APOS - PROSESSLEDELSE

Enkel og komplett prosessledelse, arbeidsprosess og automatisk digitalisert arbeidsflyt.  

Komplett Prosessledelse

APOS brukes til prosessledelse på alle nivåer; fra arbeidsprosesser og styrende dokumentasjon til digitalisering og prosessautomatisering.

Støtter arbeidsprosesser

I APOS brukes arbeidsprosesser som det sentrale rammeverket for å fordele ansvar gjennom roller knyttet til jobbfunksjoner, og formidle Beste Praksis i utførelsen av arbeidsflytaktiviteter. I tillegg er det et prosessverktøy som sikrer overholdelse av eksterne lover og forskrifter, standarder og krav.

Forenkle oppgaver med smarte løsninger og automatisering

Smarte verktøy og automatisering for å gjøre det enkelt å endre, administrere og vedlikeholde systeminnhold.

Gjør det mulig for selskaper å utvikle og drive i henhold til Beste Praksis

APOS er utviklet med fokus på beste praksis og roller, for å sikre at moderne styringsprinsipper integreres i verktøyet. Alle ansatte kan delta i og føle eierskap til selskapets beste praksis.

APOS støtter organisasjonen i å krystallisere aktiviteter, roller og ansvar for de ansatte, og minimerer tidsbruken på å forstå hva en skal gjøre og hva en skal etterleve.

Nøkkelfunksjoner

Work Processes with Roles

APOS is a transparent system with real opportunities to visualize, manage, control and ensure compliance with processes.
Work processes are used as the central framework for distributing responsibility through Roles linked to Job Functions, 
and disseminating Best Practice in the execution of workflow activities. 

Key Control

Key Control is a management tool which helps the business mitigate risk, implement quality management within work processes and ensure compliance.

In APOS it is used as a governing element that is used to register a requirement to a control / control activities that must be performed by the specified role.

Organization Chart

The Organization Chart can be made visible under a Tab on the Homepage, guiding all employees as to their rights and responsibilities.

The establishment of the Organization Chart, made up of Job Functions linked to Personnel profiles, forms the basis of both connections and permissions for APOS content.  

Workflow Automation

Digitalize and automate your relevant business processes.

Filtered Process View

The Employee can filter out information based on Job Function or Location to only see relevant work processes in the system.  Information that is filtered out is faded, but visible.

Timeline Band

Data Nodes representing Timeline Band used for modeling Timeline in Processes

Governing Elements

Manage and Visualize governing elements ensuring compliance with external laws and regulations, standards and business requirements. 


Governing Elements include clearly defined Values, Requirements, Best Practices, Local Amendments, Competence Requirements and Governing Definitions.

Role Job-Function Connections

A central part of APOS is the Connection between Roles and Job Functions.  Role Bands in Flowcharts are connected to Job Functions in the Organization Chart. 


As employees are connected to Job Functions and Job Functions are connected to Roles, this makes the Roles they fulfill within the work process context a central part of the Users’ profile.

Application Portfolio Management

Document and Visualize your Applications and IT Infrastructure. 

Application Services can be linked to processes, where they will be easily available for end users.

Versioning and Audit Trail

APOS tracks all changes and keeps a complete audit trail.  Includes a graphical view to track changes from version to version on any and all content in system from flowchart to shapes, roles, activities etc...

RACI

The SoluDyne system supports RACI charting on all process levels.

Ofte stilte spørsmål om APOS

Is the modelling tool integrated in the web browser?

Yes, the modelling tool is integrated in the web browser and becomes visible when content is in Edit status.

Does APOS support automation of processes, meaning from Work Process to Automated Work Flow?

  • Yes, the system includes a workflow engine which is used when automating processes.

Does APOS Support processes and content in mulitiple languages without duplicating the processes?

Yes this is basic functionality across the system. Multilanguage support on is available acress the system content created by end user, without the need for duplication.

Which modelling standards are supported?

Multiple standards are supported examples are ISO BPMN, IDEF0,    The system also incudes an in browser shape editor to modify existing or create new shapes.

Is RISK Management integrated with Procss Management as standard functionality?

Yes it is possible to use RISK management and model and illustrate RISK into the Processes

Go to

APOS Metoden

APOS er en forkortelse for Arbeidsprosess Orientert Styring, som beskriver metoden for å gjøre det mulig for et selskap å utvikle og drive i henhold til Best Practice. 

Basert på arbeidsprosesser

I APOS brukes arbeidsprosesser som det sentrale rammeverket for å fordele ansvar gjennom roller knyttet til jobbfunksjoner, og formidle Best Practice i utførelsen av arbeidsflytaktiviteter. I tillegg er det et prosessverktøy som sikrer overholdelse av eksterne lover og forskrifter, standarder og krav, og som inneholder en arbeidsflyt motor for digitalisering/automatisering av prosesser.

Prosess Orientering

Graden av prosessorientering er avgjørende for om et selskap kan hevde å være prosessorientert. En organisasjon er ikke prosessorientert bare ved å tegne et bilde av prosessene sine.

 

APOS er et gjennomsiktig system med reelle muligheter til å visualisere, administrere, kontrollere og sikre samsvar med prosesser. Det gir en metode som gjør det mulig for et selskap å utvikle og drifte beste praksis. En organisasjons grad av måloppnåelse vil øke ved å jobbe effektivt med arbeidsprosesser.

Focus on Best Practice

De som har utviklet og opprettet APOS har gjort det med fokus på beste praksis og roller, for å sikre at moderne styringsprinsipper forblir integrerte. Et aspekt spesielt fokusert på er at alle ansatte kan delta i og føle eierskap til selskapets beste praksis.

Ressurser

Legg igjen epost for å laste ned
APOS Presentasjon pdf

Go to

La oss vise deg mulighetene med SoluDyne

Ønsker du en demo, har spørsmål om løsningen eller andre spørsmål? Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.

NO +47 51 850 850 , DK +45 70 20 20 03

© Copyright SoluDyne