MARK Strategisk ledningssystem:

MARK stödjer hela organisationen, från analys och strategiutveckling till genomförande och uppföljning av resultat.

 

 

Mission, vision, strategier, strategiska och operativa mål med kritiska successfaktorer, nyckeltal och handlingsplaner kan brytas ned från överordnad organisatorisk nivå till olika enheter.

 

Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.
 •  

       v

AFFÄRSNYTTA

NYCKELFUNKTIONER

 • Olika förvaltningsmodeller stöds.

 • Existerande regelverk, lagar och krav är kopplade till aktiviteter, och säkrar efterlevnaden.

 • Presentera statistik över data från SoluDyne eller andra datalager; SoluDyne är designat för att enkelt extrahera data från befintliga system. Kontrollpanelen i verksamheten för bättre beslutsfattande, förvaltning och kontroll.
 • Bistår ledningen i trendanalys och möjliggör strategiutveckling.

 

 • Verktyg anpassat till implementering av strategier och mätning av åtgärdernas effektivitet.

 • MARK kan användas inom samtliga affärsområden och på alla organisatoriska nivåer, inkluderat marknadsförning, säljstrategier och produktutveckling.

 • Ger enkel förståelse för egen arbetsinsats i förhållande till måluppfyllelse av organisationens strategier.

 

Mätbara förbättringar

 

SoluDyne MARK hjälper att definiera mätbara mål och genomför dessa:

 

 • Garanterar struktur.
 • Säkerställer kontinutet.
 • Säkerställer sammanhang mellan delarna av strategiplanen.
 • Strategier för verksamhet, operationalisera dessa och säkerställa genomförandet.
 • Enkelt att integrera med andra moduler i SoluDyne och ger enhetlig integrerad styrning.

 

 

 

 

Grafer

Möjlighet att inkludera en variation av grafer med on-demand, dynamisk data.

 

Dynamiska diagram

Producerar dynamiska diagram som uppdateras automatiskt allt eftersom ny data läggs in i SoluDyne och SoluDyne datalager.

 

 

Rapporter

Diagram genereras med det dynamisk diagramverktyget, kan användas i rapporter och dokument som genereras i SoluDyne. Detta gör att användaren kan skapa kraftfulla webbaserade rapporter med formaterad text, bilder och diagram.

 

 

 

 

 

 

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert Dun and Bradstreet
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.
Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.
This image shows Strategies tab as seen on the MARK Strategic Leadership homepage.

Strategi fliken som det visas nedan hemsida för Strategisk ledningssystem

 

AFFÄRSNYTTA

 • Verktyg anpassat till implementering av strategier och mätning av åtgärdernas effektivitet.

 • MARK kan användas inom samtliga affärsområden och på alla organisatoriska nivåer, inkluderat marknadsförning, säljstrategier och produktutveckling.

 • Ger enkel förståelse för egen arbetsinsats i förhållande till måluppfyllelse av organisationens strategier.

 

 

This print screen shows an overview of the organizations vision, mission and values as they appear in MARK System for Strategic Leadership.

Bilden visar en översikt av en organisation sin vision, mission och värden som visas i Strategisk ledningssystem

 • Olika förvaltningsmodeller stöds.

 • Existerande regelverk, lagar och krav är kopplade till aktiviteter, och säkrar efterlevnaden.

 • Presentera statistik över data från SoluDyne eller andra datalager; SoluDyne är designat för att enkelt extrahera data från befintliga system. Kontrollpanelen i verksamheten för bättre beslutsfattande, förvaltning och kontroll.
 • Bistår ledningen i trendanalys och möjliggör strategiutveckling.

 

This screen capture shows HR and HSE policy, strategies, goals and plans as these are graphically shown using MARK Strategic Leadership System.

Grafisk representation av HR och HSE-policy, strategier, mål och strategiska planer.

Dette er en svg som viser en pil.

Mätbara förbättringar

SoluDyne MARK hjälper att definiera mätbara mål och genomför dessa:

 

 • Garanterar struktur.
 • Säkerställer kontinutet.
 • Säkerställer sammanhang mellan delarna av strategiplanen.
 • Strategier för verksamhet, operationalisera dessa och säkerställa genomförandet.
 • Enkelt att integrera med andra moduler i SoluDyne och ger enhetlig integrerad styrning.

 

 

NYCKELFUNKTIONER

This screen capture shows Strategic goals in use in MARK Strategic Leadership System.

MARK Strategisk ledningssystem - Strategiska mål.

 

Grafer

Möjlighet att inkludera en variation av grafer med on-demand, dynamisk data.

 

Dynamiska diagram

Producerar dynamiska diagram som uppdateras automatiskt allt eftersom ny data läggs in i SoluDyne och SoluDyne datalager.

 

 

Rapporter

Diagram genereras med det dynamisk diagramverktyget, kan användas i rapporter och dokument som genereras i SoluDyne. Detta gör att användaren kan skapa kraftfulla webbaserade rapporter med formaterad text, bilder och diagram.

 

 

business management