APOS ARBEJDSPROCESORIENTERET STYRING

Et procesværktøj som sikrer overholdelse og efterlevelse af love, regler, standarder og krav i arbejdsprocesserne, samt dokumenthåndtering med hensyn til arbejdsprocesser.

FORRETNINGSFORDELE

NØGLEFUNKTIONER

FORRETNINGSIDÉEN

HISTORIEN

 • Myndighedskrav, kundekrav og selskabskrav er integreret med styringssystemet.
 • Den ansatte gøres ansvarlig ved, at de aktiviteter, som den enkelte ansatte er ansvarlig for, bliver synliggjort, samt at kvalitetskrav og bedste praksis for hver aktivitet gøres helt tydelige.
 • Styrer virksomheden gennem fælles arbejdsprocesser uafhængig af organisation.
 • APOS er et effektivt værktøj til at dele erfaringer og udvikle bedste praksis.
 • Alle ansatte i organisationen deltager og føler ejerskab af styringen.
 • APOS er et dynamisk styringssystem som til enhver tid giver brugerne opdateret information.
 • I APOS sættes brugeren i centrum.
 • Brugeren får en klar forståelse af egen rolle(r), krav og bedste praksis, der skal følges.
 • APOS er designet til at være praktisk og let at forstå.
 • Nemt at dokumentere afvigelse og alternative metoder.
 • Bidrager til udviklingen af bedste praksis.
 • Dem, der udfører aktiviteter, skal nemt komme i kontakt med procesejeren / sagsbehandler.
 • Erfaringer af ulykker og hændelser bliver tydeligt og kan hurtigt overføres til virksomheden.
 • Ejerne af processerne kommer i fokus.
 • SoluDynes åbne systemer giver grundlag for at integrere eksterne partnere og underleverandører.
 • Samme kvalitet ved levering uanset person.

Arbejdsprocesser med roller

Processerne er basis for at distribuere ansvar og bedste praksis. Procesdelen af APOS-logikken er baseret på en tilpasning af ISO 5807.

 

Styringselementer

Referencemateriale som tekst eller links bliver visualiseret gennem pop op-vinduer, når musemarkøren bevæges over proces- eller aktivitetsfelter. Om nødvendigt kan dette også blive vist i tekstbokse inden for proceskortet. Hvis for eksempel et krav, bedste praksis eller andre styrende elementer bliver tilføjet, så bliver dette angivet med et lille ikon på proces- og aktivitetsfigurerne. Dermed kan man se, om der findes tilgængeligt referencemateriale.

 

Koblinger mellem rolle og stilling

Ved at koble rolle til stilling kan man kvalitetssikre, at alle får opdateret information, når den er tilgængelig.

 

Kompetencekrav

Mulighed for at tilføje kompetencekrav.

 

Profilbaseret indfaldsvinkel

Mulighed for profilbaseret indfaldsvinkel.

 

Fagbibliotek

Mulighed for fagbibliotek.

 

ISO pyramide

Anvendelse af ISO pyramide.

Organisationsdiagram

Brug af organisationsdiagram.

 

 

 

Definitioner og forkortelser

Brug Definitioner og forkortelser.

 

Kommentar og ændringsforslag

Håndtering af kommentarer og ændringsforslag.

 

HTML Editor Online

Redigering af indhold – processer og ledelseselementer.

 

Import

Import af MS Visio.

 

Integration

Integration med MS Word og MS Excel.

 

Revision

Fuld revisionskontrol med ændringspakker og registrering af ændringer.

 

Statistik

Statistik om brugen af systemet, processer og styringselementer.

 

 

 

 

APOS-forretningsideen går ud på kontinuerlig forbedring af bedste praksis. Mulighederne til at udfordre og forbedre virksomhedsværdiskabelse er godt tilrettelagt i APOS.

