Om SoluDyne

 

SoluDyne har specialiserat sig på nischade företag, förvaltning, kontroll, efterlevnad och ständig förbättring.

Företaget har arbetet långsiktigt med verksamhetstyrning sedan starten på 90-talet.

 

SoluDyne säljer och ger service på egenutvecklad produkt SoluDyne. Produkten är ledande inom verksamhetsstyrning, är framåtblickande och fokuserad på strategisk ledning, processtyrning, kompetensstyrning och kvalitetsförbättring.

 

Produkten skapar stöd för hela organisationen, från analys till strategiutveckling, till genomförande och uppföljning av resultat. Mission, vision, strategiska och operativa mål med kritiska framgångsfaktorer, nyckeltal och handlingsplaner nedbrutna från överordnad organiskatorisk nivå till olika enheter.

 

Olika styrmodeller stöds och existerande regelverk, lagar och krav kopplade till aktiviteter säkrar efterlevnaden.

 

 

 •  

       v

Företaget

 • Är format och baserat på bästa praxis från ledande företag inom energi-, olje- och gas- och flygbranschen.
 • Bästa praxis är själen i SoluDyne och kittet som binder samman företaget, produkterna och de anställda.
 • Är känd som en ledande leverantör av kompetens och dynamiska lösningar inom aktiv integrerad styrning.
 • Är ett kunskapshus med certifierade SoluDyne konsulter som erbjuder expertis och dynamiska mjukvarulösningar.
 • Ger en bred utbildning som säkrar alla användare på alla nivåer av kunskap och nödvändig kompetens för effektivt utnyttjande av SoluDyne systemet.
 • Har ett design team bestående av duktiga designers och programmerare som arbetar inom olika discipliner.
 • Har 15 års erfarenhet från offentlig sektor, energi, finans m.m. Nischen har hela tiden varit aktiv integrerad styrning och kontroll med kontinuerlig förbättring av bästa praxis genom ett tätt samarbete med kunden.
 • Företagets huvudkontor ligger i Stavanger, med avdelningar inom sälj och support i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och St. Petersburg.
 • Strategiskt mål

  Att vara en ledande leverantör av integrerad verksamhetsstyrning.

   

 • Vision

  SoluDyne värdesätter ansvarsskyldighet, och visar ett aktivt engagemang för en lösningvillig anda att bygga tillit och säkra win-win relationer. Anställda ska var ett team av professionella medarbetare, som har kompetens inom sitt egna område och som alltid är lojal SoluDynes styrande dokumentation.

   

  SoluDyne ska accelerera tillväxt genom att fokusera på bästa praxis och hållbar utveckling. Att främja oberoende och proaktiva företag skapas värderingar som ligger till grund för ett civilt samhälle, fri ekonomi och demokrati.

   

 • Mission

  Vi hjälper dig att bli bättre på företagsledning.

 • Bakgrund / historia

  • SoluDyne bildades som en stiftelse av kunskap, rådgivning och IT-företag 1997.
  • Kärnan som etablerade företaget hade kompetens inom luftfart och olja.
  • Arenan var internationell, Skandinavien, EU och USA.
  • Supporter av företag kom från norska och stora internationella företag som Avaya (TNT) och RJR Nabisco och med en bakgrund NTH, BI, Lund i Sverige och IMD i Schweiz.
  • De tre första åren drev SoluDyne ren rådgivning och använde sitt egenutvecklade system för att hantera information i projektarbetet tillsammans med kunden.
  • Nyttan av det egenutvecklade systemet tillät en snabb vidareförsäljning av produkten till existerande och nya kunder.
  • SoluDyne har därmed över tid byggt upp en bred erfarenhet inom den offentliga sektorn, energi, flyg, finans, tillverkning och små företag. Nischen har varit aktiv integrerad styrning och kontroll med kontinuerlig förbättring av bästa praxis genom ett nära samarbete med kunden.

 • Kvalitetssystem

  Kvalitetsstyrning

  SoluDyne har betonat viktiga principer i ISO och vill ha en syn på kvalitet som ska vara förebyggande och inte korrigerande.

   

  Kundetilfredshet

  Vi önskar möta kundens behov och förväntningar, och vill aktivt söka feedback på kundtillfredsställelse.

