SoluDyne

Fremtidens Virksomhetsstyringssystem. Her i dag. Installer lokalt eller tilgjengelig i nettskyen.

Moduler

SoluDyne er et nettbasert virksomhetsstyringssystem med funksjonalitet på tvers av løsningen,
 og moduler som kan brukes individuelt eller integrert etter behov.

Full Versjon

Kjøp hele biblioteket med SoluDyne løsninger som en installasjon.

Strategisk Ledelse

Strategi  implementering og etterlevelse

APOS Prosess Styring

Arbeidsprosess, arbeidsflyt og prosess digitalisering

QIS Kvalitets- forbedring

Komplett kvalitetsstyring

Kompetanse og Kurs- administrasjon

GAP-analyse
HR, planlegg, tren og oppfølging 

Risk Risikostyring

Risikoanalyse
Aggreger Risiko
Fleksible og modifiserbare modeller

Vedlikehold

Vedlikehold og Kalibrering

 

Funksjonalitet

Hjemmeside

HMS & Kvalitets- forbedring

Kurs / Nano-trening

Vedlikehold

Dashboard

Lover, Regler & Standarder

FAQ Register

Organisasjon

Prosess

Ordre og Fakturering

Personell

Dokumentstyring

Produktregister

Strategisk Ledelse

Datavarehus

Kunderegister og CRM

Risikostyring

Kompetansestyring

Leverandørregister

Plan & Kontroll

Sertifikater

Portfolio

Heading 2

Man Hands On Keyboard

Verktøy

Dashboard

Lag landingssider for  oversikter og selvbetjening

SoluDyne Transformation Service

Importer, eksporter data til og fra andre systemer. Transformer og forbedrer data for å visualisere strukturer og hierarkier som organisasjonsstrukturer, roller og ansvar.

SoluDyne Datavarehus

Datatilgang og data-mining gjort enkelt. Bruk SoluDyne Datavarehus for Business Intelligence, rapportering og dataanalyse.

Integrasjoner

  • Azure AD, ADDS, ADFS, OKTA

  • HR/MRP/ERP Systemer som; SAP, IFS, Dynamics 365, Visma etc..

  • Sharepoint

  • Visio

  • MS Office

  • Maskin og Prosess Kontrol System; CNS, PLC etc.

  • Legacy systemer som AS400 

Editor

Bruk SoluDyne Editor til å lage HTML-klare sider for nettlesere, mobiltelefoner og andre håndholdte enheter.

SoluDyne Web API /Rest API

Bruk SoluDyne Web API / Rest API for avansert interaksjon med forretningslogikken i systemet. 

SoluDyne Designer

Systemtilpasning og konfigurasjon av moduler, design og designelementer, arbeidsflyter, skjemaer, rapporter osv.

Gå til

La oss vise deg mulighetene med SoluDyne

Ønsker du en demo, har spørsmål om løsningen eller andre spørsmål? Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.

NO +47 51 850 850 , DK +45 70 20 20 03

© Copyright SoluDyne