Riskstyrning

Förebygg oönskade händelser och vara i enlighet med ISO standard.

Identifiera, estimera och kontrollera kostnader och intäkter förknippade med risk. Styr verksamhetens riskexponering, få kontroll och översikt.

Skapa handlingplaner för att reducera risker, och följ upp genom ärendehantering i SoluDyne.

 

 

AFFÄRSNYTTA

NYCKELFUNKTIONER

Fördelar

 • Alla analyser kan göras direkt på planer och aktiviteter.

 • Säkerställer att riskarbetet i organisationen är dokumenterat, effektivt och bedöms av kvalificerad personal.

 • Riskhantering och riskanalys kan kopplas till processer. Korrigerande och förebyggande åtgärder genomförs och den enskilde medarbetaren är direkt inblandad i bästa praxis användning och förbättring av egen arbetssprocess.

 • Rapporter visar kontinuerlig översikt över riskområden.

 • Möjlighet till centraliserad och/eller distribuerad handläggning.

 • Använd standard eller skapa egen riskmatris.

 • Tillfredsställer myndighetskrav för riskhantering.

 

Mätbara förbättringar

Verktyg för mätning av verksamhetens riskexponering.

 

Lätt för slutanvändare

Enkelt för slutanvändaren och skapa listor, utvärdera och förstå riktiga risker.

Återkoppling genom arbetskö, sms eller e-post

Feedback om rapporterade fall skickas till berörda parter vid behov och inställning.

 

Enkel handläggning

Handläggning kan konfigureras vid installation enligt behov.

 

Preventiv och korrektiv åtgärder

Utveckla handlingsplaner, implementera och verifiera åtgärder.

 

Rapporter, statistik, trendanalys

Samling av kvalitetsdata för statistik.

 

Riskhantering i SoluDyne

Stödjer ISO krav för riskhantering.

 

Reducerar sannolikhet för händelser

Enkelt verktyg för riskhantering kan användas separat – eller integrerat med kvalitets- och styrningssystem SoluDyne.

 

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert Dun and Bradstreet
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.
Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

AFFÄRSNYTTA

 • Alla analyser kan göras direkt på planer och aktiviteter.
 • Säkerställer att riskarbetet i organisationen är dokumenterat, effektivt och bedöms av kvalificerad personal.
 • Riskhantering och riskanalys kan kopplas till processer. Korrigerande och förebyggande åtgärder genomförs och den enskilde medarbetaren är direkt inblandad i bästa praxis användning och förbättring av egen arbetssprocess.
 • Rapporter visar kontinuerlig översikt över riskområden.
 • Möjlighet till centraliserad och/eller distribuerad handläggning.
 • Använd standard eller skapa egen riskmatris.
 • Tillfredsställer myndighetskrav för riskhantering.

Mätbara förbättringar

 • Verktyg för mätning av verksamhetens riskexponering.

NYCKELFUNKTIONER

Enkelt för slutanvändaren

Enkelt för slutanvändaren och skapa listor, utvärdera och förstå riktiga risker.

Återkoppling genom arbetskö, sms eller e-post

Feedback om rapporterade fall skickas till berörda parter vid behov och inställning.

 

Enkel handläggning

Handläggning kan konfigureras vid installation enligt behov.

 

Preventiv och korrektiv åtgärder

Utveckla handlingsplaner, implementera och verifiera åtgärder.

 

Rapporter, statistik, trendanalys

Samling av kvalitetsdata för statistik.

 

Riskha i SoluDyne

Stödjer ISO krav för riskhantering.

 

Reducerar sannolikhet för händelser

Enkelt verktyg för riskhantering kan användas separat – eller integrerat med kvalitets- och styrningssystem SoluDyne.

 

business management