top of page
SoluDyne APOS Flowchart Shapes_125kb.png

APOS - PROCESLEDELSE

Enkel og komplet procesledelse, arbejdsproces og automatisk digitaliseret workflow

Komplet Procesledelse

APOS bruges til procesledelse på alle niveauer - fra arbejdsprocesser og styrende dokumentation til digitalisering og procesautomatisering.

Understøtter arbejdsprocesser

I APOS bruges arbejdsprocesser som den centrale ramme for fordeling af ansvar gennem roller knyttet til jobfunktioner, og til formidling af Bedste Praksis i udførelsen af workflow-aktiviteter. Desuden er det et procesværktøj, som sikrer overholdelse af eksterne love og regler, standarder og krav.

Forenkler opgaver med smarte løsninger og automatisering

Smarte værktøjer og automatisering for at gøre det enkelt at ændre, administrere og vedligeholde systemindhold. 

1st.jpg

Gør det muligt for virksomheder at udvikle og drive virksomheden i henhold til Bedste Praksis

APOS er udviklet med fokus på bedste praksis og roller, for at sikre at, moderne styringsprincipper integreres i værktøjet. Alle ansatte kan deltage i og føle ejerskab over selskabets bedste praksis.

APOS understøtter organisationen i at udkrystallisere aktiviteter, roller og ansvar for de ansatte samt minimere tidsforbruget til at forstå, hvad man skal gøre, og hvad man skal efterleve

Nøglefunktioner

Arbejdsprocesser med roller

APOS er et overskueligt system med muligheder for at visualisere, styre, kontrollere og sikre overensstemmelse med virksomhedens processer og styrende dokumentation.
Arbejdsprocesser bruges som den centrale ramme for fordeling af ansvar gennem roller knyttet til jobfunktioner,
og formidling af Bedste Praksis i udførelsen af workflow-aktiviteter.

Nøglekontrol

Nøglekontrol er et styringsværktøj, som hjælper virksomheden med at reducere risiko, implementere kvalitetsstyring i arbejdsprocesser og sikre efterlevelse.
 

I APOS bruges det som et styrende element som bruges til at registrere et krav til en kontrol / kontrolvirksomhed, som må udføres af den specificerede rolle.
 

Organisationsdiagram

Organisationsdiagrammet kan gøres synligt under en fane på hjemmesiden, og vejlede alle ansatte om deres rettigheder og ansvar.
 

Oprettelse af organisationsdiagrammet, som består af stillinger knyttet til medarbejderprofiler, danner grundlaget for både koblinger og tilladelser for APOS-indhold.
 

Digitalisering / Workflow-automatisering

Digitaliser og automatiser dine relevante forretningsprocesser.

Filtreret procesvisning

Medarbejderen kan filtrere information ud baseret på f.eks. stilling eller lokation for kun at se relevante arbejdsprocesser i systemet. Information som er filtreret ud er gjort grå, men er synlig.

Tidslinjebånd

Datanoder der repræsenterer tidslinjebånd brugt til modellering af tidslinje i processer.

Styrende Elementer

Administrer og visualiser styrende elementer for at sikre overholdelse af eksterne love og regler, standarder og forretningskrav.

Styrende elementer inkluderer klart definerede værdier, krav, bedste praksis, lokale ændringer, kompetencekrav mm.
 

Rolle- / Stilling-
Koblinger

En central del af APOS er forbindelsen mellem roller og stillinger. Rollebånd i workflows er koblet til stillinger i organisationsdiagrammet.
 

Eftersom medarbejdere er koblet til jobfunktioner, og jobfunktioner er koblet til roller, gør dette de roller, de udfylder i arbejdsproces-sammenhæng, til en central del af brugernes profil.
 

Administration af applikationsporteføljer

Dokumenter og visualiser applikationer og IT-infrastruktur.
 

Applikationstjenester kan kobles til processer, hvor de vil være lettilgængelige for slutbrugerne.
 

Versionering og revisionsspor

APOS sporer alle ændringer og holder et fuldstændigt revisionsspor.
 

- Inkluderer grafisk visning for at spore ændringer fra version til version på alt indhold i systemet fra flowchart til former, roller, aktiviteter osv...
 

RACI

APOS understøtter RACI-kortlægning på alle procesniveauer.

Ofte stillede spørgsmål om APOS

Er modelleringsværktøjet integreret i browseren?

Ja, modelleringsværktøjet er integreret i browseren og bliver synligt, når indholdet er i redigeringstilstand.

Understøtter APOS automatisering af processer, hvilket betyder fra arbejdsproces til automatiseret workflow?

  • Ja, systemet inkluderer en workflow-motor, som bruges til automatisering af processer.

Understøtter APOS processer og indhold på flere sprog uden at kopiere processerne?

Ja, dette er en grundlæggende funktionalitet i hele systemet. Understøttelse af flere sprog er tilgængelig for alt systemindhold, som er oprettet af slutbruger, uden behov for kopiering.

Hvilke modelleringsstandarder understøttes?

Flere standarder understøttes. Eksempler: er ISO BPMN, IDEF0. Systemet inkluderer også en figur-editor i browseren til at ændre eksisterende - eller oprette nye - figurer.

Er RISK / Risikostyring integreret med APOS som standard funktionalitet?

Ja, det er muligt at bruge RISK til at modellere og illustrere risiko i processerne.

APOS Metoden

APOS er en forkortelse af: Advanced Process Oriented Steering (= Avanceret Procesorienteret Styring), hvilket beskriver den metode, der gør det det muligt for en virksomhed at udvikle sig og operere i henhold til Bedste Praksis. APOS er navnet på Metoden såvel som Systemet. 

Baseret på Arbejdsprocesser

I APOS bruges arbejdsprocesser som den centrale ramme for distribuering af ansvar gennem Roller linket til Jobfunktion, og for udbredelse af Bedste Praksis i udførelsen af workflow-aktiviteter. Ydermere er det et procesværktøj, der sikrer overholdelse af eksterne love og regler, standarder samt krav. 

Procesorientering

Graden af procesorientering er essentiel for, om en virksomhed kan hævde at være procesorienteret. En virksomhed er ikke procesorienteret, hvis den blot har lavet en tegning af virksomhedens processer. 

 

APOS er et transparent system med reelle muligheder for at visualisere, styre, kontrollere og sikre overensstemmelse med processer. Det giver en metode, der tillader en virksomhed at udvikle sig og operere efter Bedste Praksis. En virksomheds grad af målopfyldelse vil øges ved at arbejde effektivt med arbejdsprocesser.  
 

Fokus på Bedste Praksis

De, der har udviklet og skabt APOS, har gjort det med fokus på Bedste Praksis og Roller for at sikre, at moderne ledelsesprincipper forbliver integrerede. Ét aspekt, der navnlig er fokuseret på, er, at alle medarbejdere kan deltage i og føle ejerskab til virksomhedens Bedste Praksis. 

Ressourcer

Efterlad e-mail-adresse for at downloade
APOS Præsentation pdf

Click here to download

Gå til
strategy_medium.png

Strategisk Ledelse

Risk_medium.png

RISK - Risikostyring

 

SubProcess_medium.png

APOS Procesledelse

QIS (2).png

QIS
Kvalitets-forbedrings-system QHSE

bottom of page