Course.jpg

Kompetanse og Kursadministrasjon

Det komplette verktøyet for personell, kompetanse, sertifikat, kursadministrasjon og kursinnholdsstyring.

Lag treningspakker og
administrer opplæring

 • Definer kursregister og kurs

 • Lag online leksjoner med quiz

 • Utfør kursadministrasjon / kursbooking

Utvikle de ansattes kompetanse

 • Administrer kompetansedata / CV-er

 • Utfør GAP-analyse / vis GAP-er

 • Handlingsplaner: evaluering og kompetanseheving

 • Administrer lisenser

 • Godkjenning: Hold oversikt over hvem som har lov til å utføre hvilke jobber

Søk, rapporter og diagrammer

 • Organisasjonskart

 • Jobbfunksjonstyper

 • Personale

 • Kursdeltakere

 • Lisensoversikt / Alarm

 • Kompetanseoversikt / GAP

 • Status på utførte / ikke gjennomførte kurs per organisasjonsenhet eller ansatt

 • Finn personell som matcher kompetanseprofilsøk

Forbedre organisasjonens evne til å oppfylle operasjonelle krav og hold oversikt over kompetent personell.

Key Features

Competence Management

Develop a competence structure that secures short- and long-term goals.
Enables the company to carry out effective measures focusing on the right skills, goals and training for each employee.

Performance Indicator

Supports setting Performance Indicators to measure progress towards Strategic Goals; PI, KPI, KRI

PDCA Cycle

 • Values are integrated into the PDCA Cycle diagram, located on the Homepage, under the tab Strategies.
   

 • Value Statements, Value Groups and Values-organizes the Company´s ethical standards as well as dissects a company's value statement into actionable components, which can then become guiding principles to follow in all behaviors. 

Reports

Diagrams generated with the dynamic diagramming tool can be used in reports and documents generated in SoluDyne. This allows the user to create powerful, Web-based reports with formatted text, images and diagrams.

Course Management

Gives an overview over Activities per Perspective that needs to be accomplished within a defined period of time, and Activities per Strategic Goals for accomplish long term business objectives.

Values as Governing Elements

Values have the same characteristics as other Governing Elements:

 • Can be linked or documented on Best Practice and Requirement Forms. 

 • Value icons are displayed on flowchart activity shapes when linked / documented.

Dynamic Charts

Produces dynamic charts that are updated automatically as new data is supplied to SoluDyne and the SoluDyne Data Warehouse.

Nøkkelfunksjonalitet

Kompetansestyring

Utvikle en kompetansestruktur som sikrer kortsiktige og langsiktige mål.

Gjør at bedriften kan utføre effektive tiltak med fokus på de rette ferdighetene, målene og opplæringen for hver enkelt ansatt.

Nanotrening

Nano Training har all funksjonalitet for å utføre kontinuerlig trening som e-læring for ansatte, og sikrer riktig kompetanse samtidig som tid til produksjon for den ansatte maksimeres.

CV

Administrer og modifiser ansattes CVer når de oppnår utdanning, arbeidserfaring og ferdigheter.

Sertifikatadministrasjon

Systemet håndterer fornyelser og termineringer av sertifikater, og logger hver transaksjon med mulighet for å registrere hvorfor transaksjonen ble utført. Systemet oppfyller alle krav til sporbarhet.

Stempel Administrasjon

Behandle alle Stempler i organisasjonen, hente historikk, inkludert hvem som brukte stempelet og datoer; tidsramme, når det brukes.
Historikkfilen brukes til å spore vedlikeholdsstempler tilbake til ansatte i tilfelle hendelser, undersøkelser av reparasjoner osv

Kursadministrasjon

Administrer og følg med på åpne kurs:

 • Sett kompetansenivå

 • Legg til kurslisens

 • Legg til leksjoner m / quiz

 • Legg til og planlegg kurs

 • Legg deltakere til kurset og send ut invitasjoner.


Velg Deltakere basert på:

 • Prosess

 • Organisasjon eller organisasjonsenhet

 • Ansatt trestruktur

 • Søk

Handlingsplaner: Medarbeidersamtaler og oppfølging

Funksjonalitet for å bistå i dialogen mellom ledere og ansatte for å gi grunnlag for passende utviklingsaktiviteter og oppfølging.

Lisensadministrasjon

Støtter knytte lisenstyper til kurs. En lisensalarm utløses når gjeldende dato er senere eller lik en Lisens sin gyldighetsdato som er gyldige til dato minus alarmperioden. Hvis for eksempel en lisens er gyldig til 1. januar 2019, og alarmperioden er en måned, vil alarmen bli utløst 1. desember 2020. Når en alarm utløses, vil den vises i Arbeidskøen til personellet som holder Kvalitetsjobbfunksjon eller jobbfunksjon spesifisert av Kunden.

GAP Analyse

Mål kompetansen GAP for dine ansatte, avdeling og organisasjon.

Angi kompetansekravnivå for

stillingsfunksjoner og identifiser  kompetansegap - forskjellen mellom medarbeiderens kompetansenivå og nivået som kreves av stillings-funksjonen.

Søk, rapporter og statistikk

Eksempler på standardrapporter i systemet:

 

 • Personell Oversikt

 • Personell / Jobbfunksjon

 • Kompetansegap

 • GAP-sammendrag

 • Tilgjengelige kompetanser

 • Signerte opplæringspakker

 • Quiz Score på Nano Learning

 • Sertifiseringsalarm

 • Sertifiseringsforespørsler

CAT Kompetansestyring er et komplett system som vokser etter organisasjonens behov.

CAT brukes av store og små bedrifter, fra tusenvis til noen få ansatte.

Ofte stilte spørsmål om CAT Kompetansestyring

Er det mulig å lage kurs og treningsplaner der sluttbrukere selv kan bestille påkrevde kurs i henhold til kompetanse GAP?

Ja, dette er standard funksjonalitet i systemet.

Hvilken type kurs støttes i CAT?

 • Nano-læring / kontinuerlig trening:
  Lag mobilvennlige opplæringspakker med viktig kunnskap og avslutt opplæringen med en quiz for å sikre at den ansatte har lært og husker nødvendig informasjon.

   

 • På-jobben opplæring:
  Lag opplæring i prosesser og nye revisjoner.

   

 • Klasseromstrening:
  Muligheten for å legge til interne kurs og invitere deltakere

   

 • Eksterne kurs:
  Hjelper med å holde rede på de ansatte eksterne kurs

Overholder CAT krav i GDPR?

Ja, CAT er GDPR-kompatibel og inneholder funksjonalitet for å holde oversikt over GDPR-verifisering på den ansatte.

Ressurser

Functionality Description

Under Construction.

CAT Presentation

Under Construction.

Go to

La oss vise deg mulighetene med SoluDyne

Ønsker du en demo, har spørsmål om løsningen eller andre spørsmål? Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.

NO +47 51 850 850 , DK +45 70 20 20 03

© Copyright SoluDyne