☞ Styring   ☞Kontrol   ☞Efterlevelse   ☞Kontinuerlig forbedring

 

Om SoluDyne – med speciale i virksomhedsstyring

Selskabet har arbejdet langsigtet med virksomhedsstyring siden opstarten i 90’erne.

 

SoluDyne sælger og servicerer det selvudviklede produkt SoluDyne. Produktet er førende inden for virksomhedsstyring, er fremtidssikret og fokuserer på strategisk ledelse, processtyring, kompetencestyring og kvalitetsforbedring.

 

Produktet skaber støtte for hele organisationen – fra analyse til strategiudvikling, gennemførelse og måling af resultater. Mission, vision, strategier, strategiske og operative mål med kritiske succesfaktorer, nøgletal og handlingsplaner fordelt over overordnet organisatorisk niveau til forskellige enheder.

 

Forskellige styringsmodeller er understøttet og eksisterende regelsæt, love og krav knyttet til aktiviteter sikrer efterlevelse.

 

Selskabet

 • Er formet af og baseret på bedste praksis fra ledende selskaber i energi-, olie og gas- og luftfartsbrancherne.
 • Udvikling af bedste praksis er selve sjælen i SoluDyne og limen, som binder selskabet, produkterne og de ansatte sammen.
 • Er kendt som en ledende leverandør af kompetencer og dynamiske løsninger inden for aktiv integreret styring.
 • Er en vidensvirksomhed med certificerede SoluDyne-konsulenter som tilbyder ekspertise inden for kompetence og dynamiske softwareløsninger.
 • Giver et bredt sammensat oplæringstilbud, som sikrer alle brugere på alle niveauer kundskab og nødvendige færdigheder til effektiv udnyttelse af SoluDyne-systemet.
 • Har et designteam bestående af dygtige designere og programmører som arbejder inden for forskellige fagområder.
 • Har 15 års erfaring fra den offentlige sektor, energi, finansiering m.m. Nichen har hele tiden været aktivt integreret styring og kontrol med kontinuerlig forbedring af bedste praksis gennem tæt samarbejde med kunden.
 • Firmaets har salgs- og kundeserviceafdelinger i Aalborg, Oslo, Stavanger og Skt. Petersborg.
 • Strategisk mål

  At være en ledende leverandør af integreret virksomhedsstyring.

 • Vision

  SoluDyne vil værdsætte ansvarlighed og vise et aktivt engagement i en løsningsvillig ånd for at opbygge tillid og sikre win-win-relationer. Ansatte skal være et team med professionelle medarbejdere, som har kompetencer inden for egne arbejdsområder og som altid er loyale over for SoluDyne Styrende dokumentation.

   

  SoluDyne skal accelerere vækst ved at fokusere på bedste praksis og bæredygtig udvikling. For at fremme en selvstændig og proaktiv virksomhed skal de værdier, som ligger til grund for et civilt samfund, fri økonomi og demokrati, udvikles.

 • Mission

  Vi hjælper dig med at blive bedre til business management.

 • Baggrund / historie

  • SoluDyne blev etableret som en videns-, rådgivnings- og IT-virksomhed i 1997.
  • Kernen, der etablerede selskabet, havde spidskompetencer fra luftfart og olie.
  • Arenaen var international – Skandinavien, EU og USA.
  • Understøttelse af virksomheden kom fra norske og store internationale selskaber såsom som Avaya (TNT) og RJR Nabisco – og med baggrund fra NTH, BI, Lund i Sverige og IMD i Schweiz.
  • De tre første år drev SoluDyne ren rådgivningsvirksomhed og brugte et selvudviklet system til håndtering af information i projektarbejde sammen med kunder.
  • Nytten af et selvudviklet system gjorde, at man så hurtigt som muligt kunne videresælge produktet til allerede eksisterende og nye kunder.
  • SoluDyne har derved over lang tid oparbejdet en bred erfaring inden for den offentlige sektor, energi, luftfart, finansiering, produktion og små virksomheder.
  • Nichen har været aktivt integreret styring og kontrol med kontinuerlige forbedringer af bedste praksis gennem tæt samarbejde med kunden.
 • Kvalitetssystem

  Kvalitetsstyring

  SoluDyne har lagt vægt på vigtige principper i ISO og ønsker en holdning til kvalitet, som skal være forebyggende og ikke korrigerende.

   

  Kundetilfredshed

  Vi ønsker at opfylde kundens behov og forventninger, og vil aktivt søge tilbagemeldinger om kundens tilfredshed.

