top of page

SoluDyne Basic Course

Detta är kursen för användare som ska börja använda SoluDyne. Vi kommer att granska grundläggande funktioner, verktyg och ge en förståelse för SoluDyne-systemet.


Vi gör det enklare för dig att komma igång och visar hur du effektiviserar din användning och användning av programmet.

Mål

Kvalitetsledningssystem förståelse

Målgrupp

Användare
Chefer

.

Innehåll

Allmän förståelse och användning av SoluDyne:

.

 • Grundläggande förståelse av kvalitetsledningssystem

  • Strategisk ledning - MARK

  • Arbetsprocesser och styrande dokumentation - APOS

  • Competence Management - CAT

  • Kvalitetsförbättring - QIS

 • Grundläggande verktygsförståelse och färdigheter

  • SoluDyne Toolbars

  • SoluDyne-prylar

  • Prenumeration

  • Arbetskö

  • Historia

  • Redigera/Publicera

  • Sök

  • Papperskorgen

  • Dra och släpp

  • Organisationsschema och personalinformation

  • Rapport: Mina processer & krav

  • Prenumerationsmeddelanden

  • Revisionskontroll, revisionshistorik och spåra ändringar

  • Introduktion till kommentar/ändringsprocess


Förutsättningar

Du måste ha grundläggande kunskaper om allmän PC-användning.

bottom of page