • Løbende forbedring af best practice med erfaring fra mere end 300 installationer i en række forretningsområder

 • 100% fokus på kvalitet, innovation og bæredygtig vækst

 • Erfaring med at arbejde tæt sammen med kunderne

VIRKSOMHEDSLEDELSE OG STRATEGISK LEDELSE

SoluDyne’s konsulenter tilbyder assistance ved implementering af ændringer, der øger konkurrenceevne, rentabilitet og vækst for vore kunder.
 

 • Strategi

 • Planlægning

 • Target Management, KPI’er, Risiko

PROCESSTYRING OG LEDELSESDOKUMENTATION

Vore konsulenter er specialister i proceskortlægning og arbejder vedvarende i specialistområdet med kortlægning og proces-modellering i overensstemmelse med APOS metoden:
 

 • Arbejdsprocesser med RACI, krav, bedste praksisser og tjeklister.

 • Afklaring, ensretning, overensstemmelse, roller/position, linkning.

HSE OG KVALITETSLEDELSE

Virksomheden vil blive oplært til at betragte Kvalitet og HSE som aktiviteter og tankegange, som hele virksomheden tager til sig, deltager i og tager ansvar for. Det organiseres og implementeres således, at Kvalitet og HSE er gennemgående på alle niveauer i organisationen.
 

 • HSE ledelse

 • HSE analyse

 • HSE audits

 • HSE dokumentation

HR OG KOMPETENCESTYRING

Ydelser for HR og Kompetencestyring:

Procesforståelse, support og ekspertise.

RISIKOSTYRING

Vore konsulenter hjælper jeres organisation med at implementere risk management.
 

 • Risk management

  • Risiko-identifikation

  • Risikoanalyse

  • Planlægning af aktioner

  • Implementering og opfølgning på foranstaltninger

  • Impact analyse

 • Beskrive årsag og virkning af hændelsen

 • Barrierer / tiltag, som reducerer sandsynligheden af hændelser

 • Anbefalede tiltag for at reducere risici

 • Vurdere og sætte mål for risiko-indeks med et faktisk nyt risiko-indeks

 • Vise i risiko-område-skema

ANDRE YDELSER:

 • Procesforståelse, support og kompetence

 • Enterprise Architecture

 • Finans

 • IT ydelser og support

 • Produktion, drift og vedligehold

 • Projekter, ændringer og tekniske ydelser

 • Systemer og Udstyr

bottom of page