CAT kompetensstyrning

CAT ger företaget möjlighet att genomföra effektiva åtgärder med fokus på rätt kompetens, mål och åtgärder för varje anställd.

 

 

Ledningsprocesser skapar stöd för hela organisationen, från analys och strategi till implementering och uppföljning av resultat.

 

 

AFFÄRSNYTTA

NYCKELFUNKTIONER

 • Assisterar dialogen mellan chefer och medarbetare och lägger grunden för riktigt utvecklingsarbete.

 • CAT förvaltar organisationens kompetenser för att säkra optimal resursutnyttjande och måluppfyllelse.

 • Assistera och sätta samman projektteam med nödvändig kompetens för komplexa projekt.

 • Modulen bidrar till att ha översikt över kompetenser och annan information som de anställda är berörda av föreskrifter gällande sällskap eller en organisation som beskrivit i ISO9001: 2000, AS/EN9100 og EASA Part 145.
 • Utvecklar en kompetensstruktur som tillvaratar kortsiktiga och långsiktiga mål för organisationen.

 • Stödjer organisationens arbete med att leva upp till externa bestämmelser, krav och standarder som AS/EN9100, EASA Part – 21, 145,147 og ISO9001:2008.

 • CAT är ett verktyg för aktiv förvaltning av kompetenser, och ett kvalitetssäkringsverktyg för hela organisationen och för den anställde.

 • Tillhandahåller att personalens utveckling ligger i linje med marknadens krav och mål från organisationen.
 • Vissa kompetenser är föremål för stränga krav på kontinuerlig utbildning och tester. Lösningen hjälper att övervaka kritisk kompetens och befogenheter med särskild tidfrist för förnyelse.
 • Ökad tillgänlighet av kunskap.

 • Mätning av kompetensgap hos anställda.

Komplett system som kan växa med organisationens behov

Används av organisationer med tio anställda med enkla krav på kompetensstyrning och stora krav på enkelhet.

 

Används av organisationer med flera tusen anställda

Stränga myndighetskrav på kontroll gällande kompetensstyrning, och på vem som har lov till att utföra vilka arbetsuppgifter, helt i nivå fram till utgångsdatum på frimärket.

 

Kontinuerlig upplärning

Instruktörer kan sända nödvändig uppdaterad kunskap till enskilda anställda eller grupper baserat på kompetensprofiler.

 

Kompetens kan länkas till affärsmål och strategier

Lösningen gör det möjligt att ansluta relevanta kompetensområden till organisationens affärsmål och strategier.

 

 

 

 

 

 

 

Ett verktyg som håller kompetensgapet på ett minimum.

 

 • Kurshantering
 • Kompetensstyrning
 • Certifikatstyrning
 • GAP analys
 • Handlingsplaner
 • Medarbetarsamtal
 • CV

 

 

 Stödjer rapporter och grafer, inkluderat spindeldiagram.

 

 

 

CAT är det kompletta systemet för kompetenser, kurs och certifikatstyrning.

 

 

 

 

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert Dun and Bradstreet
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.
Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.
This image shows an overview over employee licenses in CAT Competency Management.

Överblick över personal licenser i CAT Competency Management.

AFFÄRSNYTTA

Dette er en svg som viser en pil.
 • Utvecklar en kompetensstruktur som tillvaratar kortsiktiga och långsiktiga mål för organisationen.

 • Stödjer organisationens arbete med att leva upp till externa bestämmelser, krav och standarder som AS/EN9100, EASA Part – 21, 145,147 og ISO9001:2008.

 • CAT är ett verktyg för aktiv förvaltning av kompetenser, och ett kvalitetssäkringsverktyg för hela organisationen och för den anställde.

 • Tillhandahåller att personalens utveckling ligger i linje med marknadens krav och mål från organisationen.

 

 

This screen capture shows Personnel> Employee Register>Employee information in CAT Competency Management.

2.) Personal> personalregistret > information om anställda i CAT Competency Management.

 

 

 • Assisterar dialogen mellan chefer och medarbetare och lägger grunden för riktigt utvecklingsarbete.

 • CAT förvaltar organisationens kompetenser för att säkra optimal resursutnyttjande och måluppfyllelse.

 • Assistera och sätta samman projektteam med nödvändig kompetens för komplexa projekt.

 • Modulen bidrar till att ha översikt över kompetenser och annan information som de anställda är berörda av föreskrifter gällande sällskap eller en organisation som beskrivit i ISO9001: 2000, AS/EN9100 og EASA Part 145.
This image shows GAP overview of employee in CAT Competency Management.

GAP översikt över anställd i CAT Competency Management.

 • Vissa kompetenser är föremål för stränga krav på kontinuerlig utbildning och tester. Lösningen hjälper att övervaka kritisk kompetens och befogenheter med särskild tidfrist för förnyelse.

 • Ökad tillgänlighet av kunskap.
On CV View it is possible to view courses that the employee has taken.

På CV View är det möjligt att se kurser som den anställde har tagit.

NYCKELFUNKTIONER

Komplett system som kan växa med organisationens behov

Används av organisationer med tio anställda med enkla krav på kompetensstyrning och stora krav på enkelhet.

 

Används av organisationer med flera tusen anställda

Stränga myndighetskrav på kontroll gällande kompetensstyrning, och på vem som har lov till att utföra vilka arbetsuppgifter, helt i nivå fram till utgångsdatum på frimärket.

 

Kontinuerlig upplärning

Instruktörer kan sända nödvändig uppdaterad kunskap till enskilda anställda eller grupper baserat på kompetensprofiler.

 

Kompetens kan länkas till affärsmål och strategier

Lösningen gör det möjligt att ansluta relevanta kompetensområden till organisationens affärsmål och strategier.

 

Ett verktyg som håller kompetensgapet på ett minimum.

 • Kurshantering
 • Kompetensstyrning
 • Certifikatstyrning
 • GAP analys
 • Handlingsplaner
 • Medarbetarsamtal
 • CV

 

Stödjer rapporter och grafer, inkluderat spindeldiagram.

 

 

CAT är det kompletta systemet för kompetenser, kurs och certifikatstyrning.

 

 

business management

 

Dette er en svg som viser en pil.