top of page

Hvad er forskellen mellem et QMS og et QHSE-ledelsessystem?


Quality Improvement Process
Quality Improvement Process

Et Kvalitetsledelsessystem (QMS) og et Quality, Health, Safety and Environment (QHSE) ledelsessystem er begge rammer, der bruges af organisationer til at styre forskellige aspekter af deres aktiviteter. Hvor der er et vist overlap mellem de to, fokuserer de dog primært på forskellige områder. Lad os sammenligne og kontrastere forskellene mellem et QMS og et QHSE ledelsessystem:


Kvalitetsledelsessystem (QMS)


 1. Fokus: Et QMS koncentrer sig primært om at sikre kvaliteten af produkter eller tjenesteydelser, som en organisation tilbyder. Det stræber efter at opfylde kundekrav og hæve kundetilfredshed.

 2. Komponenter: Et QMS omfatter processer, procedurer, retningslinjer og bedste praksis, hvilket sikrer ensartet kvalitet i produktion, levering og support af produkter eller ydelser.

 3. Standarder: Det er ofte i overensstemmelse med internationale standarder såsom ISO 9001, som giver en ramme for implementering af et QMS, der fokuserer på kundetilfredshed, procesforbedring og risikostyring.

 4. Nøgleaspekter: QMS lægger vægt på proceskontrol, løbende forbedringer, kundefeedback, korrigerende og forebyggende handlinger og dokumentation af procedurer.

 5. Fordele: Implementering af et QMS kan føre til forbedret produkt- eller servicekvalitet, øget effektivitet, reduceret spild, bedre kunderelationer og forbedret markedsomdømme.Quality, Health, Safety and Environment (QHSE) ledelsessystem


 1. Fokus: Et QHSE-ledelsessystem dækker et bredere omfang og omfatter ikke kun kvalitet, men også sundheds-, sikkerheds- og miljøhensyn i en organisation.

 2. Komponenter: QHSE omfatter processer, politikker, procedurer og praksis for at sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed, minimere miljøpåvirkningen og opretholde produkt-/service-kvalitet.

 3. Standarder: Mens ISO 14001 (Miljøledelsessystem) og ISO 45001 (Arbejdsmiljøledelses-system) ofte bruges som referencestandarder for miljø- og sikkerhedsaspekter, har QHSE ikke en enkelt standardiseret ramme som QMS.

 4. Nøgleaspekter: QHSE integrerer arbejdsmiljø- og sikkerhedsprotokoller, miljømæssig bæredygtighed, risikostyring, beredskabsplanlægning, hændelsesrapportering og overholdelse af lovgivningen.

 5. Fordele: Implementering af et QHSE ledelsessystem kan føre til forbedret sikkerhed på arbejdspladsen, reduceret miljøpåvirkning, forbedret overholdelse af lovgivningen, bedre risikostyring og en overordnet bæredygtig og ansvarlig forretningstilgang.

Sammenligning:


 1. Omfang: QMS fokuserer hovedsageligt på kvaliteten af produkter/ ydelser og kundetilfredshed, mens QHSE dækker et bredere spektrum, herunder sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitet.

 2. Standarder: QMS er ofte i overensstemmelse med ISO 9001, mens QHSE kan trække fra ISO 14001 og ISO 45001 af hensyn til miljø og sikkerhed.

 3. Komponenter: Begge systemer omfatter processer og procedurer, men med forskellig vægt på kvalitets-, sikkerheds- og miljøaspekter.

 4. Mål: QMS sigter mod at imødekomme kundernes behov og forbedre processer, mens QHSE stræber efter omfattende sundhed, sikkerhed, miljømæssig bæredygtighed og kvalitet i organisationen.

 5. Integration: QHSE integrerer sundheds-, sikkerheds- og miljøhensyn i den overordnede forretningsramme, hvorimod QMS hovedsageligt fokuserer på at forbedre kvaliteten af produkter / ydelser.Sammenfattende er et QMS primært centreret om kvaliteten af produkter/ydelser og kundetilfredshed, mens et QHSE Management System har et bredere fokus, der omfatter sundheds-, sikkerheds-, miljø- og kvalitetsaspekter, hvilket afspejler en mere holistisk tilgang til organisationsledelse.


Som et Virksomheds-ledelsessystem understøtter SoluDyne begge disse use cases i én fleksibel løsning.  Læs mere 

Comments


bottom of page