top of page

På SoluDynes kurser ligger fokus på kunskap om systemet och dess möjligheter.

Utbildningen sker på SoluDyne, hos kunden eller som ett Webinar.

SoluDyne erbjuder följande kurser - det är möjligt att få kurser specialanpassade för ditt företag i samband med en workshopkurs:

Kursöversikt

SoluDyne Basic Course

Introduktion för nya användare

Kurs i administrativa uppgifter

Administration och konfiguration i SoluDyne för superanvändare

APOS användar- och modelleringskurs

SoluDyne Basic Course

QIS User & Responsible Course

Lär dig att använda QIS. För superanvändare och chefer.

CAT administrativa uppgifter

Hantera och följa upp medarbetarnas kompetens

RISKanalyskurs

Sätt upp och utför riskanalys i RISK-verktyget.

bottom of page