   

  Kundens mål

  Vi fokuserer på vore kunders mål og forventninger til vore leverancer. Vore kunders mål og forventninger skal også være vore mål.

   

  Oplæring

  Virksomheden er optaget af, at oplæring skal gå hånd i hånd med kompetenceudvikling. Gennem et system med udviklingssamtaler og aktiv, løbende registrering af den enkelte medarbejders tilegnede kundskab kan vi tilbyde vores kunder de menneskelige ressourcer, som er nødvendige for korrekt produktionskvalitet.

   

  Erfaringsdeling

  Konkret erfaringsdeling fra projekter med efterfølgende opgradering af vort styringssystem sikrer faktuelt baserede kvalitetsforbedringer.

   

  Etiske regler / Code of Conduct

  Ved at forankre arbejdsprocesserne i de etiske regler og strategier ud over andre eksterne og interne krav sikrer og opnår SoluDyne at overholde deres motto: Korrekt adfærd er den bedste beskyttelse.

   

 • SoluDyne ordmærke

  SoluDyne Logo

  Navnet SoluDyne er et ordspil på ‘dynamic solutions’. SoluDyne udvikler og sælger løsninger. Virksomheden er kreativ i sine løsninger, og ordet ‘solu’ afspejler dette. Ordet ‘dyne’ stammer fra dynamisk, som betyder energi. Igen har man valgt at give markedet denne association: firmaet SoluDyne har evnen til at skabe bevægelse, ændring og dynamisk energi.

   

  Logoet symboliserer, hvad rigtig teknologi kan gøre for menneskeheden, være fri, i balance, støttende og centraliseret. Ikonet skal afspejle teknologiudviklingen og bruges separat eller sammen med selskabets logo SoluDyne.

   

   

  Rønnaug Foss Alsvik i reklamebureauet Bindestreken lavede ikon og logo.
  Hun fik udleveret et matematiske kurvediagram baseret på udvikling, som viser centrum af energi eller “Placeringen af energicenter”. På en sviptur forbi kontoret mellem koncert og reklamearbejde lavede hun ikonet, som ifølge hende blev trukket ned på hendes blok. Symbolet bliver kaldt evolution – det samme som vores teknologi – og skal altid give associationer til den evige skiftende udvikling på jorden.

   

  SoluDynes logoprogram skal inspirere og give evnen til at være fokuseret samtidig med, at ændringer bliver varetaget efter tidernes skiften. Selskabet bliver ledet og forstærket af en kreativ energi bygget på menneskelige ressourcer, som forstår markedet og dets behov.

 • Værdier

  Tillid

  SoluDyne blev grundlagt på idéenn om, at alle ansatte er en del af et team af fagfolk, dygtige inden for deres fagområde. Personale tilknyttet SoluDyne skal behandles og behandle andre med værdighed, uafhængigt af køn, race eller alder.

   

  Vort etiske program og historie etablerer og håndhæver en etisk kultur, hvor ansatte kan føle sig trygge i deres selskabs forpligtelser over for eget værdiprogram.

   
  SoluDynes motto er: Korrekt handling er den bedste beskyttelse. Implementering af dette motto betyder, at alt personale tilknyttet SoluDyne skal følge den etiske bane og bruge SoluDynes etiske regelsæt (Code of Conduct) som basis for handling og interaktion i hverdagen.

   

  Proaktiv

  I SoluDyne skal ansatte opleve SoluDyne som kreativ og dynamisk, hvor viden og individuelle færdigheder stadig vedligeholdes og udvikles. De ansatte er oplært til at være et team af professionelle, dygtige inden for deres arbejdsområde, og desuden altid loyale over for SoluDynes styrende dokumentation.

   

  Engageret

  SoluDyne er forpligtet til at sørge for, at vore kunder maksimerer afkastet på investeret kapital, som opnås gennem køb af tjenester fra SoluDyne. SoluDyne forventer, at de ansatte altid vil være loyale over for selskabets politik i arbejdet med kunder og tage ansvar knyttet til individuelle og selskabets forpligtelser.

   

  Ansvarlig

  I SoluDyne, ønsker vi, at folk skal stole på os på grund af vore forpligtelser over for dem og de standarder, som vi selv overholder. Vi alene er ansvarlige for at opretholde vor høje kvalitet og integritet. Dette betyder at optræde ansvarligt i alle vore faglige relationer på en måde, som er forenelig med den høje standard, vi sætter for vor forretning. Vore kunder, partnere og aktionærer er afhængige af, at vi leverer kreativitet, innovation, integritet og kvalitet.

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert
SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert
Dun and Bradstreet
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.
Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

business management