Risikostyring

Forebygg uønskede hendelser og vær i samsvar med ISO standard. Identifiser, estimer og kontroller kostnader og inntekter knyttet til risiko. Styr bedriftens risikoeksponering, få kontroll og oversikt. Lag handlingsplaner for å redusere risiko, og følg opp gjennom oppgavehåndtering i SoluDyne.  Lag risiko register og styr risiko for hele organisasjonen, utstyr og aktiviteter.

FORRETNINGSFORDELER

NØKKELFUNKSJONER

 • Alle analyser kan gjøres direkte på planer og aktiviter.

 • Sikrer at risikostyringsarbeidet i organisasjonen er dokumentert, effektivt og vurdert av kvalifisert personell.

 • Risikostyring og risikoanalysen kan kobles til arbeidsprosessene. Korrektive og preventive tiltak utføres, og den enkelte ansatte blir direkte involvert i beste praksis dyrking og forbedring av egne arbeidsprosesser.

 • Rapporter viser kontinuerlig oversikt over Risikoområder.

 • Mulighet for sentralisert og/eller distribuert saksbehandling.

 • Bruk standard eller lag egen risikomatrise.

 • Tilfredsstiller myndighetskrav til risikostyring.

 

Målbare forbedringer

 • Verktøy for måling av bedriftens risiko eksponering.

 

 

Enkelt for sluttbruker

Enkelt for sluttbruker å lage lister, evaluere og forstå riktig risiko.

 

Tilbakemelding via arbeidskø, sms eller e-post

Tilbakemelding på innrapporterte saker sendes til berørte parter etter behov og oppsett.

 

Enkel saksbehandling

Saksbehandling kan settes opp ved installasjon i.h.t. behov.

 

Preventive og korrektive tiltak

Utarbeide tiltaksplaner, implementere og verifisere tiltak.

 

Rapporter, statistikk, trendanalyse

Innsamling av kvalitetsrelatert data for statistikk.

 

Risikohåndtering i SoluDyne

Støtter ISO sine krav til risikostyring.

 

Reduser sannsynligheten for hendelser

Enkelt verktøy for risikostyring kan brukes separat – eller integrert med kvalitets og styringssystemet SoluDyne.

 

 

 

 

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert
SoluDyne er medlem av NFKR
SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.

Ta kontakt på + 47 51 850 850

Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

SoluDyne er medlem av NFKR
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

FORRETNINGSFORDELER

 • Alle analyser kan gjøres direkte på planer og aktiviter.

 • Sikrer at risikostyringsarbeidet i organisasjonen er dokumentert, effektivt og vurdert av kvalifisert personell.

 • Risikostyring og risikoanalysen kan kobles til arbeidsprosessene. Korrektive og preventive tiltak utføres, og den enkelte ansatte blir direkte involvert i beste praksis dyrking og forbedring av egne arbeidsprosesser.

 • Rapporter viser kontinuerlig oversikt over Risikoområder.

 • Mulighet for sentralisert og/eller distribuert saksbehandling.

 • Bruk standard eller lag egen risikomatrise.

 • Tilfredsstiller myndighetskrav til risikostyring.

Målbare forbedringer

 • Verktøy for måling av bedriftens risiko eksponering.

NØKKELFUNKSJONER

Enkelt for sluttbruker

Enkelt for sluttbruker å lage lister, evaluere og forstå riktig risiko.

 

Tilbakemelding via arbeidskø, sms eller e-post

Tilbakemelding på innrapporterte saker sendes til berørte parter etter behov og oppsett.

 

Enkel saksbehandling

Saksbehandling kan settes opp ved installasjon i.h.t. behov.

 

Preventive og korrektive tiltak

Utarbeide tiltaksplaner, implementere og verifisere tiltak.

 

Rapporter, statistikk, trendanalyse

Innsamling av kvalitetsrelatert data for statistikk.

 

Risikohåndtering i SoluDyne

Støtter ISO sine krav til risikostyring.

 

Reduser sannsynligheten for hendelser

Enkelt verktøy for risikostyring kan brukes separat – eller integrert med kvalitets og styringssystemet SoluDyne.

 

 

SoluDyne er medlem av NFKR

virksomhetsledelse