RISK Risikostyring 

Programvare for risikovurdering av prosesser, prosjekter, arbeidsmiljø, uønskede hendelser, IT-sikkerhet osv.

Forhindre uønskede hendelser og overhold krav til risikostyring. Identifisere, estimere og kontrollere kostnader og inntekter knyttet til risiko. Administrer bedriftens risikoeksponering, oppnå kontroll og klarhet. Lag handlingsplaner for å redusere risiko, og følg opp gjennom oppgavehåndtering i SoluDyne.

Ofte stilte spørsmål om RISK

Støtter verktøyet estimering av økonomisk risiko? 

Ja, modelleringsverktøyet er integrert i nettleseren og blir synlig når innholdet er i redigeringsstatus.

Er det en grense for hvor kompleks en RISK-matrise kan modelleres i systemet? 

Når du oppretter ny eller modifiserer en forhåndsdefinert RISK-matrise er det ingen systembegrensninger for kompleksitet. 

Er verktøyet integrert i nettleseren, krever det separat eller lokal installasjon på klienten? 

Å modellere RISK er enkelt ettersom alle verktøyene i systemet er tilgjengelige i nettleseren for sluttbrukere med riktig systemtillatelser. 

Is RISK Risikostyring integrert med APOS og QIS som standardfunksjonalitet? 

Ja, det er standard å bruke RISK og illustrere RISK i prosessene samt i forbindelse med QIS Kvalitetsforbedring og Avvik. 

Nøkkelfunksjonalitet

Integrert med prosesser, avviksrapportering osv.

Risikovurdering kan brukes separat og / eller integrert med prosesser, handlingsplaner, rapporterte uønskede hendelser etc.  

Historikk / risiko trendanalyser 

Historikk data lagres automatisk, og risiko-trendanalyser kan vises grafisk.

Rapporter, statistikk, trendanalyse 

Innsamling av kvalitetsrelaterte data for statistikk. 

Reduserer sannsynligheten for uønskede hendelser

Risikomodul kan brukes som frittstående eller integrert med andre moduler i SoluDyne-systemet.

Brukerdefinerte risikomatriser 

Risikovurderinger kan lages ved hjelp av forhåndsdefinert risikomatrise eller brukerdefinert risikomatrise. 

Risiko Bow-Tie-analyser 

Grafiske Bow-Tie-analyser kan knyttes til risikoanalysene. 

Risikostyring i SoluDyne 

Støtter ISO krav til risikostyring. 

Automatiserte handlingsplaner

Handlingsplaner med aksjonspunkter kan knyttes direkte til den individuelle risikovurderingen.

Oppgaver i Arbeidskøen i systemet og e-postvarsler om aksjonner bidrar til å sikre at planlagte aksjoner blir utført.

 

Go to

La oss vise deg mulighetene med SoluDyne

Ønsker du en demo, har spørsmål om løsningen eller andre spørsmål? Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.

NO +47 51 850 850 , DK +45 70 20 20 03

© Copyright SoluDyne