top of page
Quality Improvement Process.jpg

Enkel og komplet procesledelse, arbejdsproces og automatisk digitaliseret workflow

APOS - PROCESLEDELSE

Komplet Procesledelse

APOS bruges til procesledelse på alle niveauer - fra arbejdsprocesser og styrende dokumentation til digitalisering og procesautomatisering.

I APOS bruges arbejdsprocesser som den centrale ramme for fordeling af ansvar gennem roller knyttet til jobfunktioner, og til formidling af Bedste Praksis i udførelsen af workflow-aktiviteter. Desuden er det et procesværktøj, som sikrer overholdelse af eksterne love og regler, standarder og krav.

Understøtter arbejdsprocesser

Forenkler opgaver med smarte løsninger og automatisering

Smarte værktøjer og automatisering for at gøre det enkelt at ændre, administrere og vedligeholde systemindhold. 

APOS er udviklet med fokus på bedste praksis og roller, for at sikre at, moderne styringsprincipper integreres i værktøjet. Alle ansatte kan deltage i og føle ejerskab over selskabets bedste praksis.

Gør det muligt for virksomheder at udvikle og drive virksomheden i henhold til Bedste Praksis

APOS is a transparent system to visualize, manage, control and ensure compliance with processes.

Work processes as documentation, are used as the central framework for distributing responsibility through Roles linked to Job Functions, 
and disseminating Best Practice in the execution of workflow activities. 

Arbejdsprocesser med roller

Digitalize and automate your relevant business processes with workflows and forms.

Case Management, Time-managed tasks, Forms.

Map and automate any flow or fixed task as to enforce correct quality, enforce compliance and create audit trail.

Automatisering af workflow

Governing Elements

Manage and Visualize governing elements ensuring compliance with external laws and regulations, standards and business requirements. 


Governing Elements include clearly defined Values, Requirements, Best Practices, Local Amendments, Competence Requirements and Governing Definitions.

Form Designer

Design customized forms integrated with your automated workflows.

Modellere for at udføre

Modeller for at forstå & bruge

APOS 

PROCESLEDELSE

Work Processes vs Workflow Automation - the difference

En arbejdsproces, der bruges som styrende dokumentation, er en ikke-automatiseret procesvisning, der illustrerer en række trin, der skal tages for at opnå et specifikt resultat. En arbejdsproces definerer tydeligt roller og ansvar og kombineres ideelt med styrende elementer, så medarbejderne har en klar forståelse af den opgave, der skal udføres, og de krav og risici, der evt. er involveret. Arbejdsprocesser bruges generelt til at erstatte komplicerede procedurer skrevet som dokumenter, hvor risikoen for menneskelige fejl vurderes at være relevant. Mange moderne organisationer styrer hele deres drift ved hjælp af arbejdsprocesser, da dette sikrer højere kontrol og effektivitet

Afslutningsvis betyder en arbejdsproces i denne sammenhæng Styrende Dokumentation, der definerer, hvordan arbejdet skal udføres.

Workflow er en automatiseret proces, der hjælper med at udføre selve opgaven. For eksempel kan indberetning af afvigelser betragtes som en automatiseret proces.

Styr dine processer

APOS understøtter organisationen i at udkrystallisere aktiviteter, roller og ansvar for de ansatte samt minimere tidsforbruget til at forstå, hvad man skal gøre, og hvad man skal efterleve

APOS understøtter processer og indhold på flere sprog i én struktur.

Multi-sprog support

Integreret modelleringsværktøj

Modelleringsværktøjet er integreret i webbrowseren.

Versionering og revisionsspor

Sporer alle ændringer og holder et komplet revisionsspor. 

Formular designer

Design tilpassede formularer integreret med dine automatiserede workflows.

Styrende elementer

Administrer og visualiser styrende elementer for at sikre overholdelse.

Automatisering

Report and get status overview from mobile device.  Includes Offline Reporting Functionality.

Funktioner og fordele:

  • Nem adgang til relevante processer for medarbejderne

  • Automatisk besked til relevante medarbejdere ved opdatering

  • Fleksibel redigering, godkendelse og udgivelsesflow.

  • Muligheden for at oprette og redigere processer direkte i webbrowseren.

  • Kvittering for at læse processer.

  • Automatisk besked når processer skal opdateres.

  • Automatisk generering af krydsreferenceliste til ISO-standarder mv.

  • Fuld sporbarhed og forandringshistorik på alle processer.

  • Stærk søgefunktion.

​APOS-metoden: Modeller for at forstå og bruge

APOS er en forkortelse af: Advanced Process Oriented Steering (= Avanceret Procesorienteret Styring), hvilket beskriver den metode, der gør det det muligt for en virksomhed at udvikle sig og operere i henhold til Bedste Praksis. APOS er navnet på Metoden såvel som Systemet. 

Eksterne krav
Love, regler og standarder

Interne Krav
Værdier
Strategier og Corporate Krav

Fokus på Bedste Praksis

De, der har udviklet og skabt APOS, har gjort det med fokus på Bedste Praksis og Roller for at sikre, at moderne ledelsesprincipper forbliver integrerede. Ét aspekt, der navnlig er fokuseret på, er, at alle medarbejdere kan deltage i og føle ejerskab til virksomhedens Bedste Praksis.

Baseret på Arbejdsprocesser

I APOS bruges arbejdsprocesser som den centrale ramme for distribuering af ansvar gennem Roller linket til Jobfunktion, og for udbredelse af Bedste Praksis i udførelsen af workflow-aktiviteter. Ydermere er det et procesværktøj, der sikrer overholdelse af eksterne love og regler, standarder samt krav. 

Procesorientering

Graden af procesorientering er essentiel for, om en virksomhed kan hævde at være procesorienteret. En virksomhed er ikke procesorienteret, hvis den blot har lavet en tegning af virksomhedens processer. 

 

APOS er et transparent system med reelle muligheder for at visualisere, styre, kontrollere og sikre overensstemmelse med processer. Det giver en metode, der tillader en virksomhed at udvikle sig og operere efter Bedste Praksis. En virksomheds grad af målopfyldelse vil øges ved at arbejde effektivt med arbejdsprocesser.  

Definer processer

Definer styrende dokumentation

    Kortlæg kompetencen

​  Rolle kontra jobfunktion

       ​Organisation og medarbejdere

Quality Improvement Process.jpg

Kompetencekrav

​Arbejdsprocesser: Aktivitetsbeskrivelse, ansvar, krav, bedste praksis, tjeklister og risici

Roller og ansvar

Overholdelse af love, regler og standarder

bottom of page