Course.jpg

Kompetence og Kursusadministration

Det komplette verktøj til personale, kompetence, certifikater, kursusadministration og kursus-indholdsstyring.

Udarbejd træningspakker og
administrer oplæring

 • Definer kursusregister og kurser

 • Opret online lektioner med quiz

 • Udfør kursusadministration / kursus-booking

Udvikle medarbejderne

 • Administrer kompetencedata / CV'er

 • Udfør GAP-analyse / se GAPs

 • Handlingsplaner: Medarbejderudviklingssamtaler & Udvikling

 • Administrer licenser

 • Godkendelse: Hold styr på, hvem der må udføre hvilke opgaver

Søg, rapporter og diagrammer

 • Organisationsdiagram

 • Stillingstyper

 • Personale

 • Kursusdeltagere

 • Licensoversigt / Alarm

 • Kompetenceoversigt / GAP

 • Status på gennemførte / ikke-gennemførte kurser per organisationsenhed eller medarbejder

 • Find personale, som matcher kompetenceprofil-søgning

emplyment type.png

Optimer organisationens evne til at leve op til operationelle krav, og bevar overblikket over kompetent personale

Key Features

Competence Management

Develop a competence structure that secures short- and long-term goals.
Enables the company to carry out effective measures focusing on the right skills, goals and training for each employee.

Performance Indicator

Supports setting Performance Indicators to measure progress towards Strategic Goals; PI, KPI, KRI

PDCA Cycle

 • Values are integrated into the PDCA Cycle diagram, located on the Homepage, under the tab Strategies.
   

 • Value Statements, Value Groups and Values-organizes the Company´s ethical standards as well as dissects a company's value statement into actionable components, which can then become guiding principles to follow in all behaviors. 

Reports

Diagrams generated with the dynamic diagramming tool can be used in reports and documents generated in SoluDyne. This allows the user to create powerful, Web-based reports with formatted text, images and diagrams.

Course Management

Gives an overview over Activities per Perspective that needs to be accomplished within a defined period of time, and Activities per Strategic Goals for accomplish long term business objectives.

Values as Governing Elements

Values have the same characteristics as other Governing Elements:

 • Can be linked or documented on Best Practice and Requirement Forms. 

 • Value icons are displayed on flowchart activity shapes when linked / documented.

Dynamic Charts

Produces dynamic charts that are updated automatically as new data is supplied to SoluDyne and the SoluDyne Data Warehouse.

Nøglefunktionalitet

Kompetencestyring

Udvikl en kompetencestruktur, som sikrer kortsigtede og langsigtede mål.

 

Gør det muligt for virksomheden at udføre effektive tiltag med fokus på de rette færdigheder, mål og oplæringen af den enkelte medarbejder.  
 

Nano-træning

Nano-træning har den nødvendige funktionalitet til at udføre kontinuerlig træning. som e-læring for medarbejderne, og sikre de rette kompetencer samtidig med, at medarbejderens tid til produktion maksimeres.

CV

Administrer og modificer medarbejdernes CV’er, når de erhverver uddannelse, arbejdserfaring og færdigheder.

Certifikatadministration

Systemet håndterer fornyelser og udløb af certifikater, og logger hver transaktion med mulighed for at registrere, hvorfor transaktionen blev udført. Systemet opfylder alle krav til sporbarhed.

Stempel-administration

Håndtering af alle stempler i organisationen, udtræk af historik inkl. hvem, der har brugt stemplet, og datoer – tidsperiode for brug.

Historik-filen bruges til at spore vedligeholds-stempler tilbage til medarbejdere i tilfælde af hændelser, undersøgelser af reparationer, etc. 

Kursusadministration

Administrer og hold styr på på åbne kurser:

 • Sæt kompetenceniveau

 • Tilføj kursuslicenser

 • Tilføj lektioner m / quiz

 • Tilføj og planlæg kurser

 • Tilføj deltagere til kurset, og udsend invitationer.


Vælg Deltagere baseret på:

 • Proces

 • Organisation eller organisationsenhed

 • Medarbejder-træstruktur

 • Søg

Handlingsplaner: Medarbejdersamtaler og opfølgning

Funktionalitet til at bistå i dialogen mellem ledere og medarbejdere for at danne basis for passende udviklingsaktiviteter og opfølgning.

License Administration

Understøtter kobling mellem licenstyper og Kurser. En licensalarm udløses, når dag dato er lig med eller senere en Licens Gyldigt til: datoen minus alarm-perioden. Hvis for eksempel en licens er gyldig indtil 1. januar 2020, og alarmperioden er en måned, vil alarmen udløses den 1. december 2019. Når en alarm udløses, vil den vises i Arbejdskøen hos de medarbejdere, der har Kvalitets-jobfunktionen.  

GAP Analyse

Mål kompetence-GAP for dine medarbejdere, afdeling og organisation.

Angiv kompetencekrav-niveau for Stillingsfunktioner, og identificer kompetence-GAP – dvs. forskellen mellem medarbejderens kompetenceniveau og det niveau, der kræves af stillings-funktionen.

Søg, Rapporter og Diagrammer

Eksempler på standard rapporter i systemet:

 • Overblik over personale 

 • Personale / Stilling

 • Kompetence-GAP

 • Opsummering af GAP

 • Tilgængelige Kompetencer

 • Signerede Træningspakker 

 • Quiz-resultat på Nano-læring 

 • Certificerings-alarm

 • Certificerings-ønsker

CAT Kompetencestyring er et komplet system, der vokser efter organisationens behov.

CAT bruges af store og små bedrifter, fra tusindvis til nogen få ansatte.

Ofte stillede spørsmål om CAT Kompetencestyring

Er det muligt at lave kurser og træningsplaner, hvor slutbrugerne selv kan bestille ønskede kurser i henhold til kompetence GAP?

Ja, dette er standard funktionalitet i systemet.

Hvilken type kurser støttes i CAT?

 • Nano-læring / kontinuerlig træning:
  Opret mobilvenlige oplæringspakker med vigtig kundskab, og afslut oplæringen med en quiz for at sikre, at medarbejderen har lært og kan huske nødvendig information.
   

 • På-jobbet-oplæring:
  Opret oplæring i processer og nye revisioner.
   

 • Klasserumstræning:
  Muligheden for at tilføje interne kurser og invitere deltagere
  Eksterne kurser:
  Hjælper med at holde rede på medarbejdernes eksterne kurser.

Overholder CAT kravene i GDPR?

Ja, CAT lever op til  GDPR-kravene og indeholder funktionalitet til at holde overblik over GDPR-verificering af medarbejderen.

Ressourcer

Beskrivelse af funktionalitet

Under udarbejdelse.

CAT Præsentation

Under udarbejdelse.

Strategisk Ledelse

RISK

 

APOS Procesledelse

QIS Kvalitets-forbedring

Gå til