 

Virksomheder med stort aktivitetsområde har historisk tilladt stor individuel frihed til at udvikle lokale krav og metoder. Udførelsen af en fælles aktivitet for hele virksomheden vil normalt indeholde forskellige lokale varianter. Variationerne øges med antallet af virksomheder, der drives. F.eks.: Tidligere havde Hydros produktionsplatforme alle forskellige lokale metoder for indtastning af turbinehus i drift.
Nu har de kun en fælles metode for indtastning.

 

Stor variation i krav og metode for gentagelige aktiviteter har normalt ført til øget ressourcebrug i kontrol og opfølgning – Kontrolspændet bliver for stort!

 

Forretningsideen bag APOS er at forbedre styring og kontrol med egen virksomhed. Dette gøres ved at anvende selskabets bedste praksis for valg af metode og overholdelse af krav. Der findes betydelig dokumentation på forbedringer i industrien baseret på udvikling af bedste praksis.

 

 

 

 

This image shows Work Processes, Sub Processes, Flowchart, Activity Description.

Grundlaget for APOS blev udviklet fra 1995-2005

 

Forkortelsen APOS blev introduceret i et projekt gennemført af Norsk Hydro Produksjon og SoluDyne fra 2002-2006. APOS står for ArbeidsProsess Orientert Styring og er blevet oversat til engelsk med Advanced Process Oriented Steering. APOS er blevet navnet på både metoden og systemet.

 

 APOS blev skabt med fokus på bedste praksis og arbejdsprocesser med roller.

 

 APOS blev lavet for at effektivisere styringen af virksomheden. Systemet blev bygget for at sætte brugeren i centrum. Det skal give brugeren en klar forståelse af og delagtighed i, hvad der skal udføres, hvilke krav der stilles, og hvilken metode der skal anvendes. Både metoden og systemet er lavet for at være praktisk og let at forstå.

 

 

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert
SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert
Dun and Bradstreet
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.
Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

This image shows Work Processes, Sub Processes, Flowchart, Activity Description.
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.
Hjemmesiden i APOS hvor brugeren kan navigere ned iarbejdsprocesser.

Hjemmesiden i APOS hvor brugeren kan navigere ned iarbejdsprocesser.

FORRETNINGSFORDELE

 • Myndighedskrav, kundekrav og selskabskrav er integreret med styringssystemet.

 • Den ansatte gøres ansvarlig ved, at de aktiviteter, som den enkelte ansatte er ansvarlig for, bliver synliggjort, samt at kvalitetskrav og bedste praksis for hver aktivitet gøres helt tydelige.

 • Styrer virksomheden gennem fælles arbejdsprocesser uafhængig af organisation.
Bruger navigerer ned i processer i APOS.
 • APOS er et effektivt værktøj til at dele erfaringer og udvikle bedste praksis.

 • Alle ansatte i organisationen deltager og føler ejerskab af styringen.

 • APOS er et dynamisk styringssystem som til enhver tid giver brugerne opdateret information.

 • I APOS sættes brugeren i centrum.
 • Brugeren får en klar forståelse af egen rolle(r), krav og bedste praksis, der skal følges.
 • APOS er designet til at være praktisk og let at forstå.
 • Nemt at dokumentere afvigelse og alternative metoder.

 

 

Bruger navigerer ned i processer i APOS.

Dette er en svg som viser en pil.
Bruger navigerer ned i processer i APOS.
 • Bidrager til udviklingen af bedste praksis.
 • Dem, der udfører aktiviteter, skal nemt komme i kontakt med procesejeren / sagsbehandler.
 • Erfaringer af ulykker og hændelser bliver tydeligt og kan hurtigt overføres til virksomheden.
 • Ejerne af processerne kommer i fokus.
 • SoluDynes åbne systemer giver grundlag for at integrere eksterne partnere og underleverandører.
 • Samme kvalitet ved levering uanset person.

Bruger navigerer ned i processer i APOS.

Dette er en svg som viser en pil.
Procesdiagram i APOS.

Procesdiagram i APOS.

