Handbooks&manuals - small.jpg

APOS - PROCESLEDELSE

Enkel og komplet procesledelse, arbejdsproces og automatisk digitaliseret workflow

Komplet Procesledelse

APOS bruges til procesledelse på alle niveauer - fra arbejdsprocesser og styrende dokumentation til digitalisering og procesautomatisering.

Understøtter arbejdsprocesser

I APOS bruges arbejdsprocesser som den centrale ramme for fordeling af ansvar gennem roller knyttet til jobfunktioner, og til formidling af Bedste Praksis i udførelsen af workflow-aktiviteter. Desuden er det et procesværktøj, som sikrer overholdelse af eksterne love og regler, standarder og krav.

Forenkler opgaver med smarte løsninger og automatisering

Smarte værktøjer og automatisering for at gøre det enkelt at ændre, administrere og vedligeholde systemindhold. 

Gør det muligt for virksomheder at udvikle og drive virksomheden i henhold til Bedste Praksis

APOS er udviklet med fokus på bedste praksis og roller, for at sikre at, moderne styringsprincipper integreres i værktøjet. Alle ansatte kan deltage i og føle ejerskab over selskabets bedste praksis.

Nøglefunktioner

Work Processes with Roles

APOS is a transparent system with real opportunities to visualize, manage, control and ensure compliance with processes.
Work processes are used as the central framework for distributing responsibility through Roles linked to Job Functions, 
and disseminating Best Practice in the execution of workflow activities. 

Key Control

Key Control is a management tool which helps the business mitigate risk, implement quality management within work processes and ensure compliance.

In APOS it is used as a governing element that is used to register a requirement to a control / control activities that must be performed by the specified role.

Organization Chart

The Organization Chart can be made visible under a Tab on the Homepage, guiding all employees as to their rights and responsibilities.

The establishment of the Organization Chart, made up of Job Functions linked to Personnel profiles, forms the basis of both connections and permissions for APOS content.  

Workflow Automation

Digitalize and automate your relevant business processes.

Filtered Process View

The Employee can filter out information based on Job Function or Location to only see relevant work processes in the system.  Information that is filtered out is faded, but visible.

Timeline Band

Data Nodes representing Timeline Band used for modeling Timeline in Processes

Governing Elements

Manage and Visualize governing elements ensuring compliance with external laws and regulations, standards and business requirements. 


Governing Elements include clearly defined Values, Requirements, Best Practices, Local Amendments, Competence Requirements and Governing Definitions.

Role Job-Function Connections

A central part of APOS is the Connection between Roles and Job Functions.  Role Bands in Flowcharts are connected to Job Functions in the Organization Chart. 


As employees are connected to Job Functions and Job Functions are connected to Roles, this makes the Roles they fulfill within the work process context a central part of the Users’ profile.

Application Portfolio Management

Document and Visualize your Applications and IT Infrastructure. 

Application Services can be linked to processes, where they will be easily available for end users.

Versioning and Audit Trail

APOS tracks all changes and keeps a complete audit trail.  Includes a graphical view to track changes from version to version on any and all content in system from flowchart to shapes, roles, activities etc...

RACI

The SoluDyne system supports RACI charting on all process levels.

Ofte stillede spørgsmål om APOS

Is the modelling tool integrated in the web browser?

Yes, the modelling tool is integrated in the web browser and becomes visible when content is in Edit status.

Does APOS support automation of processes, meaning from Work Process to Automated Work Flow?

  • Yes, the system includes a workflow engine which is used when automating processes.

Does APOS Support processes and content in mulitiple languages without duplicating the processes?

Yes this is basic functionality across the system. Multilanguage support on is available acress the system content created by end user, without the need for duplication.

Which modelling standards are supported?

Multiple standards are supported examples are ISO BPMN, IDEF0,    The system also incudes an in browser shape editor to modify existing or create new shapes.

Is RISK Management integrated with Procss Management as standard functionality?

Yes it is possible to use RISK management and model and illustrate RISK into the Processes

Go to

APOS Metoden

APOS er en forkortelse af: Advanced Process Oriented Steering (= Avanceret Procesorienteret Styring), hvilket beskriver den metode, der gør det det muligt for en virksomhed at udvikle sig og operere i henhold til Bedste Praksis. APOS er navnet på Metoden såvel som Systemet. 

Baseret på Arbejdsprocesser

I APOS bruges arbejdsprocesser som den centrale ramme for distribuering af ansvar gennem Roller linket til Jobfunktion, og for udbredelse af Bedste Praksis i udførelsen af workflow-aktiviteter. Ydermere er det et procesværktøj, der sikrer overholdelse af eksterne love og regler, standarder samt krav. 

Procesorientering

Graden af procesorientering er essentiel for, om en virksomhed kan hævde at være procesorienteret. En virksomhed er ikke procesorienteret, hvis den blot har lavet en tegning af virksomhedens processer. 

 

APOS er et transparent system med reelle muligheder for at visualisere, styre, kontrollere og sikre overensstemmelse med processer. Det giver en metode, der tillader en virksomhed at udvikle sig og operere efter Bedste Praksis. En virksomheds grad af målopfyldelse vil øges ved at arbejde effektivt med arbejdsprocesser.  
 

Fokus på Bedste Praksis

De, der har udviklet og skabt APOS, har gjort det med fokus på Bedste Praksis og Roller for at sikre, at moderne ledelsesprincipper forbliver integrerede. Ét aspekt, der navnlig er fokuseret på, er, at alle medarbejdere kan deltage i og føle ejerskab til virksomhedens Bedste Praksis. 

Ressourcer

Efterlad e-mail-adresse for at downloade
APOS Præsentation pdf

Gå til

Lad os vise dig mulighederne med SoluDyne

Ønsker du en demo, har du spørgsmål om løsningen eller andre spørgsmål? Udfyld skemaet, så kontakter vi dig.

NO +47 51 850 850 , DK +45 70 20 20 03

© Copyright SoluDyne