top of page

Vedligehold & Kalibrering

Software til systematisk styring af drift og vedligehold af maskiner, bygninger og materiel.

Vedligeholdssystemet anvendes til systematisk styring af forebyggende vedligehold af udstyr, produktionslinjer, bygninger, kørende materiel mv. Vedligeholdelsesmodulet kan også anvendes til styring af kalibrering af måleudstyr.

Systemet giver værdifuld dokumentation om vedligeholdelsesomkostninger, fejl og nedbrud, udførte reparationer, forbrug af reservedele mv.

Historik på vedligeholdelsesplaner, udført vedligehold og forbrug af reservedele.

Historik

Sikrer systematisk vedligehold

Sikrer systematisk vedligehold af planlagt vedligehold og uplanlagt vedligehold.

Drift og vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplaner kan genereres som lister og som grafiske vedligeholdelsesplaner.

Reservedelsstyring

Registrering og styring af forbrug af reservedele 

Adgang via app

Mulighed for adgang via mobil-app

Integration med scannere

Kan integreres med diverse QR- og Stregkode-scannere

Sikre en vellykket vedligeholds-ydelsesproces

Implementeringen af et effektivt vedligeholds-program er afgørende for succesfuld ydeevne og lang levetid for maskiner, aktiver, faciliteter og hele virksomheder. SoluDyne Vedligeholds-processen sikrer kontinuerlig og effektiv drift af maskiner, udstyr og andre typer aktiver, der typisk bruges i erhvervslivet.
 

Lederen vil have fuldt tilsyn med al planlagt og ikke-planlagt vedligehold, hvilke handlinger, der udføres / eller skal udføres og af hvem. Al yderligere nødvendig dokumentation følger udførelsen af hver aktion, og sikrer i real-time både arbejdsinstruktioner og senere for historik-optegnelser til opbevaring.

Sådan holder du vedligeholdelsesarbejdet nemt og har overblik over alle nødvendige aktiviteter

I SoluDyne Vedligehold-værktøjet er der én proces med forskellige indgange, som dækker alle behov for at opretholde et vellykket vedligeholds-program for en virksomhed. Processen understøtter følgende genveje for at sikre, at effektiviteten af vedligeholds-arbejdet er let og tilgængeligt:

Planlagt vedligehold

 • Forbedr - Opret og evaluer vedligeholds-forslag 
  Teknikeren har mulighed for at lave forslag til forebyggende vedligehold, som sendes til lederens arbejdskø. Lederen har herefter mulighed for at afvise eller acceptere det indsendte forslag. Ved accept kan lederen planlægge det forslag, der skal udføres. Metoden indebærer, at alle teknikere er ansvarlige for at deltage i forebyggende handlinger og at hjælpe med at undgå udfordringer, før de opstår.

 • Registrer og planlæg Vedligehold
  Den ansvarlige planlægger/ kan planlægge alle typer af Planlagt Vedligehold, og har mulighed for at planlægge og tildele arbejde; denne kan ligeledes sætte Næste Vedligeholdsdato ved at bruge systemets beregningsmetode for at sikre gentagelse og den korrekte intervaltype samt interval for dato for, hvornår næste vedligehold skal udføres.

Uplanlagt vedligehold

 • Udfør og Registrer Udført arbejde / ad-hoc arbejde
  Når Uplanlagt Vedligehold fører til afbrydelser i produktion eller service, eller noget går i stykker eller holder op med at fungere, kan teknikeren foretage korrigerende handlinger og dokumentere det udførte arbejde i vedligeholds-proces-systemet og sikre dokumentation til fremtidig Kvalitetssikring. 

  Processen guider de forskellige typer vedligeholds-aktiviteter gennem processen, som styrer dem til den nødvendige aktivitet afhængigt af den vej, man vælger at følge for vedligeholds-aktiviteten på vej gennem processen.

Gentagelse

 • Gentagelse - Processen håndterer automatisk signering og gentagelse
  Sæt interval samt ny dato og klokkeslæt på de aktiver, hvor gentagen kontrol er nødvendigt for at sikre en proaktiv og gentagen kontrol af varer. Når aktionen signereres videre til udførelse, vil den blive sendt videre til den Ansvarliges arbejdskø, og en meddelelse i form af en E-mail kan på forhånd sendes som en påmindelse om næste nye vedligeholdsdato.

Kalibrering og verificering af udstyr
Vedligeholdsprocessen håndterer kalibrering af måleudstyr – herunder registrering af kalibreringsresultater.
 

Optegnelseshistorik, rapporter og grafiske planer
Systemet fører historik og giver værdifuld dokumentation om vedligeholdsomkostninger, fejl og nedbrud, udførte reparationer, forbrug af reservedele osv.
 

Personlig arbejdskø
Hver vedligeholdsaktivitet sendes til den ansvarlige medarbejders arbejdskø, for at sikre, at én person er ansvarlig og tager ansvar for hvert punkt i de forskellige stadier af vedligeholdscyklussen. Meddelelse kan sættes op og sendes med mail for at hjælpe med at understøtte den udførendes opmærksomhed og sikre, at de forskellige forfaldsdatoer overholdes.

Brug SoluDyne App til at dokumentere og udføre uplanlagt og planlagt vedligehold

Registrer og udfør vedligehold på det sted, hvor vedligeholdet udføres. Brug App-processen til at dokumentere og uploade billeder af det nødvendige arbejde, der udføres, eller oprette forslag til forebyggende forbedringer eller planlægning af fremtidigt vedligehold.

bottom of page