APOS - PROSESSLEDELSE

Støtter arbeidsprosesser

I APOS brukes arbeidsprosesser som det sentrale rammeverket for å fordele ansvar gjennom roller knyttet til jobbfunksjoner, og formidle Beste Praksis i utførelsen av arbeidsflytaktiviteter. I tillegg er det et prosessverktøy som sikrer overholdelse av eksterne lover og forskrifter, standarder og krav.

Forenkle oppgaver med smarte løsninger og automatisering

Smarte verktøy og automatisering for å gjøre det enkelt å endre, administrere og vedlikeholde systeminnhold.

Støtter arbeidsprosesser

APOS brukes til prosessledelse på alle nivåer; fra arbeidsprosesser og styrende dokumentasjon til digitalisering og prosessautomatisering.

Gjør det mulig for selskaper å utvikle og drive i henhold til Beste Praksis

APOS er utviklet med fokus på beste praksis og roller, for å sikre at moderne styringsprinsipper integreres i verktøyet. Alle ansatte kan delta i og føle eierskap til selskapets beste praksis.

APOS støtter organisasjonen i å krystallisere aktiviteter, roller og ansvar for de ansatte, og minimerer tidsbruken på å forstå hva en skal gjøre og hva en skal etterleve.

La oss vise deg mulighetene med SoluDyne

Ønsker du en demo, har spørsmål om løsningen eller andre spørsmål? Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.

NO +47 51 850 850 , DK +45 70 20 20 03

© Copyright SoluDyne