MARK STRATEGISK LEDELSESSYSTEM

MARK understøtter hele organisationen, fra analyse og strategiudvikling til implementering af og opfølgning på resultater.

 

Mission, vision, strategier, strategiske og operative mål med kritiske succesfaktorer, nøgletal og handlingsplaner kan opdeles på overordnet organisatorisk niveau til forskellige enheder.

Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert
SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert
Dun and Bradstreet
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.
Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.
Strategier fane i MARK Strategisk Ledelsessystem homepage.

Strategier fane i MARK Strategisk Ledelsessystem homepage.

FORRETNINGSFORDELE

 • Værktøj tilpasset implementering af strategier og måling af opnåelse af mål i forbindelse med tiltag.

 • MARK kan bruges inden for alle forretningsområder og på alle organisatoriske niveauer, inkl. markedsføring, salgsstrategier og produktudvikling.

 • Giver den enkelte forståelse for eget bidrag til opnåelse af organisationens strategier.

 • Forskellige styringsmodeller understøttes.

 

This print screen shows an overview of the organizations vision, mission and values as they appear in MARK System for Strategic Leadership.
 • Eksisterende regelsæt, love og krav er knyttet til aktiviteter og sikrer overholdelse.

 • Præsentere statistik for data fra SoluDyne eller andre lagre. SoluDyne er designet til enkelt at kunne udtrække data fra eksisterende systemer.

 • Kontrolpanelet for forretningsdrift giver forbedret beslutningsgrundlag, styring og kontrol.

 • Bistår topledelsen i korrekt trendanalyse og muliggør strategiudvikling.

 

 

Dette er en svg som viser en pil.

En oversigt over organisationens vision, mission og værdier i MARK Strategisk Ledelsessystem.

This screen capture shows HR and HSE policy, strategies, goals and plans as these are graphically shown using MARK Strategic Leadership System.

HR og HMS politik, strategier, mål og planer som disse er grafisk vist ved hjælp af MARK Strategisk Ledelsessystem.

Målbare forbedringer

SoluDyne MARK hjælper med at definere målbare mål plus gennemførelse af disse:

 

 • Sikrer struktur.
 • Sikrer kontinuitet.
 • Sikrer sammenhæng mellem alle delene af strategiplanerne.
 • Tager virksomhedens strategier og operationaliserer dem og sikrer gennemførelse.
 • Enkelt at integrere med andre moduler i SoluDyne og giver en helhedsorienteret integreret styring.

 

NØGLEFUNKTIONER

Strategiske mål i brug i MARK Strategisk Ledelsessystem.

Strategiske mål i brug i MARK Strategisk Ledelsessystem.

 

Rapporter

Diagrammer genereret med det dynamiske diagramværktøj kan bruges i rapporter og dokumenter som genereres i SoluDyne. Dette gør, at brugeren kan lave omfattende web-baserede rapporter med formateret tekst, billeder og diagrammer.

 

Grafillustrationer

Mulighed for at indeholde en række grafillustrationer indeholdende on-demand dynamiske data.

 

Dynamiske diagrammer

Producerer dynamiske diagrammer som opdateres automatisk efter hver gang nye data indtastes i SoluDyne og SoluDyne data warehousing.

 

business management