top of page

Kund & Leverantör uppföljning

All information om kunder, leverantörer och affärspartners samlas på ett ställe

SoluDyne CRM binder samman all information om försäljning, marknadsföring och kundrelationer i ett centralt system. Det innebär färre silor i organisationen och det bidrar till att skapa bättre överblick över kunddata och försäljningsaktiviteter.

Lätt att hålla kontroll

Kunduppgifter kan – bland annat – vara telefonnummer, adress och senaste kontakt med kunden. I mjukvaran registreras vad som diskuterades vid senaste kontakten, när nästa uppföljningsdatum är och status på ärenden – allt är viktigt även i samband med efterlevnaden av CDPR.

Bättre kundupplevelse genom systematiserad information

Denna information kan sedan användas för hantering och för att mäta och hålla koll på marknadsförings-, försäljnings- och kundserviceaktiviteter relaterade till kunden. Generellt skapar det större kundlojalitet och säkerställer en bättre kundupplevelse.

Enklare arbetsflöden genom automatisering av samverkan mellan processer

Oavsett om man arbetar inom försäljning, marknadsföring eller kundservice kan SoluDyne CRM-system hjälpa företaget att automatisera en specifik affärsprocess samt automatisera hur processerna samverkar.

Funktioner och Fördelar:

  • Ger företaget ett enkelt verktyg som samlar in all data om kunder, leverantörer och affärspartners.

  • Ger en fullständig överblick och gör det enkelt att planera en riktad insats.

  • Hjälper till att se försäljning och supportärenden igenom.

  • Sätter försäljningen i system och gör det enkelt – bland annat – att uppskatta omsättningen från löpande bedömningar av inlämnade offerter mm.

  • Stödjer försäljningen från början till slut. Allt från att jobba med att skaffa leads, organisera uppföljningen till att lägga ut riktade nyhetsbrev.

  • Kan integreras med företagets övriga IT-system, så att det kan ske utbyte av data rörande kunder, beställningar, produkter etc. Läs mer.

Kund och leverantör uppföljning

bottom of page