Mark Strategisk Ledelse System

MARK støtter hele organisasjonen, fra analyse og strategiutvikling til gjennomføring og oppfølging av resultater.

 

Misjon, visjon, strategier, strategiske og operative mål med kritiske suksessfaktorer, nøkkeltall og handlingsplaner kan brytes ned fra overordnet organisatorisk nivå til ulike enheter.

Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert
SoluDyne er medlem av NFKR
SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.

Ta kontakt på + 47 51 850 850

Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

SoluDyne er medlem av NFKR
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.
Dette er en print screen som viser Tab for strategier på hjemmeside, slik som  vises i MARK Strategisk Ledelsessystem.

FORRETNINGSFORDELER

Tab for strategier på hjemmeside, slik som

vises i MARK Strategisk Ledelsessystem.

Dette er en svg som viser en pil.

Tilpasset verktøy

Verktøy tilpasset implementering av strategier og måling av måloppnåelse på tiltak.

 

Kan brukes innenfor alle forretnings-områder

MARK kan brukes innenfor alle forretnings-områder og på alle organisatoriske nivåer, inkludert markedsføring, salgsstrategier og produktutvikling.

 

Forstå eget bidrag

Gir den enkelte forståelse for eget bidrag til oppnåelse av organisasjonens strategier.

Dette er en print screen som viser Et overblikk over virksomhetens visjon, misjon og verdigrunnlag slik som det kan vises i MARK.

Ulike styringsmodeller

Ulike styringsmodeller er støttet.

 

Assosiasjon

Eksisterende regelverk, lover og krav er knyttet

til aktiviteter, og sikrer etterlevelse.

 

Presentasjon av statistikker

Presentere statistikk på data fra SoluDyne eller andre repositories; SoluDyne er designet for

enkelt å trekke ut data fra eksisterende systemer.

 

Trendanalyse og strategiutvikling

Bistår toppledelsen i korrekt trendanalyse og muliggjør strategiutvikling.

Et overblikk over virksomhetens visjon, misjon og verdigrunnlag slik som det kan vises i MARK system for strategisk ledelse.

Dette er en svg som viser en pil.
Dette er en print screen som viser HR og HMS policy, strategier, mål og planer slik disse kan grafisk fremstilles ved hjelp av MARK.

HR og HMS policy, strategier, mål og planer slik disse kan grafisk fremstilles ved hjelp av MARK system for strategisk ledelse.

Dette er en svg som viser en pil.

Kontrollpanelet

Kontrollpanelet for forretningsdrift gir forbedret beslutningsgrunnlag, styring og kontroll.

 

Målbare forbedringer

SoluDyne MARK hjelper med å definere målbare mål pluss gjennomføring av disse:

  • Sikrer struktur.
  • Sikrer kontinuitet.
  • Sikrer sammenheng mellom alle delene i strategiplanene.
  • Tar strategiene for virksomheten, operasjonaliserer disse og sikrer gjennomføring.

 

 

Dette er en print screen som viser strategiske mål slik de kan brukes i MARK system for strategisk ledelse.

Strategiske mål slik de kan brukes i MARK system for strategisk ledelse.

NØKKELFUNKSJONER

Dynamiske diagrammer

Produserer dynamiske diagrammer som oppdateres automatisk etter hvert som nye data legges til i SoluDyne og SoluDyne datavarehus.

 

Grafbilder

Mulighet til å inneholde en rekke grafbilder matet med on-demand, dynamiske data.

 

 

Rapporter

Diagrammer generert med det dynamiske diagram-verktøyet kan brukes i rapporter og dokumenter som genereres i SoluDyne. Dette gjør at brukeren kan lage kraftfulle webbaserte rapporter med formatert tekst, bilder og diagrammer.

 

SoluDyne er medlem av NFKR

virksomhetsledelse