SoluDyne Full Version

Fremtidens Virksomhedsledelsessystem. Her i dag. Installer lokalt eller hosted i skyen.

SoluDyne er et web-baseret virksomhedsledelsessystem med funktionalitet på tværs af løsningen,
og moduler, som kan bruges individuelt eller integreret efter behov.

Moduler

Strategi, implementering og efterlevelse

Strategisk Ledelse

Risikoanalyse, Samlet risiko,
Fleksible og modificerbare modeller

Risikostyring

Projektledelse, Audit, Opgaveopfølgning

PLAN

Arbejdsprocesser, workflows and og proces-digitalisering

APOS - Procesledelse

GAP-analyse, HR-ledelse
Planlægning, træning og opfølgning

Kompetence & HR

Dokumenthåndtering og filhåndtering

Håndbøger

Forbedringsforslag

Reklamationer, Afvigelser

Audit Findings, Etc...

Hændelsesrapportering & Kvalitetsforbedring

Vedligehold af udstyr og anlæg samt kalibrering af udstyr.

Vedligehold & Kalibrering

Kontakt & Kontraktopfølgning

Kunde & Leverandør / CRM

Funktionalitet

Homepage

Multilanguage on Content

Html Editor

Rules & Regulations

News

Dictionary

Revision History & Track Changes

Personnel

Dashboard

Comment / Change

Organization

FAQ Register

Active Checklist

Work Queue

Statistics

Product Register

Lad os vise dig mulighederne med SoluDyne

Ønsker du en demo, har du spørgsmål om løsningen eller andre spørgsmål? Udfyld skemaet, så kontakter vi dig.

NO +47 51 850 850 , DK +45 70 20 20 03

© Copyright SoluDyne