NØGLEFUNKTIONER

Arbejdsprocesser med roller

Processerne er basis for at distribuere ansvar og bedste praksis. Procesdelen af APOS-logikken er baseret på en tilpasning af ISO 5807.

 

Styringselementer

Referencemateriale som tekst eller links bliver visualiseret gennem pop op-vinduer, når musemarkøren bevæges over proces- eller aktivitetsfelter. Om nødvendigt kan dette også blive vist i tekstbokse inden for proceskortet. Hvis for eksempel et krav, bedste praksis eller andre styrende elementer bliver tilføjet, så bliver dette angivet med et lille ikon på proces- og aktivitetsfigurerne. Dermed kan man se, om der findes tilgængeligt referencemateriale.

 

Koblinger mellem rolle og stilling

Ved at koble rolle til stilling kan man kvalitetssikre, at alle får opdateret information, når den er tilgængelig.

 

Kompetencekrav

Mulighed for at tilføje kompetencekrav.

 

Profilbaseret indfaldsvinkel

 

Fagbibliotek

 

ISO pyramide

 

Organisationsdiagram

Brug af organisationsdiagram.

 

Definitioner og forkortelser

Brug af Definitioner og forkortelser.

 

Kommentar og ændringsforslag

Håndtering af kommentarer og ændringsforslag.

 

HTML Editor Online

Redigering af indhold – processer og

ledelseselementer.

 

Import

Import af MS Visio.

 

Integration

Integration med MS Word og MS Excel.

 

Revision

Fuld revisionskontrol med ændringspakker og registrering af ændringer.

 

Statistik

Statistik om brugen af systemet, processer og styringselementer.

 

FORRETNINGSIDÉEN APOS

APOS-forretningsideen går ud på kontinuerlig forbedring af bedste praksis. Mulighederne til at udfordre og forbedre virksomhedsværdiskabelse er godt tilrettelagt i APOS.

 

Virksomheder med stort aktivitetsområde har historisk tilladt stor individuel frihed til at udvikle lokale krav og metoder. Udførelsen af en fælles aktivitet for hele virksomheden vil normalt indeholde forskellige lokale varianter. Variationerne øges med antallet af virksomheder, der drives. F.eks.: Tidligere havde Hydros produktionsplatforme alle forskellige lokale metoder for indtastning af turbinehus i drift. Nu har de kun en fælles metode for indtastning.

 

Stor variation i krav og metode for gentagelige aktiviteter har normalt ført til øget ressourcebrug i kontrol og opfølgning – Kontrolspændet bliver for stort!

 

Forretningsideen bag APOS er at forbedre styring og kontrol med egen virksomhed. Dette gøres ved at anvende selskabets bedste praksis for valg af metode og overholdelse af krav. Der findes betydelig dokumentation på forbedringer i industrien baseret på udvikling af bedste praksis.

 

 

 

HISTORIEN BAG APOS

This image shows Work Processes, Sub Processes, Flowchart, Activity Description.

Grundlaget for APOS blev udviklet fra 1995-2005. Forkortelsen APOS blev introduceret i et projekt gennemført af Norsk Hydro Produksjon og SoluDyne fra 2002-2006. APOS står for ArbeidsProsess Orientert Styring og er blevet oversat til engelsk med Advanced Process Oriented Steering. APOS er blevet navnet på både metoden og systemet.

 

 APOS blev skabt med fokus på bedste praksis og arbejdsprocesser med roller.

 

 APOS blev lavet for at effektivisere styringen af virksomheden. Systemet blev bygget for at sætte brugeren i centrum. Det skal give brugeren en klar forståelse af og delagtighed i, hvad der skal udføres, hvilke krav der stilles, og hvilken metode der skal anvendes. Både metoden og systemet er lavet for at være praktisk og let at forstå.

 

 

business management

Dette er en svg som viser en pil.
Dette er en svg som viser en pil.
This image shows Work Processes, Sub Processes, Flowchart, Activity Description.