APOS - PROCESLEDELSE

Komplet Procesledelse

APOS bruges til procesledelse på alle niveauer - fra arbejdsprocesser og styrende dokumentation til digitalisering og procesautomatisering.

Understøtter arbejdsprocesser

I APOS bruges arbejdsprocesser som den centrale ramme for fordeling af ansvar gennem roller knyttet til jobfunktioner, og til formidling af Bedste Praksis i udførelsen af workflow-aktiviteter. Desuden er det et procesværktøj, som sikrer overholdelse af eksterne love og regler, standarder og krav.

Forenkler opgaver med smarte løsninger og automatisering

Smarte værktøjer og automatisering for at gøre det enkelt at ændre, administrere og vedligeholde systemindhold. 

Gør det muligt for virksomheder at udvikle og drive virksomheden i henhold til Bedste Praksis

APOS er udviklet med fokus på bedste praksis og roller, for at sikre at, moderne styringsprincipper integreres i værktøjet. Alle ansatte kan deltage i og føle ejerskab over selskabets bedste praksis.

APOS understøtter organisationen i at udkrystallisere aktiviteter, roller og ansvar for de ansatte samt minimere tidsforbruget til at forstå, hvad man skal gøre, og hvad man skal efterleve

Lad os vise dig mulighederne med SoluDyne

Ønsker du en demo, har du spørgsmål om løsningen eller andre spørgsmål? Udfyld skemaet, så kontakter vi dig.

NO +47 51 850 850 , DK +45 70 20 20 03

© Copyright SoluDyne