Tjenester

SoluDyne er en vidensvirksomhed med erfarne certificerede konsulenter, som tilbyder spidskompetence inden for aktiv integreret styring og IT-støtte. Med speciale inden for nichen virksomhedsstyring hjælper vi virksomheder med kontinuerlige forbedringer af styring, kontrol og overholdelse.

Dette er et billede af Henrik Holmberg på en blå baggrund.

Vi hjælper dig med at blive bedre til business management.

 Henrik Holstberg

Fordele

 • Branchepraksis fra sektorer som olie og gas, energiproduktion og distribution, luftfart, finansiering, offentlig sektor og små virksomheder.
 • Over 15 års erfaring inden for aktiv, integreret styring.
 • Kontinuerlige forbedringer af bedste praksis med erfaring fra mere end 300 installationer inden for forskellige virksomhedsområder.
 • 100 % fokus på kvalitet, innovation og bæredygtig vækst.
 • Erfaring med at arbejde tæt sammen med kunder.

 

Tjenester

 

Forretnings- og strategisk ledelse

Strategi, Plan, Målstyring, KPI, Risiko. SoluDyne-konsulenter bistår ved gennemførelse af ændringer, der kan øge konkurrenceevne, lønsomhed og vækst for vore kunder.

 

Processtyring og styrende dokumentation

Arbejdsprocesser med krav, bedste praksis og tjeklister.

 Hjemmel, overholdelse, kobling mellem rolle og stilling. Procesmodellering efter APOS-metoden. Vore konsulenter er specialister i klarlægning af processer og arbejder kontinuerligt inden for det faglige område.

HMS og kvalitetstyring

HMS-ledelse, HMS-analyser, HMS-revisioner og HMS-dokumentation. Virksomheden bliver trænet i at se kvalitet og HMS som aktiviteter og tankegang, som hele virksomheden skal tage til sig, deltage i og tage ansvar for. Alt tilrettelægges og gennemføres, således at der tænkes kvalitet og HMS ind i alle led i organisationen.

 

HR og kompetencestyring

Tjenester for HR og kompetencestyring; procesforståelses, støtte og kompetence

 

Risikostyring

 • Risikostyring, risikoidentifikation, risikoanalyse, tiltagsplanlægning, implementering af og opfølgning på tiltag. Vore konsulenter hjælper din organisation med at gennemføre risikostyring på en enkel måde: Hvad er acceptabel risiko?
 • Hvad kan ske? Konsekvensanalyse.
 • Beskrivelse af årsag og virkning af hændelse.
 • Barrierer/tiltag som mindsker sandsynligheden for hændelser.
 • Anbefalede tiltag for at mindske risiko.
 • Vurdering og mål for risikoindeks med indeks over faktiske nye risiko.
 • Visning i risikoarealdiagram.

 

Andre tjenester:

Procesforståelse, støtte og kompetence

 • Virksomhedsarkitektur.
 • Finansiering.
 • It-tjenester og -support.
 • Produktion, drift og vedligehold.
 • Projekter, modifikationer og ingeniørtjenester.
 • Systemer og udstyr.

 

 

SoluDyne Kursus

 

SoluDyne Akademiet repræsenterer en bredt sammensat vifte af uddannelsestilbud. Dette sikrer alle brugere på alle niveauer kundskaber og færdigheder til effektiv udnyttelse af systemet SoluDyne.

 

SoluDyne uddannelsesstruktur er bygget op af trin, hvor hvert trin fører til en ny certificering. Kurserne består af praktiske opgaver, hvor teori er integreret i kurserne.

 

 

Fordele

 • Det rette vidensniveau giver en mere effektiv organisation og bedre “ROI” (Return on Investment – afkast på investering).
 • Understøtter organisationen i arbejdet med at leve op til eksterne bestemmelser, krav og standarder som ISO9001, AS/EN9100, EASA Part – 21, 145, 147.
 • En effektiv drevet organisation kendetegnes af høj grad af overholdelse.
 • Bedre forståelse for og ejerskab af ansvar, opgaver og roller i organisationen.
 • Gør sagsbehandler i stand til at oplære egen organisation.
 • Samme kvalitet på leverancer uafhængig af person.

 

Certificering

Certificerede undervisere til brugeroplæring, kombineret med brug af SoluDyne konsulenttjenester ved Implementeringsstøtte. Samlet giver dette en garanti for succes ved introduktion af SoluDyne. Når ejere og sagsbehandlere er certificerede, kan disse lettere uddanne og holde egen organisation opdateret.

 

 

Uddannelse

Uddannelse er en vigtig faktor for at opnå succes og bør planlægges ved opstarten af ethvert projekt.

SoluDyne tilbyder kurser inden for:

 • Strategisk Ledelse
 • Procesorientering
 • Kompetencestyring
 • Kvalitetsforbedring

 

Kurserne kan være undervisning i klasser, ved workshops eller online.

 

 

Specialiseret uddannelse

SoluDyne-undervisere har kompetencer til at udføre tilpassede kurser inden for en række af markedets områder.

 

 

 

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert
SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert
Dun and Bradstreet
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.
Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

Dette er et billede af Henrik Holmberg på en blå baggrund.
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.
Dette er et billede af Henrik Holmberg på en blå baggrund.

business management