   

  Kundens mål

  Vi fokuserar på våra kunders mål och förväntningar på våra leveranser. Våra kunders mål och förväntnigar ska också vara våra mål

   

  Upplärning

  Företaget är fokuserade att upplärningen ska gå hand i hand med kompetensutvecklingen. Genom system för utvecklingssamtal och aktiv, löpande registrering av medarbetarens tillägnade kunskap kan vi erbjuda våra kunder mänskliga resurser som är nödvändiga för riktig produktionskvalitet.

   

  Kunskapsöverföring

  Konkreta kunskapsöverföringar från projekt med påföljande uppgradering av vårt styrsystem säkrar faktabaserade kvalitetsförbättringar.

   

  Code of Conduct

  Genom att förankra arbetsprocesser i Code of Conduct och strategier samt andra externa och interna krav säkrar och uppnår SoluDyne att följa mottot: Korrekt beteende är det bästa skyddet.

   

 • Ordet SoluDyne

  SoluDyne Logo

  Namnet SoluDyne är en ordlek på dynamiska lösningar. SoluDyne utvecklar och säljer lösningar. Företaget är kreativa i sina lösningar och ordet solu återspeglar detta. Ordet dyne kommer från dynamisk, som betyder energi. Återigen, beslutades det att ge marknaden denna association, företaget SoluDyne har även möjlighet att skapa rörlig, föränderlig och dynamisk energi.

   

  Loggan symboliserar vad rätt teknik kan göra för mänskligenheten, att vara fri, balanserad, stödjande och centraliserad. Ikonen ska återspegla tekniska framsteg, och användas separat eller tillsammans med företagets logotyp SoluDyne.

  Rønnaug Foss Alsvik, reklambyrån Bindestreken skapade ikon och logga. Hon fick en matematiskt diagramkurva baserat på två utvecklingar, som visar centrum av energi eller ” Placering av energicenter”. Vid en kort resa till kontoret mellan konsert och reklamarbete skapade hon ikonen som blev nedskissat på ritblocket som hon sa. Symbolen kallades evolution, samma som vår teknologi och kommer alltid att förknippas med den eviga förändrade, jordens utveckling.

   

  SoluDyne loggoprogram ska inspirera och ge möjlighet att vara centrerad samtidigt som förändringar blir tillvaratagna eftersom tiderna förändras. Företaget ska leda och förbättras genom en kreativ energi byggd på mänskliga resurser som förstår marknaden och dess behov.

   

 • Verdier

  Tillit

   SoluDyne grundades på idén att alla medarbetare är en del av ett team av specialister, duktiga inom sitt fack. Personal relaterar till SoluDyne blir behandlade och behandlar andra med värdighet, oavsett kön, ras eller ålder.

   

  Vårt etikprogram och historia etablerar och upprätthåller en etisk kultur där medarbetarna ska känna sig trygga i företagsengagemang för sitt eget värdeprogram.

   

  SoluDynes motto är: Korrekt beteende, är det bästa skyddet. Implementering av detta motto innebär att all personal i samband med SoluDyne ska följa den etiska banan och använda SoluDyne Code of Conduct som en grund för handling och interaktion i vardagen.

   

  Proaktiv

  I SoluDyne ska anställda uppleva SoluDyne som kreativ och dynamisk, var kunskap och individuella färdigheter upprätthålls och utvecklas. De anställda är upplärda att vara ett team av profesionella utövare, duktiga inom sitt arbetsområde, och vidare alltid lojal mot SoluDynes styrande dokumentation.

   

  Engagerad

  SoluDyne har åtagit sig att se till att våra kunder maximerar avkastningen på investerat kapital, vilket erhålls genom köp av tjänster från SoluDyne. SoluDyne förväntar sig att personal alltid ska vara lojal mot företagets policy för att hantera kunder och ta ansvar i samband med enskilda och företagsåtaganden.

   

  Ansvarig

  I SoluDyne, önskar vi att människor ska lita på oss på grund av vårt engagemang för dem och till de standarder vi själva håller. Vi är ensamma ansvariga till att upprätthålla vår höga kvalitet och integritet. Detta innebär att agera ansvarsfullt i alla våra professionella relationer på ett sätt som är förenligt med de höga krav som vi ställer på verksamheten. Våra kunder, partners och aktieägare är beroende av oss för att leverera kreativitet, innovation, integritet och kvalitet.

   

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert Dun and Bradstreet
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.
Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

business management