APOS Arbetsprocessorienterad styrning

APOS är ett översiktligt system där visualisering av arbetsflöden gör det enkelt att styra, kontrollera, förbättra och säkerställa efterlevnaden av verksamhetsprocesser.

 

APOS ger full spårbarhet och gör det lätt att mäta och säkerställa efterlevnaden. Graden av måluppfyllelse höjs genom att arbeta effektivt i bra arbetsprocesser.

 

 •  

       v

AFFÄRSNYTTA

NYCKELFUNKTIONER

AFFÄRSIDEN APOS

HISTORIEN

 • APOS är ett dynamiskt ledningssystem som vid varje given tidpunkt ger användarna uppdaterad information.
 • I APOS sätts användaren i centrum.

 • Användaren har en klar uppfattning om sina roller, krav och bästa praxis som ska följas.
 • APOS är utformad för att vara praktisk och lätt att förstå.
 • Lätt att dokumentera avvikelser och alternativa metoder.
 • Bidrar till utvecklingen av bästa praxis.

 

 • Myndighetskrav, kundkrav och företagsledningskrav är integrerade i ledningssystemet.
 • Personalens ansvar tydliggörs enkelt i de aktiviteter som medarbetaren ansvarar för, kvalitetskrav och bästa praxis för varje aktivitet framgår tydligt.
 • Styra verksamheter genom gemensamma arbetsprocesser oavsett organisation.
 • APOS är ett effektivt verktyg för att utbyta erfarenheter och utveckla bäst praxis.
 • De som utför aktiviteter ska lätt komma i kontakt med processägare/handläggare.
 • Erfarenheter från olyckor och händelser kommer tydligt fram och kan snabbt överföras till hela verksamheten.
 • Ägarna av processerna kommer i fokus.
 • SoluDynes öppna systemlösningar utgör grunden för integrering av externa samarbetspartners och underleverantörer.
 • Samma kvalitet på leveranser oavsett person.

 

Arbetsprocesser med roller

Processerna är baserade för att distribuera ansvar och bästa praxis. Målprocessdelen av APOS logik är en anpassning av ISO 5807.

 

Styrningselement

Referensmaterial såsom text eller länkar blir visualiserade genom popup-fönster när muspekaren flyttas över processer- eller aktivitetsboxar. Vid behov kan detta också visas i textrutor på processkartan. Om ett sådant krav är bäst praxis eller andra styrande element så indikeras detta med en liten ikon vid process- och aktivitetsfigurerna. Man ser därmed om det finns tillgängligt referensmaterial.

 

Roller anställningslänkar

Genom att koppla roll till anställning kan man kvalitetssäkra att alla får uppdaterad information när den är tillgänglig.

 

Kompetenskrav

Kompetenskrav.

 

Profilbaserad tillgång

Möjlighet till profilbaserad tillgång.

 

Särskilt bibliotek

Möjlighet till särskilt bibliotek.

 

 

ISO pyramid

Användning av ISO pyramid.

 

Organisation chart

Organisationsschema.

 

 

 

Definitioner och förkortningar

Användning av definitioner och förkortningar.

 

Kommentarer och ändringsförslag

Hantering av kommentarer och ändringsförslag

 

HTML Editor

Online editering av innehåll; processer och styrningselement.

 

Import

Import av MS Visio.

 

integration

Integration med MS Word och MS Excel.

 

Revisionsstyrning

Full revisionsstyrning, med ändringspaket och med spårning av ändringar.

 

Statistik

Statistik på användning av systemet, processer och styrningselement.

 

 

 

 

Kontinuerlig förbättring av Bästa praxis är den kommersiella idén bakom APOS. Möjligheterna att utmana och stärka verksamhetens värdeskapande är väl organiserat i APOS.

 

Företag med stort aktivitetsområde har historiskt stor individuell frihet att utveckla lokala krav och metoder. Verkställighet av en gemensam aktivitet för hela verksamheten vill då oftast få olika lokala varianter.

Variationerna ökar i antal beroende på antal verksamheter som opererar. Ex: F.d Hydros produktionsplattformar hade olika lokala metoder för att driftstarta turbin. Nu har de en gemensam metod för uppstart.

 

 

 

Stor variation på krav och metoder för repeterbara uppgifter som vanligtvis leder till ökad resursanvändning i kontroll och förvaltning – kontrollspannet blir för stort!

 

 

Affärsidén för APOS är att förbättra styrning och kontroll av sin egna verksamhet. Detta görs genom att använda företagets bästa praxis för val av metod och krav. Det finns tydliga tecken på förbättringar i branschen som bygger på att utveckla bästa praxis.

 

 

This image shows Work Processes, Sub Processes, Flowchart, Activity Description.

Grunden för APOS utvecklades 1995-2005.

 

Förkortningen APOS introducerades i ett projekt som genomfördes av Norsk Hydro Produktion och SoluDyne från 2002- 2006. APOS står för Arbets Process Orienterad Styrning och har blivit översatt till engelska Advanced Process Oriented Steering. APOS är namnet på både metod och system.

 

APOS ble skapt med fokus på Beste Praksis og Arbeidsprosesser med Roller.

APOS var utformad för att effektivisera styrningen av verksamheten.

 

 

APOS skapades med fokus på bästa praxis och arbetsprocesser med roller. Systemet byggdes för att sätta användaren i centrum. Det ska ge användaren en klar förståelse och delaktighet i vad som skall utföras, vilka krav som ställs och vilken metod som skall användas. Både metod och system är konstruerat för att vara praktisk och lätt att förstå.

 

 

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert Dun and Bradstreet
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.
Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon

 

Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.
This print screen shows The home page in APOS where the user can navigate down in thework processes.

Hemesida i APOS, der användaren navigerar ner i processer.

AFFÄRSNYTTA

 • Myndighetskrav, kundkrav och företagsledningskrav är integrerade i ledningssystemet.
 • Personalens ansvar tydliggörs enkelt i de aktiviteter som medarbetaren ansvarar för, kvalitetskrav och bästa praxis för varje aktivitet framgår tydligt.
 • Styra verksamheter genom gemensamma arbetsprocesser oavsett organisation.
 • APOS är ett effektivt verktyg för att utbyta erfarenheter och utveckla bäst praxis.
This print screen shows the user navigating down in processes in APOS.
 • APOS är ett effektivt verktyg för att utbyta erfarenheter och utveckla bäst praxis.
 • Samtliga anställda i organisationen tar del och kan följa ägandeskapet för styrningen.
 • APOS är ett dynamiskt ledningssystem som vid varje given tidpunkt ger användarna uppdaterad information.
 • I APOS sätts användaren i centrum.
 • Användaren har en klar uppfattning om sina roller, krav och bästa praxis som ska följas.
 • APOS är utformad för att vara praktisk och lätt att förstå.
 • Lätt att dokumentera avvikelser och alternativa metoder.
 • Bidrar till utvecklingen av bästa praxis.

Användaren navigerar ner i processer i APOS.

This print screen is from when a User navigates down in processes in APOS.

Användaren navigerar ner i processer i APOS.

 • De som utför aktiviteter ska lätt komma i kontakt med processägare/handläggare.
 • Erfarenheter från olyckor och händelser kommer tydligt fram och kan snabbt överföras till hela verksamheten.
 • Ägarna av processerna kommer i fokus.
 • Samma kvalitet på leveranser oavsett person.
This screen capture shows a Flowchart in APOS Advanced Process Oriented Steering.

Flödesschema APOS.

NYCKELFUNKTIONER

Arbetsprocesser med roller

Processerna är baserade för att distribuera ansvar och bästa praxis. Målprocessdelen av APOS logik är en anpassning av ISO 5807.

 

Styrningselement

Referensmaterial såsom text eller länkar blir visualiserade genom popup-fönster när muspekaren flyttas över processer- eller aktivitetsboxar. Vid behov kan detta också visas i textrutor på processkartan. Om ett sådant krav är bäst praxis eller andra styrande element så indikeras detta med en liten ikon vid process- och aktivitetsfigurerna. Man ser därmed om det finns tillgängligt referensmaterial.

 

Roller anställningslänkar

Genom att koppla roll till anställning kan man kvalitetssäkra att alla får uppdaterad information när den är tillgänglig.

 

Kompetenskrav

Kompetenskrav.

 

Profilbaserad tillgång

Möjlighet till profilbaserad tillgång

 

Särskilt bibliotek

Möjlighet till särskilt bibliotek.

 

ISO pyramid

Användning av ISO pyramid.

 

Organisationsschema

Användning av organisationsschema.

 

Definitioner och förkortningar

Användning av definitioner och förkortningar.

 

Kommentarer och ändringsförslag

Hantering av kommentarer och ändringsförslag.

 

HTML Editor

Online editering av innehåll; processer och styrningselement.

 

Import

Import av MS Visio.

 

Integration

Integration med MS Word och MS Excel.

 

Revisionsstyrning

Full revisionsstyrning, med ändringspaket och med spårning av ändringar

 

Statistik

Statistik på användning av systemet, processer och styrningselement.

 

AFFÄRSIDEN APOS

Kontinuerlig förbättring av Bästa praxis är den kommersiella idén bakom APOS. Möjligheterna att utmana och stärka verksamhetens värdeskapande är väl organiserat i APOS.

 

Företag med stort aktivitetsområde har historiskt stor individuell frihet att utveckla lokala krav och metoder. Verkställighet av en gemensam aktivitet för hela verksamheten vill då oftast få olika lokala varianter. Variationerna ökar i antal beroende på antal verksamheter som opererar. Ex: F.d Hydros produktionsplattformar hade olika lokala metoder för att driftstarta turbin. Nu har de en gemensam metod för uppstart.

 

Stor variation på krav och metoder för repeterbara uppgifter som vanligtvis leder till ökad resursanvändning i kontroll och förvaltning – kontrollspannet blir för stort!

 

Affärsidén för APOS är att förbättra styrning och kontroll av sin egna verksamhet. Detta görs genom att använda företagets bästa praxis för val av metod och krav. Det finns tydliga tecken på förbättringar i branschen som bygger på att utveckla bästa praxis.

 

HISTORIEN

This image shows Work Processes, Sub Processes, Flowchart, Activity Description.

Grunden för APOS utvecklades 1995-2005.

 

Förkortningen APOS introducerades i ett projekt som genomfördes av Norsk Hydro Produktion och SoluDyne från 2002- 2006. APOS står för Arbets Process Orienterad Styrning och har blivit översatt till engelska Advanced Process Oriented Steering. APOS är namnet på både metod och system.

 

APOS ble skapt med fokus på Beste Praksis og Arbeidsprosesser med Roller.

APOS var utformad för att effektivisera styrningen av verksamheten.

 

APOS skapades med fokus på bästa praxis och arbetsprocesser med roller. Systemet byggdes för att sätta användaren i centrum. Det ska ge användaren en klar förståelse och delaktighet i vad som skall utföras, vilka krav som ställs och vilken metod som skall användas. Både metod och system är konstruerat för att vara praktisk och lätt att förstå.

 

business management

This image shows Work Processes, Sub Processes, Flowchart, Activity Description.