Vi hjelper deg med å bli bedre på virksomhetsstyring.

 Henrik Holstberg

Fordeler

 • Bransjepraksis fra sektorer som olje & gass, kraftproduksjon og distribusjon, luftfart, finans, offentlig sektor og småbedrifter.
 • Over 20 års erfaring innen aktiv integrert styring.
 • Kontinuerlig forbedring av beste praksis med erfaring fra mer enn 300 installasjoner innenfor ulike virksomhetsområder.
 • 100% fokus på kvalitet, innovasjon og bærekraftig vekst.
 • Erfaring med å arbeide tett sammen med kunder.

 

Tjenester

 

Forretnings- og strategisk ledelse

Strategi, plan, målstyring, KPI, risk. SoluDyne konsulenter bistår i gjennomføring av endringer, noe som igjen øker konkurranseevne, lønnsomhet og vekst for våre kunder.

 

Prosessstyring og styrende dokumentasjon.

Arbeidsprosesser med krav, beste praksis og sjekklister.

 Hjemling, samsvar, etterlevelse, rolle /stilling kobling. Kartlegging og prosessmodellering etter APOS metodikk; våre konsulenter er spesialister i prosesskartlegging og arbeider innenfor fagfeltet kontinuerlig.

HMS og Kvalitetsstyring

HMS ledelse, HMS analyser, HMS revisjoner og HMS dokumentasjon. Bedriften blir trent i å se kvalitet og HMS som aktiviteter og tankesett som hele bedriften må ta inn over seg, delta i og ta ansvar for. Slik tilrettelegges og gjennomføres det at det tenkes kvalitet og HMS i alle ledd i organisasjonen.

 

HR og kompetansestyring

HR, organisasjonsutvikling, kursadministrasjon, kompetanse- og sertifikatstyring.

 

Risikostyring

Risikostyring, risiko identifisering, risikoanalyse, tiltaksplanlegging, implementering og oppfølging av tiltak. Våre konsulenter hjelper din organisasjon med å gjennomføre risikostyring på en enkel måte:

 • Hva er en akseptabel risiko?
 • Hva kan skje? Konsekvensanalyse.
 • Beskrive årsak og effekt av hendelse.
 • Barrierer /tiltak som minsker sannsynligheten for hendelser.
 • Anbefalte tiltak for å minske risiko.
 • Vurdere og sette mål for risikoindeks med faktisk nye risk indeks.
 • Visning i risiko arealdiagram.

 

Prosessforståelse, støtte og kompetanse

 • Enterprise Architecture.
 • Finans.
 • It tjenester og support.
 • Produksjon, drift og vedlikehold.
 • Prosjekter, Modifikasjoner og ingeniørtjenester.
 • Systemer og utstyr.

SoluDyne Kurs

 

SoluDyne Akademiet representerer et bredt sammensatt opplæringstilbud. Dette sikrer alle brukere på alle nivå kunnskap og ferdigheter for effektiv utnyttelse av systemet SoluDyne.

 

SoluDyne treningsstruktur er bygget opp av trinn, hvor hvert trinn fører til en ny sertifisering. Kursene består av praktiske oppgaver, hvor teori er integrert i kursene.

 

Fordeler med kursing

 • Riktig kunnskapsnivå gir en mer effektiv organisasjon og bedre ROI – Return on Investment.
 • Støtter organisasjonen i arbeidet med å leve opp til eksterne bestemmelser, krav og standarder som ISO9001, AS/EN9100, EASA Part – 21, 145, 147.
 • En effektiv drevet organisasjon kjennetegnes med høy grad av etterlevelse.
 • Bedre forståelse og eierskap for ansvar, oppgaver og roller i organisasjonen.
 • Gjør saksbehandler i stand til å trene egen organisasjon.
 • Samme kvalitet på leveranser uavhengig av person.

 

Sertifisering

Sertifiserte instruktører for brukeropplæring, kombinert med bruk av SoluDyne konsulenttjenester på implementeringsstøtte,

gir tilsammen en garanti for suksess ved innføring av SoluDyne.

Når eiere og saksbehandlere er sertifisert kan disse lett trene og holde egen organisasjon oppdatert.

 

Trening

Opplæring er en viktig faktor for å oppnå suksess og bør planlegges

 ved oppstarten av et hvert prosjekt.

 

SoluDyne er en totalleverandør av virksomhetsstyring og tilbyr kurs innen:

 • Strategisk Ledelse
 • Prosessorientering
 • Kompetansestyring
 • Kvalitetsforbedring

 

Kursene kan være klasseromsbasert, workshops eller nettbasert.

 

 

Spesialtilpasset trening

SoluDyne instruktører har kompetanse til å utføre tilpassede kurs innen

 en rekke av markedets vertikaler.

 

 

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert
SoluDyne er medlem av NFKR
SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.

Ta kontakt på + 47 51 850 850

Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

SoluDyne er medlem av NFKR
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.
SoluDyne er medlem av NFKR

virksomhetsledelse