Tjänster

 

SoluDyne är ett kunskapshus med erfarna certifierade konsulter som erbjuder kompetens inom aktiv integrerad styrning och IT stöd. Konsultföretaget er specialiserat på nischen företagsledning, och vi hjälper företag med kontinuerlig förbättring av förvaltning, kontroll och efterlevnad.

 •  

       v

Vi hjälper dig att bli bättre på företagsledning.

Henrik Holstberg

 

Fördelar

 • Branschpraxis inom sektorer som olja och gas, kraftgenerering och distribution, flyg, finans, offentlig sektor och småföretag.
 • Över 15 års erfarenhet av aktiv integrerad styrning.
 • Kontinuerlig förbättring av bästa praxis, erfarenhet från mer än 300 installationer inom olika verksamhetsområden.
 • 100 % fokus på kvalitet, innovation och hållbar tillväxt.
 • Erfarenhet av att ha arbetat i nära samarbete med kund.

Tjänster

 

Affärs och strategiledning

Strategi, plan, målstyrning, KPI, risk. SoluDyne konsulter bistår i genomförandet förändringar, som i sin tur ökar konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt för våra kunder.

 

 

Processtyrning och styrande dokumentation

Arbetsprocesser med krav, bästa praxis och checklistor.

Hjemling, överensstämmelse, efterlevelse, roller /anställningskopplingar. Kartläggning och processmodellering efter APOS metod; våra konsulter är specialister i processkartläggning och arbetar kontinuerligt inom området.

HMS och kvalitetsstyrning

HMS ledning, HMS analyser, HMS revisioner och HMS dokumentation som hela företaget måste ta hänsyn till det faktum, att delta och ta ansvar för. Ska organiseras och genomföras med tänkbar kvalitet och säkerhet på alla nivåer i organisationen.

 

HR och kompetensstyrning

Tjänster för HR och kompetensstyrning; processförståelse, stöd och sakkunskap.

 

Riskhantering

 • Riskhantering, riskidentifiering, riskanalys, aktivitetsplanering, implementering och uppföljning av aktiviteter.
 • Våra konsulter hjälper din organisation att genomföra riskhantering på ett enkelt sätt: Vad är acceptabel risk?
 • Vad kan hända? Konsekvensanalys.
 • Beskriv orsak och verkan av händelsen.
 • Barrierer /tiltak som minsker sannsynligheten for hendelser.
 • Rekommendera åtgärder för att minska risken.
 • Bedöma och sätta mål för riskindex med faktiska nya riskindex.
 • Se riskområdediagram.

 

Övriga tjänster:

 • Processförståelse, stöd och expertis
 • Enterprise Architecture
 • Finans
 • It tjänster och support
 • Produktion, drift och underhåll
 • Projekt, modifieringar och ingenjörtjänster
 • System och utrustning

 

 

SoluDyne Kurser

 

SoluDyne Akademin erbjuder ett brett sammansatt utbildningspaket. Detta säkerställer användarnas kunskap och färdigheter för ett effektivt utnyttjande av systemet SoluDyne.

 

SoluDynes utbildningsstruktur består av steg, där varje steg leder till en ny certifiering. Kurserna består av praktiska uppgifter, där teori är integrerad.

 

 

 

Fördelar

 • Rätt kunskapsnivå ger en mer effektiv organisation och bättre ROI – Return on Investment.
 • Stödj organisationen i arbetet att leva upp till externa bestämmelser, krav och standarder som ISO9001, AS/EN9100, EASA Part – 21, 145, 147.
 • En effektivt driven organisation kännetecknas av en hög grad av efterlevnad.
 • Bättre förståelse och ägande av ansvar, uppgifter och roller i organisationen.
 • Handläggaren tränar i egen organisation.
 • Samma kvalitet på leveranser oavsett anställd.

 

Certificering

Certifierade instruktörer för utbildning av användare, i kombination med SoluDyne konsulttjänster på support för genomförande, ger en garanti för success vid implementering av SoluDyne.

När ägaren och handläggaren är certifierade, kan dessa lätt träna och hålla verksamheten uppdaterad.

 

 

 

Utbildning

Utbildning är en viktig faktor för att nå success och bör planeras i början av ett projekt.

 

SoluDyne är en totalleverantör inom verksamhetsstyrning och erbjuder kurser inom:

 • Strategisk Ledning
 • Processorientering
 • Kompetensstyrning
 • Kvalitetsförbättring

 

Kurserna kan vara klassbaserat, workshops eller online.

 

 

Skräddarsydd utbildning

SoluDyne instruktörer har kompetens att skräddarsy kurs inom marknadens vertikaler.

 

 

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert Dun and Bradstreet
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.
Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

business management