top of page
Blueskye_v9.jpg

A complete QHSE Management System.
Scalable. Integrated. Easy. 

  • SoluDyne er et komplet system med integrerede moduler og funktionalitet til kvalitetsledelse.

  • Tjek let overensstemmelse med ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001 etc.

  • Simpel løsning tilgængelig på nettet og på håndholdte enheder.

  • Findes som Cloud-løsning eller installeret hos Kunden.

  • Understøtter Workflows fra Arbejdsprocesser til Automatisering af Workflows.'

  • Konfigurerbare Dashboards og Formulardesigner integreret med Workflow-designer. 

  • Dokumentstyring, indrapportering af forbedringsforslag og nærved-ulykker, styring af afvigelser og reklamationer, udarbejdelse af handlingsplaner, styring af audits, risikovurdering samt vedligehold og kalibrering af udstyr , etc.

Kvalitetsstyring i SoluDyne og de 7 principper for god kvalitetsstyring som defineret i ISO 9001 

SoluDyne giver virksomheder en komplet pakke til fremgang og en placering i front inden for kvalitet og løbende forbedringer som krævet af ISO 9001 og de 7 principper for kvalitetsstyring. Disse 7 principper tjener som en ramme for organisationer, der søger at etablere og vedligeholde effektive kvalitetsstyrings-systemer i overensstemmelse med ISO 9001-standarder.  De fremmer en tilgang med kunden i centrum, medarbejderinddragelse og et fokus på løbende forbedringer for at sikre, at produkter og tjenester konsekvent opfylder eller overgår kundernes forventninger.

1. Fokus på kunden: Organisationer bør have kunden i centrum og forstå og opfylde deres aktuelle og fremtidige behov og forventninger. Kundetilfredshed er en vigtig drivkraft for forretningssucces.

 

2. Lederskab: Effektivt lederskab er afgørende for at etablere og vedligeholde et kvalitetsledelsessystem. Ledere bør skabe en samlet vision og mission, sætte klare mål og sikre, at alle i organisationen er lever op til med kvalitetsmålene.

 

3. Involvering af medarbejdere: Folk på alle niveauer i organisationen bør involveres og engageres i at nå organisationens kvalitetsmål. Dette princip understreger vigtigheden af at styrke og motivere medarbejderne til at bidrage til kvalitetsforbedring.   

4.Procestilgang: Kvalitetsledelse bør angribes som en række indbyrdes forbundne processer, der tilsammen skaber værdi for organisationen og dens kunder. Forståelse og styring af disse processer er afgørende for at opnå konsistente og ønskede resultater.

 

5. Forbedring: Løbende forbedring er et grundlæggende princip. Organisationer bør regelmæssigt vurdere og forbedre deres processer og produkter for at opnå bedre ydeevne og kundetilfredshed. Brugen af data og evidensbaseret beslutningstagning er afgørende for forbedring.     

 

6. Evidensbaseret beslutningstagning: Beslutninger bør baseres på analyse og evaluering af data og information. Dette sikrer, at beslutninger er rationelle og kan føre til bedre resultater og løbende forbedringer. 

 

7. Relationsstyring: Opbygning og styring af gensidigt fordelagtige relationer med leverandører, partnere og andre interessenter er afgørende for succes. Samarbejdsrelationer kan øge organisationens evne til at levere værdi og opfylde kvalitetsmål.

Procesledelse

Komplet processtyring fra arbejdsproces hele vejen til arbejdsflowautomatisering. Opnå et procesbaseret ledelses- og kvalitetssystem. Med browser baseret modelleringsværktøj. Læs Mere

SoluDyne-systemets overensstemmelse til de 7 principper for god kvalitetsledelse - ISO 9001

Overensstemmelse med ISO 9001 og Arbejdsproces versus Workflow.


En arbejdsproces, der bruges som styrende dokumentation, er en ikke-automatiseret procesvisning, der illustrerer en række trin, der skal tages for at opnå et specifikt resultat. En arbejdsproces definerer tydeligt roller og ansvar og kombineres ideelt med styrende elementer, så medarbejderne har en klar forståelse af den opgave, der skal udføres, og de krav og risici, der evt. er involveret. Arbejdsprocesser bruges generelt til at erstatte komplicerede procedurer skrevet som dokumenter, hvor risikoen for menneskelige fejl vurderes at være relevant. Mange moderne organisationer styrer hele deres drift ved hjælp af arbejdsprocesser, da dette sikrer højere kontrol og effektivitet. Læs mere
 

Afslutningsvis betyder en arbejdsproces i denne sammenhæng Styrende Dokumentation, der definerer, hvordan arbejdet skal udføres.
 

Workflow er en automatiseret proces, der hjælper med at udføre selve opgaven. For eksempel kan indberetning af afvigelser betragtes som en automatiseret proces.Arbejdsproces-software kan være i overensstemmelse med flere af de syv principper i ISO 9001 - afhængigt af dets specifikke funktionalitet og hvordan det implementeres i en organisation. Her er de ISO 9001-principper, som arbejdsproces-software kan være leve op til: