Få systematisk styring av vedlikehold

Vedlikeholdsmodulen er brukt for å administrere forebyggende og korrigerende vedlikehold samt obligatoriske vedlikeholdskontroller av utstyr, produksjonslinjer, bygninger og flyttbare maskiner.

 

Systemet administrerer vedlikeholdsoppgaver, samt historie for vedlikeholdskostnader, feil og havari, samt utførte reparasjoner og forbruk av reservedeler.

 

 

FORRETNINGSFORDELER

NØKKELFUNKSJONER

Registrering av utstyr

Enkel måte å registrere utstyr på.

 

Grafisk vedlikeholdsplaner

Vedlikeholdsplaner kan automatisk bli generert og vist grafisk.

 

Historie og kostnader på vedlikeholdspunkt

Ideell for dokumentasjon av utførte, obligatoriske sjekker og oversikt over kostnader.

 

 

Integrasjon

 Kan integreres med f. eks. virksomhetens lagerstyringsystem, etc. f.eks. automatisk henting fra reservedelslister.

 

Forhåndsvisning

Inneholder forhåndsdefinerte utskriftlister, som brukere kan modifisere selv.

 

 

Søkefunksjon

Inneholder en søkefunksjon, som gjør det mulig å generere automatisk undersøkelser av leverandører, vedlikeholdstatus og plassering av utstyr, etc.

 

Oversikt

 Gir god oversikt over planlagt og utført vedlikeholdsarbeid.

 

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert
SoluDyne er medlem av NFKR
SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.

Ta kontakt på + 47 51 850 850

Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

SoluDyne er medlem av NFKR
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.
Dette bildet viser Registrering av utstyr fra Vedlikeholdsmodulen.

Registrering av utstyr.

FORRETNINGSFORDELER

Dette er en svg som viser en pil.

Registrering av utstyr

Enkel måte å registrere utstyr på.

 

Grafisk vedlikeholdsplaner

Vedlikeholdsplaner kan automatisk bli generert og vist grafisk.

 

Historie og kostnader på vedlikeholdspunkt

Ideell for dokumentasjon av utførte, obligatoriske sjekker og oversikt over kostnader.

Dette bildet viser grafisk plan over vedlikehold av utstyr.

Grafisk plan over vedlikehold av utstyr.

Dette bildet viser historie og kostnader på et vedlikeholdspunkt.

Historie og kostnader på et vedlikeholdspunkt.

NØKKELFUNKSJONER

Integrasjon

Kan integreres med f. eks. virksomhetens lagerstyringsystem, etc. f.eks. automatisk henting fra reservedelslister.

 

Forhåndsvisning

Inneholder forhåndsdefinerte utskriftlister, som brukere kan modifisere selv.

 

Søkefunksjon

Inneholder en søkefunksjon, som gjør det mulig å generere automatisk undersøkelser av leverandører, vedlikeholdstatus og plassering av utstyr, etc.

 

Oversikt

Gir god oversikt over planlagt og utført vedlikeholdsarbeid.

 

 

SoluDyne er medlem av NFKR

virksomhetsledelse