RISK Risikostyring 

Programvare for risikovurdering av prosesser, prosjekter, arbeidsmiljø, uønskede hendelser, IT-sikkerhet osv.

Få full kontroll over Risikostyring

Med SoluDynes programvare for risikovurdering og risikostyring får du full kontroll over risikoarbeidet. Improviserte tilpassede løsninger og regneark hører fortiden til.

RISK sørger for full dokumentasjon og sikkerhet i arbeidet med risikovurdering

Risikostyringsmodulen sørger for at risikostyringsarbeidet i organisasjonen blir optimalisert, dokumentert og evaluert av kvalifisert personell i et enkelt verktøy.

RISK oppfyller kravene i bl.a. følgende ISO-standarder

  • Maskinsikkerhet – ISO 12001,

  • Medisinsk Utstyr – ISO 14971,

  • Personopplysningsforskriften / GDPR

  • Informasjonssikkerhet - ISO 27001, 
    ISO 27005 og ISO 29134

  • NS 5832:2014 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikoanalyse

Forebygg uønskede hendelser og overhold lovkrav for risikostyring.

Nøkkelfunksjonalitet

Integrert med prosesser, avviksrapportering, etc.

RISK kan brukes separat og / eller integreres med prosesser, handlingsplaner, rapporterte bivirkninger osv.
 

Forhåndsdefinerte og brukerdefinerte risikomatriser

Risikovurderinger kan gjøres ved hjelp av forhåndsdefinerte risikomatriser eller brukerdefinerte risikomatriser.

Historie / risiko-trend analyser

Historikkdata lagres automatisk og risikotrendanalyse kan vises grafisk.

Risiko Bow-Tie analyser

Grafiske Bow-Tie-analyser kan knyttes til risikoanalysene.

Rapporter, statistikk, trendanalyse

Samle kvalitetsrelaterte data for statistikk.

Automatiserte handlingsplaner

Handlingsplaner med tiltak kan knyttes direkte til den enkelte risikovurdering.

 

FAQ om RISK

Støtter verktøyet estimering av økonomisk risiko?

Ja - RISK støtter estimering av økonomisk risiko.

Er det en grense for hvor kompleks en RISK-matrise kan modelleres i systemet?

Når du oppretter en ny eller endrer en forhåndsdefinert RISK-matrise, er det ingen systembegrensninger for kompleksitet.

Er verktøyet integrert i nettleseren, krever det separat eller lokal installasjon på klienten?

Modellering av RISK er enkelt, ettersom alle verktøyene i systemet er tilgjengelige i nettleseren for sluttbrukere med riktig systemtillatelse.

Er RISK Risk Management integrert med APOS og QIS som standard funksjonalitet?

Ja, det er enkelt å bruke RISK til å illustrere RISK i prosessene så vel som i forbindelse med QIS Kvalitetsforbedring og Avvik.

Gå til

La oss vise deg mulighetene med SoluDyne

Ønsker du en demo, har spørsmål om løsningen eller andre spørsmål? Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.

NO +47 51 850 850 , DK +45 70 20 20 03

© Copyright SoluDyne