APOS - PROSESSLEDELSE

Enkel og komplett prosessledelse, arbeidsprosess og automatisk digitalisert arbeidsflyt.  

Komplett Prosessledelse

APOS brukes til prosessledelse på alle nivåer; fra arbeidsprosesser og styrende dokumentasjon til digitalisering og prosessautomatisering.

Støtter arbeidsprosesser

I APOS brukes arbeidsprosesser som det sentrale rammeverket for å fordele ansvar gjennom roller knyttet til jobbfunksjoner, og formidle Beste Praksis i utførelsen av arbeidsflytaktiviteter. I tillegg er det et prosessverktøy som sikrer overholdelse av eksterne lover og forskrifter, standarder og krav.

Forenkle oppgaver med smarte løsninger og automatisering

Smarte verktøy og automatisering for å gjøre det enkelt å endre, administrere og vedlikeholde systeminnhold.

Gjør det mulig for selskaper å utvikle og drive i henhold til Beste Praksis

APOS er utviklet med fokus på beste praksis og roller, for å sikre at moderne styringsprinsipper integreres i verktøyet. Alle ansatte kan delta i og føle eierskap til selskapets beste praksis.

APOS støtter organisasjonen i å krystallisere aktiviteter, roller og ansvar for de ansatte, og minimerer tidsbruken på å forstå hva en skal gjøre og hva en skal etterleve.

Nøkkelfunksjoner

Arbeidsprosesser med roller

APOS er et oversiktlig system med muligheter til å visualisere, administrere, kontrollere og sikre samsvar med bedriftens prosesser og styrende dokumentasjon.

Arbeidsprosesser brukes som det sentrale rammeverket for å fordele ansvar gjennom roller knyttet til jobbfunksjoner,
og formidle Beste Praksis i utførelsen av arbeidsflytaktiviteter.

Nøkkelkontroll

Nøkkelkontroll er et styringsverktøy som hjelper virksomheten med å redusere risiko, implementere kvalitetsstyring i arbeidsprosesser og sikre etterlevelse.
 

I APOS brukes det som et styrende element som brukes til å registrere et krav til en kontroll / kontrollvirksomhet som må utføres av den spesifiserte rollen.

Organisasjonskart

Organisasjonskartet kan synliggjøres under en fane på hjemmesiden, og veilede alle ansatte om deres rettigheter og ansvar.

Opprettelsen av organisasjonskartet, som består av stillinger knyttet til ansattprofiler, danner grunnlaget for både tilkoblinger og tillatelser for APOS-innhold.

Digitalisering / Arbeidsflyt Automatisering

Digitaliser og automatiser dine relevante forretningsprosesser.

Filtrert prosessvisning på Arbeidsprosess og Arbeidsflyt

Arbeidstakeren kan filtrere ut informasjon basert på f.eks stilling eller lokasjon for bare å se relevante arbeidsprosesser i systemet. Informasjon som er filtrert ut er grånet, men synlig.

Tidslinjebånd

Datanoder som representerer tidslinjebånd brukt til modellering av tidslinje i prosesser

Styrende elementer

Administrer og visualiser styrende elementer for å sikrer overholdelse av eksterne lover og forskrifter, standarder og forretningskrav.


Styrende elementer inkluderer klart definerte verdier, krav, beste praksis, lokale endringer, kompetansekrav mm.

Rolle / Stilling
Koblinger

En sentral del av APOS er forbindelsen mellom roller og stillinger. Rollebånd i flytskjemaer er koblet til stillinger i organisasjonskartet.


Ettersom ansatte er koblet til jobbfunksjoner og jobbfunksjoner er koblet til roller, gjør dette rollene de oppfyller i arbeidsprosesskonteksten til en sentral del av brukernes profil.

Application Portfolio Management

Dokumenter og visualiser applikasjonene og IT-infrastrukturen.

Applikasjonstjenester kan kobles til prosesser, der de lett vil være tilgjengelige for sluttbrukere.

Versjonering og revisjonsspor

APOS sporer alle endringer og holder et komplett revisjonsspor.

-  Inkluderer grafisk visning for å spore endringer fra versjon til versjon på alt innhold i systemet fra flytskjema til former, roller, aktiviteter osv ...

RACI

APOS støtter RACI-kartlegging på alle prosessnivåer.

Ofte stilte spørsmål om APOS

Er modelleringsverktøyet integrert i nettleseren?

Ja, modelleringsverktøyet er integrert i nettleseren og blir synlig når innholdet er i redigeringsstatus.

Støtter APOS automatisering av prosesser, som betyr fra arbeidsprosess til automatisert arbeidsflyt?

Ja, systemet inkluderer en arbeidsflytmotor som brukes når du automatiserer prosesser.

Støtter APOS prosesser og innhold på flere språk uten å duplisere prosessene?

Ja, dette er grunnleggende funksjonalitet i hele systemet. Støtte for flere språk er tilgjengelig for hele systeminnholdet som er opprettet av sluttbruker, uten behov for duplisering.

Hvilke modelleringsstandarder støttes?

Flere standarder støttes. Eksempler er ISO BPMN, IDEF0. Systemet inkluderer også en figur-editor i nettleseren for å endre eksisterende eller opprette nye figurer.

Er RISK / Risikostyring integrert med APOS som standard funksjonalitet?

Ja, det er mulig å bruke RISK for å modellere og illustrere risiko i prosessene.

Go to

APOS Metoden

APOS er en forkortelse for Arbeidsprosess Orientert Styring, som beskriver metoden for å gjøre det mulig for et selskap å utvikle og drive i henhold til Best Practice. 

Basert på arbeidsprosesser

I APOS brukes arbeidsprosesser som det sentrale rammeverket for å fordele ansvar gjennom roller knyttet til jobbfunksjoner, og formidle Best Practice i utførelsen av arbeidsflytaktiviteter. I tillegg er det et prosessverktøy som sikrer overholdelse av eksterne lover og forskrifter, standarder og krav, og som inneholder en arbeidsflyt motor for digitalisering/automatisering av prosesser.

Prosess Orientering

Graden av prosessorientering er avgjørende for om et selskap kan hevde å være prosessorientert. En organisasjon er ikke prosessorientert bare ved å tegne et bilde av prosessene sine.

 

APOS er et gjennomsiktig system med reelle muligheter til å visualisere, administrere, kontrollere og sikre samsvar med prosesser. Det gir en metode som gjør det mulig for et selskap å utvikle og drifte beste praksis. En organisasjons grad av måloppnåelse vil øke ved å jobbe effektivt med arbeidsprosesser.

Focus on Best Practice

De som har utviklet og opprettet APOS har gjort det med fokus på beste praksis og roller, for å sikre at moderne styringsprinsipper forblir integrerte. Et aspekt spesielt fokusert på er at alle ansatte kan delta i og føle eierskap til selskapets beste praksis.

Ressurser

Legg igjen epost for å laste ned
APOS Presentasjon pdf

Go to

La oss vise deg mulighetene med SoluDyne

Ønsker du en demo, har spørsmål om løsningen eller andre spørsmål? Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.

NO +47 51 850 850 , DK +45 70 20 20 03

© Copyright SoluDyne