SOLUDYNE NYHETER

Forkortelsen APOS ble introdusert i et prosjekt gjennomført av Norsk Hydro Produksjon og SoluDyne fra 2002- 2006. APOS ble snart en standard for prosessorientering i Nordsjøen, blandt annet fordi det støtter PTIL sin anbefaling om prosesshåndtering.

 

Selskaper som velger å bruke systemet oppnår lett å bli i samsvar i forhold til eksterne lover og regler, og unngår dermed avvik som påfører selskapene ekstra kostnader.

 

I dag har APOS  spredt seg videre utenfor Norden til alle bransjer .

 

SPRÅK:

Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.

Ta kontakt på + 47 51 850 850

Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

virksomhetsledelse